iRoom Controller

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Díky funkčnímu bloku iRoom Controller je možné do Loxone integrovat produkty iRoom. Díky této integraci je možné využívat vstupy a výstupy iRoom controlleru v Loxone. Komunikace probíhá přes rozhraní LAN.

 

VLOŽENÍ IROOM CONTROLLERU DO LOXONE

Abyste mohli využívat vstupy a výstupy z iRoom Controlleru, je nutné jej nejprve správně do programu vložit.

1. Ve stromě periférií označte síťová zařízení.

2. V kontextové nabídce v horní části obrazovky vyberte Vložit síťové zařízení

3. Vyberte iRoom Controller

Aby vše správně fungovalo, je nutné ještě v jeho vlastnostech vyplnit IP adresu iRoom Controlleru a následně uložit program do Miniserveru.

Režimy a instalační návody k iRoom naleznete zde.

 

SENZORY A AKTORY

V programu můžete pracovat s následujícími senzory a aktory:

Senzory

 • Button 1 – 8 a Home Button -> tlačítka na přední straně
 • Digitální vstupy 1 – 8 -> digitální vstupy držáku (detaily zde)
 • Docking state -> je aktivní jakmile je iPad v Docku
 • Relay -> stav relé na docku
 • Volume -> Aktuální hlasitost
 • Proximity sensor

Aktory

 • Beep -> pípnutí docku
 • iDock (close, toggle, open) -> příkazy pro ovládání Docku
 • Relays (close, toggle, open) -> ovládání relátek držáku
 • Mute/unmutte/toggle mute -> ovládání mute stavu držáku
 • Play/pause/toggle play/pause -> příkazy pro přehrávání/zastavení médií
 • Volume -> hlasitost
 • Volume down/up -> hlasitost
 • Textcommand -> odeslání textového příkazu. Při více příkazech oddělujte „;“