Komfortní senzor Air

Komfortní Senzor Air se používá k měření teploty a vlhkosti v místnostech nebo podobných aplikacích. Díky otvorům v krytu je zaručena rychlá reakce na změny teploty nebo vlhkosti.

Datasheet Komfortní senzor Sensor Air

Obsah


Montáž

Doporučená montážní výška pro Komfortní senzor je při montáži na zeď 1,2 až 1,5 m. Poloha senzoru by měla být přizpůsobena aplikaci. (například pokud lidé v místnosti obvykle tráví čas)

Upevněte montážní rám na požadované místo a připojte napájecí zdroj (oranžovo/bílá svorka). Při používání baterií odpojte oranžovo/bílý terminál a vložte dodané baterie AAA.

Poté je senzor upevněn v montážním rámu. Pro volně stojící použití použijte dodaný zadní kryt místo montážního rámu.

Dostupné funkce se liší podle toho, zda je zařízení napájeno bateriemi nebo je připojeno k externímu zdroji napájení. Toto je určeno během párování. Zařízení proto musí být spárováno při použitém stejném způsobu napájení, při kterém bude provozováno později.
Pokud se způsob napájení později změní, musí být zařízení z programování odstraněno a znovu spárováno.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, podržte párovací tlačítko stisknuté po dobu alespoň 5 sekund po navázání napájení.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Teplota Vrací naměřenou hodnotu aktuální teploty ° -40...125
Vlhkost vzduchu Poskytuje naměřenou hodnotu aktuální vlhkosti % 0...100
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Komfortní senzor Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Cyklus přenosu Dotazovací/odesílací cyklus teploty a vlhkosti (1-120 min, 0 = vyp) min 0...120 -
Bezpečnostní pokyny

Při externím napájení musí instalaci provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Komfortní senzor Sensor Air