Klouzavý průměr

Na výstupu zobrazí klouzavý průměr ze vstupních hodnot

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Analogový vstup ze kterého se vypočítává klouzavý průměr
R Reset Deaktivuje funkci průměrování. Výstup (Avg) se rovná hodnotě na vstupu (V). 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Avg Average Průměrná hodnota
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
C Polling cycle Slouží k nastavení intervalu, ve kterém má být hodnota na vstupu zprůměrována. s 0...∞ 60
N Number of readings Počet hodnot, ze kterých se vypočítá průměr. - 0...1000 60