Komfortní senzor Tree

Komfortní senzor Tree se používá k měření teploty, vlhkosti a hodnoty CO2 v místnostech nebo podobných aplikacích. Otvory v krytu zajišťují rychlou reakci na změny měřených hodnot.

Datasheet Komfortní sensor Tree

Obsah


Montáž

Doporučená montážní výška pro Komfortní senzor je při montáži na zeď 1,2 až 1,5 m. Poloha senzoru by měla být přizpůsobena aplikaci. (například pokud lidé v místnosti obvykle tráví čas)

Upevněte montážní rám na požadované místo instalace.

Připojte napájení (oranžová / bílá svorka) a datové vedení Tree (zelená / bílá svorka). Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž správná (existuje připojení k Tree Extensionu / Miniserveru).

Připojte zařízení zacvaknutím na montážní rám.


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Kalibrace senzoru CO2

Zařízení nabízí možnost kalibrace vestavěného senzoru CO2.
Tato níže popsaná kalibrace obvykle není nutná. Provádějte ji tedy pouze na základě výzvání:

Nejprve otevřete okno v místnosti po dobu nejméně 30 minut, abyste zajistili dobré větrání. Tímto způsobem se v místnosti dosahuje hodnoty CO2 venkovního vzduchu kolem 400 ppm.

Poté do adresového řádku prohlížeče zadejte následující příkaz Webservice:

<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/CalCO2/400

Tím se nastaví aktuálně naměřená hodnota senzoru na 400 ppm.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Temperature Poskytuje teplotu vzduchu. ° -40...125
Humidity Poskytuje vlhkost vzduchu. % 0...100
CO2 Poskytuje hodnotu CO2. ppm 400...10000
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Komfortní senzor Tree Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Typ zařízení Typ Tree zařízení -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Komfortní sensor Tree