Leaf Tree

Leaf Tree je decentralizovaná ventilační jednotka s rekuperací tepla, která je řízena technologií Loxone Tree. Kombinuje se několik vzduchotechnických jednotek, které společně zajišťují větrání místnosti. Na webových stránkách našeho partnera pro spolupráci najdete podrobnější informace o principu činnosti a konfigurátor doporučeného počtu zařízení: Leaf Ventilace [DE].

Obsah


Montáž

Při instalaci postupujte dle montážní návodu a návodu k použití daného výrobce.

Připojte napájecí zdroj 24 V DC a datové kabely Tree. Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (existuje připojení k Tree Extensionu / Miniserveru).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Údržba, výměna filtru

V pravidelných intervalech musí být filtr ventilátoru vyměněn nebo vyčištěn podle pokynů pro údržbu. Ve vlastnostech Leaf 1 lze definovat interval výměny filtru. Toto nastavení je ve výchozím nastavení definováno jako 3 měsíce (2200 hodin). Zde se počítá aktivní čas ventilátoru. Ve vizualizaci je zahlášena nutná údržba.


Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Leaf Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Varování výměny filtru Digital 0/1
Chyba ventilátoru Digital 0/1
Chyba mřížky Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - -
Interval výměny filtru Po uplynutí tohto času (v hodinách) bude varování výměny filtru aktivní 2200
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a postupujte dle montážního návodu a návodu k použití.


Dokumenty

Montážní návod a návod k použití s technickými daty

Návod k údržbě