IR elektroměr Air

Rozhraní Loxone IR elektroměru Air umožňuje přímý odečet kompatibilních elektronických měřičů domácnosti (eHZ) nebo měřičů tepla s infračerveným rozhraním.

Seznam podporovaných měřičů (EN)

Datový list IR Elektroměr Air

Obsah


Montáž

Rozhraní IR měřiče Air je uchyceno magneticky na kruhovém infračerveném rozhraní měřiče. Zařízení je napájeno buď prostřednictvím přiloženého napájecího zdroje Micro USB nebo napětím (12-24VDC) prostřednictvím připojovacích svorek. Umístěte zařízení na čítač tak, aby port USB směřoval dolů a logo Loxone bylo čitelné.


Zprovoznění

Úplně nové zařízení (v minulosti nenaučené) se po připojení na napájení automaticky spustí v učícím režimu. Učící režim poznáte tak, že indikační dioda rychle střídá barvy: červená/zelená/oranžová.

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim spustit manuálně, stiskněte a držte učící tlačítko ihned po připojení zařízení na napájení. Jakmile se indikační LED dioda rychle rozbliká (červená/zelená/oranžová), můžete zařízení (znovu) naučit.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Odebraná energie Vrací hodnotu spotřebované energie kWh -
Dodaná energie Vrací hodnotu dodané energie kWh -
Výkon Vrací naměřenou hodnotu aktuálního výkonu kW -
Odběr energie kWh
Exportovaná energie kWh
Výkon kW
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status IR elektroměr Air Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
AES zabezpečení Zabezpečení AES dostanete od svého dodavatele energie! -
Typ měřáku Typ měřáku
Uvědomte si, že ne každý poskytovatel dává k dispozici všechna data (často nejsou data o aktuálním výkonu k dispozici)!
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy a normami.

Pozor! Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou - chraňte jej.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list IR Elektroměr Air