Kompatibilita prohlížečů s webovým rozhraním

Kompatibilní prohlížeče s technologií Websocket. Základní předpoklad pro fungování vizualizace ve webovém rozhraní (webové rozhraní aplikace).

Kompatibilita s websocket klientem

Technologie Websockets představuje obousměrnou komunikaci mezi zařízeními v reálném čase. Bude hrát velice důležitou roli s vazbou na HTML5 a CSS3. Všechny moderní webové prohlížeče podporují a nebo v budoucnu budou podporovat Websockety:

  • Google Chrome (od verze 8)
  • Apple Safari (od verze 5)
  • Mozilla Firefox (od verze 4) *
  • Opera 11 (od verze 4) *
  • Apple Safari na iPodu/iPhone a iPadu (od verze iOS 4.2)
  • Blackberry (od verze 6)

attentionInternet Explorer 9 v současné době Websockety nepodporuje. Mobilní telefony s OS android také ne. Podpora se však očekává v některých z dalších verzí prohlížečů.

 

Aktivace websocketů ve Firefoxu a Opeře

Ve Firefoxu 11 a Opeře 4 musíte websocket nejprve aktivovat.

Otevření pokročilého nastavení

Spusťte prohlížeč a do adresy napište „about:config!

U firefoxu:
Potvrďte výstrahu

ff1

Aktivace websocketů

Zadejte „Websocket“ do kolonky Filtr.

Firefox:
Nastavte hodnotu !network-websocket.override-security-block“ na hodnotu „true“

Opera:
Aktivujte pole „Enable WebSockets“ a klikněte na uložit.

ff2

Odstranění možných problémů s připojením

Vyčištění mezipaměti (Cache)

Pokud Váš prohlížeč při zobrazení webového rozhraní přestane reagovat, pak je potřeba vyčistit mezipaměť prohlížeče (Cache). Občas je nutné pro správný výkon prohlížeče vymazat veškerý obsah z mezipaměti.

V Google Chrome vymažete mezipaměť pomocí klávesové zkratky „CTRL“ + „F5“.

V Safari použijte klávesovou zkratku „CMD“ + „ALT“ + „E“.

V Internet Exploreru otevřete v nabídce nastavení “Možnosti Internetu”. V kartě “Obecné” zvolte v sekci “Historie procházení” “Odstranit…”. V okně “Odstranit data oblíbených webových položek” zaškrtněte “Soubory cookies a data webu” a následně klikněte na “Odstranit”. Tento postup je podobný u všech verzí IE.

Pro vymázání mezipaměti v Mozilla Firefox se podívejte na postup v následujícím odkaze.

Nastavení portu na „80“

Nastavte v administračním rozhraní (http://adresa-miniserveru/admin) HTTP port na „80“ a obnovte spojení.

Pokud chcete používat jiný port, než „80“, je nutné nastavit na Vašem routeru přesměrování.

admin-rozhrani

Výjimka u firewallu a antiviru

K úspěšné práci s Miniserverem v síti je nutné přidat výjimky do nastavení firewallu a antivirového programu (popřípadě je vypnout).
attentionNapříklad u aktuální verze Avast!® Free je přidání výjimky zbytečné. Pomůže pouze deaktivace.