LED Spot RGBW Tree

LED Spot RGBW Tree je LED spot s teplým bílým a barevným světlem pro napájení 24 V DC. Připojení k Miniserveru probíhá prostřednictvím technologie Loxone Tree.

Spot je k dispozici v různých variantách pro montáž na strop nebo na povrch.

Datasheet LED Spot RGBW Tree

Datasheet Příložný LED Spot RGBW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Připojte napájení (oranžový / bílý vodič) a sběrnici Tree (zelený / zeleno-bílý vodič).

Sklopte přídržné pružiny a Spot zaklapněte do montážního otvoru. Ujistěte se, že nejsou přivřeny žádné kabely.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Tree Communication and Voltage Drop

If the current flow on the GND line results in a voltage drop too high, this potential difference also affects the tree communication.
To solve this problem, split consumers of higher power over longer distances to several supply lines, or use a supply line with a higher cross-section, or a power supply close to the consumers.
For existing installations, doubling the cross-section of the GND line is often sufficient to eliminate the potential difference.


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status LED Spot RGBW Tree Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Specifies the serial number of the device.
For Extensions: Enter 'Auto' to automatically pair an extension with unknown serial number.
This can only be used if there is only one Extension of the same type.
Save into the Miniserver, in order to pair the Extension.
Afterwards the program must be loaded from the Miniserver to transfer the actual serial number of the Extension into the program.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet LED Spot RGBW Tree

Datasheet Příložný LED Spot RGBW Tree