IR elektroměr Air

Rozhraní Loxone IR elektroměru Air umožňuje přímý odečet kompatibilních elektronických měřičů domácnosti (eHZ) nebo měřičů tepla s infračerveným rozhraním.

Seznam podporovaných měřičů (EN)

Datasheet IR Elektroměr Air

Obsah


Montáž

Rozhraní IR měřiče Air je uchyceno magneticky na kruhovém infračerveném rozhraní měřiče. Zařízení je napájeno buď prostřednictvím přiloženého napájecího zdroje Micro USB nebo napětím (12-24VDC) prostřednictvím připojovacích svorek. Umístěte zařízení na čítač tak, aby port USB směřoval dolů a logo Loxone bylo čitelné.

Magnetický kroužek v IR Meter Readeru drží zařízení na IR rozhraní měřiče.
Některé měřiče již mohou být vybaveny vestavěným magnetickým kroužkem. V závislosti na polaritě magnetu se mohou oba magnety vzájemně odpuzovat.
V takovém případě lze IR Meter Reader Air otevřít a upravit orientaci magnetického kroužku.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim spustit manuálně, stiskněte a držte učící tlačítko ihned po připojení zařízení na napájení. Jakmile se indikační LED dioda rychle rozbliká (červená/zelená/oranžová), můžete zařízení (znovu) naučit.


Měřiče M-Bus

The Meter Reader podporuje protokol M-Bus. Chcete-li se naučit nový měřič, vyberte v rozbalovacím seznamu typ měřiče M-Bus a uložte jej do miniserveru. Vyhledávání zařízení spustíte kliknutím na tlačítko na horní liště. Po přidání zařízení M-Bus se dynamicky vytvoří všechny analogové vstupy, které měřič nabízí.


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Import energie Uvádí hodnotu importované energie. kWh 0...∞
Export energie Uvádí hodnotu exportované energie. kWh 0...∞
Výkon Udává hodnotu aktuálního výkonu. kW -∞...0
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status IR elektroměr Air Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - -
Typ měřáku Typ měřáku
Upozorňujeme, že v závislosti na dodavateli nemusí být k dispozici všechny údaje. Často nejsou k dispozici údaje o výkonu!
- -
Interval odesílání [s] Interval, po kterém rozhraní měřiče odešle všechna dostupná data miniserveru. Minimální hodnota je 10 sekund, ale zvažte nastavení vyšší hodnoty, abyste omezili provoz na sběrnici Air. Hodnota 0 zakáže intervalové odesílání, tj. data jsou odesílána pouze při změnách vyšších než 5 %. 300
AES zabezpečení Zabezpečení AES dostanete od svého dodavatele energie! - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy a normami.

Pozor! Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou - chraňte jej.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet IR Elektroměr Air