Inteligentní regulace pokojové teploty

Inteligentní regulace pokojové teploty udržuje nastavenou teplotu v místnosti a automaticky přepíná mezi vytápěním a chlazením. Volitelně lze také nastavit různé zdroje topení/chlazení jako Ovládání Klimatu a bloky ovládání větrání. Pokud daný zdroj nevynutí jinou hodnotu (např. minimální otevření), dodatečné výstupy mají hodnotu příslušného výstupního topícího/chladícího výkonu.

Obsah


Vstupy

ZkratkaKrátký popisPopisJednotkyRozsah hodnot
MRežimRežim 0 = Automatika: Na základě aktuální/požadované teploty se rozhodne, zda se bude topit či chladit. 1 = Automatika topení: Výstupy pro chlazení a stínění jsou deaktivovány. 2 = Automatika chlazení: Chlazení a stínění aktivní, výstupy topení deaktivovány. 3 = Manuál: Požadovaná teplota ze vstupu (Tm), topení/chlazení v závislosti na aktuální teplotě 4 = Manuální topení: Požadovaná teplota ze vstupu (Tm), výstupy chlazení a stínění deaktivovány. 5 = Manuální chlazení: Požadovaná teplota ze vstupu (Tm), chlazení a stínění aktivní, výstupy topení deaktivovány.0…5
TmPožadovaná teplotaAnalogový vstup požadované teploty v manuálním režimu°
TiTeplotaAktuální pokojová teplota°
IwOknoOkenní kontakt (pouze v automatickém režimu): Vyp. = Zavřeno, Zap. = Otevřeno → ‚Zámraza‘ při režimu topení / ‚Ochrana před horkem‘ při chlazení Pokud je venkovní teplota nižší (režim vytápění) popř. vyšší (režim chlazení) než teplota v místnosti, je zapnut režim Vyp.zámraza/Ochrana před horkem) po dobu otevření okna.Digital0/1
IcKomfortní teplotaVýběr „Přítomnost“ (komfortní teplota) Při náběžné hraně spustí „Nepřítomnost“ a při sestupné hraně aktivuje časový doběh (Tsc). Po uplynutí doby (Tsc) běží nastavený automatický režim dále.Digital0/1
IaNepřítomnostVýběr „Nepřítomnosti“ (režim úspory) Při náběžné hraně spustí „Nepřítomnost“ a při sestupné hraně aktivuje časový doběh (Tss). Po uplynutí doběhu časovače (Tss) běží dále v režimu automatiky. Pokud je (Tss) roven 0, zůstane úsporná teplota aktivní až do další změny v časovači. Teplota bude v rozsahu od (TaMin) do (TaMax)Digital0/1
IoOchrana budovyRežim „Vyp.“ (zámraza/ochrana před horkem) Při náběžné hraně spustí „Vyp.“ a při sestupné hraně aktivuje časový doběh (Tss). Po uplynutí doběhu časovače (Tss) běží dále v režimu automatiky. Pokud je (Tss) roven 0, zůstane úsporná teplota aktivní až do další změny v časovači. Teplota bude v rozsahu od (Tmin) do (Tmax)Digital0/1
MvPohybový senzor pro prodloužení komfortní teplotyVstup pro pohybový senzor (prodloužení komfortní teploty) Při náběžné hraně spustí komfortní teplotu a při sestupné hraně aktivuje časový doběh (Tmv). Při náběžné hraně se musí regulátor nacházet v okně komfortní teploty, jinak bude změna ignorována. Po uplynutí doby (Tmv) běží dále dle nastaveného automatického režimu.Digital0/1
RResetVšechny časovače a doběhy (Tss, Tsc) budou zastaven.Digital0/1
DisMvDeaktivace pohybového senzoruDeaktivace vstupu pohybového senzoru (Mv)Digital0/1

Výstupy

ZkratkaPopisJednotkyRozsah hodnot
HVýstup topení Pokud je ve vlastnostech bloku aktivní volba „PWM výstupy“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.0…10
CVýstup chlazení Pokud je ve vlastnostech bloku aktivní volba „PWM výstupy“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.0…10
HCVýstup topení nebo chlazení Pokud je ve vlastnostech bloku aktivní volba „PWM výstupy“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.0…10
H1Výstup topení zdroje 1 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.0…10
C1Výstup chlazení zdroje 1 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.0…10
HC1Výstup topení nebo chlazení zdroje 1 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.0…10
H2Výstup topení zdroje 2 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
C2Výstup chlazení zdroje 2 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
HC2Výstup topení nebo chlazení zdroje 2 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
H3Výstup topení zdroje 3 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
C3Výstup chlazení zdroje 3 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
HC3Výstup topení nebo chlazení zdroje 3 Pokud je v nastavení bloku aktivní volba „PWM“, je na výstupu automatický 0/1 PWM signál.
Qsvýstup pro stínění – trvalé sepnutí Pokud je funkce „Použít sluneční svit“ aktivní, bude jeho stav (systémová proměnná) použit Chlazení: Stínění bude aktivní jakmile bude překročena komfortní teplota (automatika) popř. cílová teplota (manuální režim) Topení: Stínění bude aktivní jakmile bude aktuální teplota komfortní teplota + (TaMax) Topení při pohybu: Aktuální teplota komfortní teplota + diference teplot (Td)Digital0/1
QmAktuální režim: 1 = Topení, -1 = Chlazení
QeChybový výstup je aktivní tak dlouho, dokud chyba přetrváváDigital0/1
TxQeTextový výstup při chyběTextText
AQtAktuální požadovaná teplota°
AQmAktuální režimu časovače

Parametry

ZkratkaKrátký popisPopisJednotkyRozsah hodnot
TcKomfortní teplotaAbsolutní komfortní teplota°
TdPovolená odchylkaPovolená odchylka mezi požadovanou a aktuální teplotou v režimu přítomnosti Pokud bude tento rozsah dlouho překročen, bude v případě potřeby přepnuto mezi chlazení a topením°0.5…3
TaMinMin. teplota v nepřítomnostiSpodní hranice režimu nepřítomnosti relativní ke komfortní teplotě (požadovaná teplota = komfortní – (Tamin))°0.5…∞
TaMaxMax. teplota v nepřítomnostiHorní hranice režimu nepřítomnosti relativní ke komfortní teplotě (požadovaná teplota = komfortní + (TaMax))°0.5…∞
TminTeplota zámrazyAbosultní teplota zámrazy Pro dlouhodobou nepřítomnost (zámraza). Hodnota musí být alespoň o 3° nižší než komfortní teplota°
TmaxTeplota ochrany před horkemAbsolutní teplota přehřátí Maximální teplota, která má zabránit škodám při přehřátí. Hodnota musí být alespoň o 3° vyšší než komfortní teplota.°
TsmPohyb ventiluMaximální nehybnost ve dnech Pokud nejsou ventily dlouho v pohybu, dojde k jejich automatickému pohybu. Zvolte prosím čas dle produktového listu výrobce.d
TscKomfortní časovačDélka trvání regulace na komfortní teplotu v sekundách – po sestupné hraně na vstupu (Ic) bude komfortní teplota aktivní ještě po tuto dobu.s
TssÚsporný časovačDélka doběhu režimu „Nepřítomnosti“ nebo „Vyp.“ Při sestupné hraně na vstupu Ia/Io bude úsporná teplota ještě aktivní po zadanou dobu.s
TmvProdloužení časového okna komfortní teplotyProdloužení časového okna komfortní teploty – při sestupné hraně na vstupu (Mv) bude komfortní teplota ještě po tuto dobu aktivnís
ThsRychlost vytopeníDoba potřebná ke zvýšení pokojové teploty o 1°. Pokud je hodnota 0, budou se používat standardní hodnoty.min
TcsRychlost ochlazeníDoba potřebná ke snížení pokojové teploty o 1°. Pokud je hodnota 0, bude se používat stadnardní hodnota.min

Vlastnosti

Krátký popisPopis
Používat sluneční svitVýstup pro stínění (Qs) bude aktivní pouze tehdy, je-li aktivní systémová proměnná slunečního svitu
Používat všechny nastavené zdroje najednouPokud je vybrána tato volba, jsou požadavky na vytápění nebo chlazení odeslány na všechny propojené bloky. V opačném případě pouze na první dostupný zdroj a všem následujícím s konfigurací ‚příznivé náklady na vytápění použité‘.
PWM výstupyPokud je zaškrtnuto, budou výstupy H, C a HC použity jako PWM výstupy
ČasovačČasovač pro topení a chlazení
NastavitNastavení dostupných zdrojů topení/chlazení. Je možné použít podporované zdroje, prioritizovat je a nastavit každý ze zdrojů (topení/chlazení/PWM)

Výběr režimu v automatice

V automatickém režimu rozhodne blok sám, zda se aktivuje režim topení či chlazení. Je možné nastavovat rozdílné spodní a horní hranice. Pokud se teplota dlouho nachází mimo definované hranice, dojde k přepnutí na režim chlazení (horní hranice), popř. topení (dolní hranice). Pro režim „Vyp.“ jsou tyto hranice – např. dolní hranice (TsMin) a horní hranice (TsMax). V závislosti na aktivovaném režimu se bude dosahovat různých požadovaných teplot. V úsporném režimu je to spodní hranice při topení, popř. horní hranice při chlazení.

ircv2_graph


Nastavitelné zdroje topení a chlazení

Je možné nakonfigurovat až 3 zdroje topení/chlazení. Blok zasílá požadavky na tyto zdroje na základě nastavených priorit. Pro každý zdroj je možné nastavit vlastnosti při topení nebo chlazení. Pokud je zdroj nastavený pouze jako zdroj topení, nebude se na něj zasílat požadavek na chlazení. Pro každý režim je nastaven volně konfigurovatelný seznam priorit. Žádosti jsou odeslány v příslušném pořadí Seznam přejde k prvnímu zdroji, který může dodat požadovanou energii (vytápění / chlazení). Je-li nastaven parametr „použít všechny zdroje současně“, požadavek se také odesílá na následující zdroje, Dostupné zdroje budou cyklicky přezkušovány, zda jsou v případě potřeby schopné reagovat. Dostupné zdroje budou cyklicky přezkušovány, zda jsou v případě potřeby schopné reagovat


Výstupy zdrojů

Pro každý zdroje je k dispozici výstup pro topení, chlazení a topení+chlazení. Zdrojové výstupy nastavují řídící hodnotu, jen pokud je zdroj ve stejném režimu, tj. vytápění nebo chlazení. U systémů, které umožňují topení a chlazení (jako větrání nebo tepelná čerpadla) bude zabráněno, aby se tímto situace v místnosti zhoršila. Pokud prahová hodnota zapnutí Ovládání Klimatu není dosažena, minimální otevření může být vynuceno, do doby vypnutí po uplynutí minimální doby chodu.


Venkovní teplota

Venkovní teplota bude v případě, že je dostupná, automaticky vyčtena ze systémové proměnné. Funkční blok se při otevřeném okně přepne do režimu „Vyp.“ pouze tehdy, pokud by venkovní teplota negativně ovlivnila současný režim topení/chlazení.


Offset komfortu

S Offsetem komfortu bude nezávisle na aktuálním cíli dle kalendáře přepnuto do komfortního režimu. Komfortní teplotu lze zvýšit či snížit. Tyto změny, narozdíl do časovače, jsou platné až do další fáze kalendáře, ale maximálně 48 hodin.


Vzor zapojení bloků vytápění

Download