IR ovládání

IR ovládání se používá pro komplexní IR kódy, které vždy posílají různé kódy, když stisknete stejné tlačítko na dálkovém ovladači.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
I1-6 Input 1-6
Výstupy

Zkratka Krátký popis
Txt Text
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
IR příkaz Vysílaná data pro IR aktor budou sestavena z tohoto textu a vstupní hodnoty.
Více informací se dozvíte v nápovědě.
-