Komfortní senzor Air

Komfortní Sensor Air se používá k měření teploty a vlhkosti v místnostech nebo podobných aplikacích. Díky otvorům v krytu je zaručena rychlá reakce na změny teploty nebo vlhkosti.

Datový list Komfortní senzor Sensor Air

Obsah


Montáž

Doporučená montážní výška pro Komfortní senzor je při montáži na zeď 1,2 až 1,5 m. Poloha senzoru by měla být přizpůsobena aplikaci. (například pokud lidé v místnosti obvykle tráví čas)

Upevněte montážní rám na požadované místo a připojte napájecí zdroj (oranžovo/bílá svorka). Při používání baterií odpojte oranžovo/bílý terminál a vložte dodané baterie AAA.

Poté je senzor upevněn v montážním rámu. Pro volně stojící použití použijte dodaný zadní kryt místo montážního rámu.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Zprovoznění

V továrním nastavení se zařízení po připojení napájení spustí v učícím režimu. Ten je signalizován měnícími se barvami stavových LED diod (červená/oranžová/zelená).

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud si přejete aktivovat učící režim ručně, stiskněte ihned po zapnutí napájení učící tlačítko na min. 5 sekund.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty ° -40...125
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Úroveň nabití baterie Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Vybitá baterie Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - -
Online status Komfortní senzor Air Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Cyklus přenosu Dotazovací/odesílací cyklus teploty a vlhkosti (1-120 min, 0 = vyp) min 0...120 -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Komfortní senzor Sensor Air