LiveView a jeho nástroje

Aby bylo programování a lazení programu v Loxone Config co nejjednodušší, je možné v něm zapnout režim Liveview, který poskytuje živý náhled do programu, který právě běží v Loxone Miniserveru. Díky tomu můžete vidět, v jaké stavu se veškeré komponenty instalace nacházejí (např. kolik ukazuje který teplotní senzor, jaké relé je sepnuté, atp.).

Seznámení s režimem Liveview

AKTIVACE LIVEVIEW

K tomu, aby bylo možné Liveview aktivovat, je nutné spojení s Miniserverem a totožný program. Jakmile jsou tyto podmínky splněné, je možné LiveView v horním liště aktivovat a to pomocí stisku na možnost „Spustit Liveview“.

LiveView_program_totozny

Jakmile dojde ke spuštění, je možné vidět živý náhled do programu. Nyní bude projekt odrážet skutečné chování instalace se všemi hodnotami, které se v něm zobrazují. Je to ideální nástroj pro lazení programu a jeho vylepšování.

ikonka vykricnikZ Liveview není možné instalaci ovládat. Slouží pouze pro živý náhled. Pokud chcete jednotlivé komponenty v programu ovládat, použijte k tomu fyzické ovládání (tlačítka, atp.) nebo vizualizaci.

 

ZOBRAZENÍ HODNOT NA JINÝCH STRÁNKÁCH

Diagnostika logiky na jedné stránce je velmi jednoduchá. Veškeré hodnoty jsou přehledně zobrazeny na pracovní ploše a je možné s nimi pracovat. Mezi stránkami je možné samozřejmě přepínat a pohybovat se v programu. Pokud potřebujete zobrazit informace z Liveview na jiné stránce, označte objekt (vstup/výstup/blok, …) a klikněte na symbol připínáčku v levém horním rohu programovací plochy.

Liveview_pin

Po stisku je možné v zobrazeném okně vybírat informace, které chcete zadockovat pro další použití na jiných stránkách.

Liveview_pin_2