Hunter Douglas PowerView Hub

Integrací Hunter Douglas PowerView Hub je možné ovládat stínící prvky Hunter Douglas.

Jednotlivé prvky stínění jsou naučeny prostřednictvím PowerView Hub a aplikace PowerView a pro prvky jsou definovány místnosti a scény.
Tyto scény lze poté ovládat Miniserverem. Přímé ovládání stínících prvků však není možné.

Pro ovládání PowerView Hub je vyžadován aktuální Miniserver, Miniserver 1.generace není podporován!

Obsah


Příklad konfigurace

Požadavky:

Je použit aktuální Miniserver.
PowerView Hub byl nakonfigurován a lze k němu přistupovat prostřednictvím sítě.
Jednotlivé prvky stínění byly naučeny a nakonfigurovány pomocí aplikace PowerView.

Vytvoření scén

Nejprve vytvořte scény podle potřeby v aplikaci Hunter Douglas PowerView:

Poté spusťte v Loxone Configu vyhledávání v síti, načež se po krátkém čase objeví PowerView Hub:

Přidejte zařízení pomocí znaménka + do programu a uložte program do Miniserveru.

Přidání scén do Loxone Configu

Zařízení by nyní mělo být v periferiích Loxone Configu označeno zeleně.
Poté můžete vyhledat dostupné scény kliknutím na tlačítko Najít periferie:

Dostupné scény jsou poté k dispozici v periferiích pro použití při programování:

Tímto způsobem lze ovládat až 32 scén.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Onlinestatus Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Adresa IP Adresa PowerView Hub -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -