IR Extension

IR Extension v kombinaci s až 8 IR moduly umožňuje ovládání infračervených zařízení, jako jsou televizory, AV přijímače, projektory, klimatizační systémy atd.

Zařízení Loxone IR Extension a IR moduly již nejsou k dispozici. Místo nich použijte IR Control Air.

Obsah


Zprovoznění

Loxone IR Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a datové spojení s IR modulem/moduly.

IR moduly jsou propojeny konektory RJ45 a zapojeny, jak je znázorněno.
Pro zapojení se používá kabel CAT5/6/7, celková délka kabelu může být max. 500 m.
Poslední IR modul musí být ukončen připojením propojky(Jumper) na pin 2/3.

Ke každému IR modulu lze připojit 2 IR vysílací diody (3,5 mm jack). Pokud je připojen pouze jeden vysílač, musí být zapojen do levého konektoru.
Dioda IR přijímače je trvale nainstalována v modulu IR.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Přidání IR modulu

Chcete-li vyhledat IR moduly, nejprve klikněte na IR Extension v Loxone Config a poté aktivujte IR Extension vyhledávání.

V dolním okně Loxone Configu, ve výsledcích vyhledávání, jsou zobrazeny vyhledané IR moduly.

Nyní vyberte modul, zadejte název a klikněte na Vytvořit zařízení.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Poté jsou již přidané IR Moduly provozuschopné a připraveny k použití.

Další postup pro vytváření IR senzorů (přijímačů) a aktorů (vysílačů), jakož i pro vytváření a výuku na dálkových ovladačích, najdete zde: IR Control Air.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status IR Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Maximální délka vedení (m) Maximální délka vedení v metrech k poslednímu IR modulu -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty