LED Spot RGBW Tree

LED Spot RGBW Tree je vestavěný LED Spot s teplým bílým a barevným světlem pro napájení 24VDC. Připojení k Miniserveru probíhá pomocí technologie Loxone Tree.

Datový list LED Spot RGBW Tree

Obsah


Montáž

Před montáží vypněte napájecí napětí.

Připojte napájení (oranžový / bílý vodič) a sběrnici Tree (zelený / zeleno-bílý vodič).

Sklopte přídržné pružiny a Spot zaklapněte do montážního otvoru. Ujistěte se, že nejsou přivřeny žádné kabely.


Zprovoznění

Poté postupujte podle procesu učení


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Smart aktor RGBW Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status LED Spot RGBW Tree Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s blokem Ovládání osvětlení V2.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení je nutné chránit před vodou.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list LED Spot RGBW Tree

Datový list LED Spot RGBW Tree US