Klouzavý průměr

Na výstupu zobrazí klouzavý průměr ze vstupních hodnot

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Analogový vstup ze kterého se vypočítává klouzavý průměr
R Reset Deaktivuje funkci průměrování. Výstup (Avg) se rovná hodnotě na vstupu (V). 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
Avg Average
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
C Polling cycle Slouží k nastavení intervalu, ve kterém má být hodnota na vstupu zprůměrována. s 0...∞ 60
N Number of readings Počet hodnot, ze kterých se vypočítá průměr. - 0...1000 60