IR ovládání

Tento funkční blok je možné použít pro IR ovládání, která vysílají při stisku tlačítka vždy odlišné signály. Jedním z příkladů je klimatizace Hitachi.

Tento blok je v aplikaci umístěný pouze z důvodu zpětné kompatibility, je funkční pouze s IR extension, který již není v nabídce.

Loxone IR Extension v praxi

V tomto semináři Vám ukážeme funkce a možnosti optimálního využití funkčního bloku IR ovládání. IR Extension můžete použít pro ovládání DVD přehrávače, televize nebo ovládat Váš dům jakýmkoliv dálkovým ovladačem.

Vlastnosti funkčního bloku

Můžete zvolit až 6 hodnot (AQ1 – AQ6), které bude aktor vysílat. ve vlastnostech IR ovládání můžete definovat různé IR příkazy. IR aktor je možné přiřadit k libovolnému tlačítku.

Pozor: Vše funguje pouze s jednoduchými IR kódy (startovací bit, 0 bit, 1 bit a ukončovací bit)

Návod pro nastavení IR příkazů

Oddělovat bloky je možné pomocí mezery

AQ1: AQ2: AQ3: AQ4: AQ5: AQ6: Na základě vstupní hodnoty se bude kopírovat odesílací zásobník. Pokud se nevykoná, postupuje se k další hodnotě a další, další…
AQ1:17.5:0100;18:0101;18.5:0110 Pokud je vstup 17.5, bude posloupnost bitů 0100
Pokud je vstup 18.0, bude posloupnost bitů 0101
Pokud je vstup 18.5, bude posloupnost bitů 0110
I: Invertování bitů
I:8,4 Zkopírování 4 bitů od aktuální pozice -8 a invertování

Poznámka: Maximálně lze použít 256 bitů.

Příklad klimatizace Hitachi

Příkazy pro klimatizaci Hitachi lze přidat pod možnostmi IR ovládání pod IR příkazy:

C:100000000000100000000000 C:00000010 I:8;8 C:11111111 I:8;8 C:10100111 I:8;8 C:10010001 I:8;8 C:00100000 I:8;8 C:11111100 I:8;8 C:1
V1:17:01010;18:11010;19:00110;20:10110;21:01110;22:11110;23:00001;24:10001;25:01001;26:11001;27:00101;28:10101;29:01101;30:11101 C:00 I:8;8 V2:0:1111;1:0001;2:0010;3:0011;4:0100 V3:0:1000;1:0100;3:0010 I:8;8 V4:0:1000;1:0000;2:0100;3:0010;4:0110;5:0001;6:0110;7:0011 C:0000 I:8;8

V konfiguračním softwaru to může vypadat takto:

IR ovladani klimatizace s loxone

Vstup (AQ1) Teplota 18 – 30 °C Teplota
Vstup (AQ2) 0 = Auto, 1 = Heat, 2 = Dry, 3 = Cool, 4 = Fan Režim
Vstup (AQ3) 0 = Low, 1 = Med, 2 = High Větrák
Vstup (AQ4) 0 = Auto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Naklopení lamel

Příklad klimatizace Mitsubishi

Příkazy pro klimatizaci Mitsubishi lze přidat pod možnostmi IR ovládání pod IR příkazy:

C:110001001101001101100100100000000000000000000100000 V2:0:001;1:100;2:010;3:110;4:111 C:00 V1:16:0000;17:1000;18:0100;19:1100;20:0010;21:1010;22:0110;23:1110;24:0001;25:1001;26:0101;27:1101;28:0011;29:1011;30:0111;31:1111 C:000001101100 V3:0:000;1:100;2:010;3:110;4:001;5:101 V4:0:00001;1:10010;2:01010;3:00110;4:10110;5:11110 C:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 S:1

Vstup (AQ1) Vstup (AQ1) Teplota 16 – 31 °C Teplota
Vstup (AQ2) Vstup (AQ2) 0 = Auto, 1 = Heat, 2 = Dry, 3 = Cool, 4 = Fan Režim
Vstup (AQ3) Vstup (AQ3) 0 = off, 1 = fáze 1, 2 = fáze 2, 3 = fáze 3, 4 = fáze 4, 5 = Auto Větrák
Vstup (AQ4) Vstup (AQ4) 0 = Auto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = volný Naklopení lamel