Logger

Logger zapisuje události do logu.

Data logu se ve výchozím nastavení ukládají na kartu SD Miniserveru, případně je lze přenést na syslog server nebo UDP server.

Lze vytvořit libovolný počet souborů logu.

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Adresa loggeru Adresa loggeru (prázdná = výchozí logovací data, /log/def.log, /dev/syslog/192.168.1.1, /dev/udp/192.168.1.1/1234) -
Příklad programování

Nejprve se v části Zprávy vytvoří nový logger:

V následujícím příkladu dáme loggeru název "Access House" a objekt přetáhneme na programovací stránku.

V okně vlastností lze definovat text pro dva stavy digitálních hodnot nebo při změnách analogových hodnot, případně lze hodnoty analogových nebo textových výstupů zapisovat do souboru logu pomocí <v>.

V adrese loggeru zadáváme soubor logu, do kterého se má zapisovat. V našem příkladu se vygeneruje samostatný soubor logu s názvem "Access".
Pokud toto pole necháme prázdné, bude se zapisovat do výchozího logu def.log.

V následujícím příkladu je text výstupu "Ula" zapsán do logu.
Data jsou uložena na kartě SD a lze je získat z Miniserveru prostřednictvím FTP (ftp://User:Password@IPMiniserver/log/) nebo prostřednictvím příkazu webové služby [IPMiniserver]/dev/fsget/log/LogfileName.log.


Přiřadit logger, mailer, caller, tracker v okně vlastností

Alternativně lze v okně vlastností různých bloků přiřadit logger, mailer, caller a tracker.
Pro to je třeba pouze vytvořit příslušnou zprávu a definovat příjemce.
Výstupem je text nebo hodnota definovaná v bloku.