Komfortní senzor Tree

Komfortní senzor Tree se používá k měření teploty, vlhkosti a hodnoty CO2 v místnostech nebo podobných aplikacích. Otvory v krytu zajišťují rychlou reakci na změny měřených hodnot.

Datasheet Komfortní sensor Tree

Obsah


Montáž

Doporučená montážní výška pro Komfortní senzor je při montáži na zeď 1,2 až 1,5 m. Poloha senzoru by měla být přizpůsobena aplikaci. (například pokud lidé v místnosti obvykle tráví čas)

Upevněte montážní rám na požadované místo instalace.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a datové vedení Tree (zelená / bílá svorka). Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (existuje připojení k Tree Extensionu / Miniserveru).

Připojte zařízení zacvaknutím na montážní rám.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Kalibrace senzoru CO2

Ruční kalibrace senzoru CO2 není nutná, ale lze ji provést pro speciální aplikace.
Pro tento úkon nejprve zajistěte, aby hodnota CO2 v místě měření byla co nejnižší a konstantní.
Nyní změřte hodnotu CO2 v místě měření vhodným měřicím přístrojem.
Hned poté přiřaďte naměřenou hodnotu senzoru pomocí příkazu zařízení nebo příkazu webové služby, v následujícím příkladu 450 ppm:

miniserver/dev/sys/wsdevice/název-zařízení-nebo-sériové-číslo/CalCO2/450


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Temperature Poskytuje teplotu vzduchu. ° -40...125
Humidity Poskytuje vlhkost vzduchu. % 0...100
CO2 Poskytuje hodnotu CO2. ppm 400...10000
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Komfortní senzor Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Komfortní sensor Tree