Komfortní senzor Air

Komfortní Sensor Air se používá k měření teploty a vlhkosti v místnostech nebo podobných aplikacích. Díky otvorům v krytu je zaručena rychlá reakce na změny teploty nebo vlhkosti.

Datový list Komfortní senzor Sensor Air

Obsah


Montáž

Doporučená montážní výška pro Komfortní senzor je při montáži na zeď 1,2 až 1,5 m. Poloha senzoru by měla být přizpůsobena aplikaci. (například pokud lidé v místnosti obvykle tráví čas)

Upevněte montážní rám na požadované místo a připojte napájecí zdroj (oranžovo/bílá svorka). Při používání baterií odpojte oranžovo/bílý terminál a vložte dodané baterie AAA.

Poté je senzor upevněn v montážním rámu. Pro volně stojící použití použijte dodaný zadní kryt místo montážního rámu.


Zprovoznění

V továrním nastavení se zařízení po připojení napájení spustí v učícím režimu. Ten je signalizován měnícími se barvami stavových LED diod (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud si přejete aktivovat učící režim ručně, stiskněte ihned po zapnutí napájení učící tlačítko na min. 5 sekund.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty ° -40...125
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Komfortní senzor Air Digital -
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital -
Kapacita baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Cyklus odesílání [min] Dotazovací/odesílací cyklus teploty a vlhkosti (1-120 min, 0 = vyp) min 0...120 -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Komfortní senzor Sensor Air