Impulz v daném čase

Funkční blok Pulse at poskytuje puls s nastavitelnou délkou trvání.

Kromě konkrétního času nebo data lze v bloku vybrat také časy jako východ Slunce , soumrak nebo hodinový impulz, měsíční impulz atd.

Blok umožňuje změnit nastavené časy pomocí jeho vizualizace.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Aktivuje výstup v definovaném čase po dobu nastavenou v parametru (Don). 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Don On-duration of output (O) s 0...∞ 1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Impulz Volba, kdy má být impulz aktivován. -
Čas Čas, kdy se má vykonat impulz
Formát hh:mm:ss
-
Jednorázový impulz Jednorázový impulz k určitému datu
K dispozici pouze pro určité časové funkce (např. Pulz západu Slunce).
Pokud není zaškrtnuto, impulz je vydáván každý den nebo pokaždé, když je aktivována zvolená časová funkce.
-
Základní programování

Po přidání bloku lze ve vlastnostech vybrat časovou funkci.
Při nastavování konkrétního času se zadává ve formátu hh:mm:ss.
Pulz se provádí denně, a to i když jsou vybrány časové funkce, jako je východ Slunce.

Časové funkce, které popisují jiný než denní interval (např. Minutový impulz), poskytují impulz v intervalu jejich názvu.

Pokud je vybrána možnost jednorázový impulz, musí být také nastaveno datum. Pulz bude poté proveden pouze jednou k nastavenému datu.
Tato možnost není k dispozici pro všechny časové funkce.

V následujícím příkladu je funkční blok použit k odeslání denního impulsu do bloku Automatické stínění, aby se ráno otevřely žaluzie: