Home Connect

Home Connect umožňuje integraci kompatibilních domácích spotřebičů. Lze načítat stavy, měnit nastavení a spouštět a zastavovat programy. Další informace o aplikaci Home Connect naleznete zde.

The available functions depend on the respective Home Connect device:

List of supported functions and devices

Pro použití je vyžadován účet Home Connect! Miniserver Gen. 1 není podporován. Zařízení Home Connect a Miniserver musí mít aktivní připojení k internetu.

Obsah


Konfigurace

Nastavení

Chcete-li do programu přidat zařízení Home Connect, klikněte na kartě "Periferie" na položku "Síťové periferie", poté na položku "Přidat síťové zařízení" a vyberte možnost "Home Connect". Nebo jej můžete rychle přidat kliknutím na klávesu F5 a vyhledáním položky 'Home Connect'.

Ověřování

Po uložení programu do Miniserveru se musíte ověřit pomocí účtu Home Connect. Zobrazí se zpráva o stavu systému s žádostí o povolení přístupu Miniserver k zařízením Home Connect.

Pokud se po uložení do Miniserveru stav Home Connect změní na červený, nebylo možné navázat spojení se serverem Home Connect.

Přidat zařízení

Pokud bylo ověření úspěšné, lze zařízení Home Connect přidat pomocí funkce Vyhledávání zařízení v Loxone Config.

Zařízení proto musí být zapnutá a ve stavu, kdy lze spustit programy. To lze ověřit například v aplikaci Home Connect. Pokud je zařízení v nesprávném stavu, Miniserver z něj nemůže získat všechny požadované informace. V takovém případě se zobrazí odpovídající zpráva. Potvrďte následující body a znovu spusťte vyhledávání:

 • Dálkové ovládání zařízení je povoleno.

 • Je povoleno dálkové spouštění (je-li k dispozici).

 • Zařízení je zapnuté a dosažitelné (provozní stav 1).

 • Zařízení není v současné době ovládáno ručně.

 • Na zařízení není v současné době spuštěn žádný program a žádný není v procesu ukončování/zastavování.

 • Na zařízení není vyžadován žádný ruční zásah nebo akce (např. potvrzení oznámení).

Po úspěšném přidání zařízení lze program uložit do Miniserveru. Online stav každého zařízení se poté změní na zelený.


Důležité poznámky k použití

Abyste mohli správně konfigurovat dostupná zařízení, seznamte se s jejich funkcemi a vlastnostmi.Projděte si je také v aplikaci Home Connect. Při vytváření automatizací je třeba dodržovat následující pokyny:

Povolení k dálkovému ovládání

Aby bylo možné zařízení vzdáleně ovládat, musí být na zařízení nastaveno odpovídající oprávnění.

Povolení k dálkovému spuštění

Aby bylo možné spouštět programy na dálku, musí být povoleno dálkové spouštění (je-li k dispozici). U některých spotřebičů se tento příznak při každém ručním spuštění zařízení vynuluje a musí se poté znovu aktivovat.

Stav zařízení

V závislosti na provozním stavu zařízení se některé příkazy nemusí provést. V takových případech vás Miniserver bude informovat prostřednictvím Stavu systému. Další informace o neúspěšných příkazech naleznete v části Příkaz selhal.

Před spuštěním programu může být také nutné provést ruční akci lokálně v zařízení nebo v aplikaci Home Connect (např. potvrzení oznámení).

Spouštění programů

Pro úspěšné vzdálené spuštění programů musí být splněny následující požadavky:

 • Dálkové ovládání zařízení je povoleno.

 • Je povoleno dálkové spouštění (je-li k dispozici).

 • Zařízení je zapnuté a dosažitelné (provozní stav 1).

 • Zařízení není v současné době ovládáno ručně.

Více informací o selhavších příkazech naleznete zde: Příkaz selhal.

Maximální počet požadavků

Pro účet Home Connect existují různé limity požadavků, např. maximální počet 1000 požadavků za den. Pokud je některého z těchto limitů dosaženo, jsou další požadavky po určitou dobu blokovány. Další informace naleznete v části Příliš mnoho požadavků.

Vyhněte se programování, které často spíná aktory.

Příliš mnoho požadavků

Na žádosti o službu Home Connect se vztahují následující limity pro jednotlivé účty:

 • Max. 1 000 požadavků za 24 hodin. Další žádosti budou na příštích 24 hodin blokovány.

 • Max. 50 požadavků za minutu. Další žádosti budou po dobu 1 minuty blokovány.

 • Max. 5 požadavků na spuštění programu za minutu. Další požadavky na spuštění budou blokovány po dobu 1 minuty.

 • Max. 5 požadavků na zastavení programu za minutu. Další požadavky na zastavení programu budou blokovány po dobu 1 minuty.

Pokud server Miniserver nahlásí službě Home Connect prostřednictvím stavu systému příliš mnoho požadavků, některé požadavky se na určitou dobu zablokují v závislosti na překročeném limitu. To se týká buď všech požadavků, nebo pouze jednoho konkrétního typu požadavku. Zpráva Stav systému vás informuje o tom, jak dlouho budou požadavky blokovány.

Vyhněte se programování, které často spíná aktory.

Příkaz selhal

Pokud se příkaz zařízení Home Connect nepodařilo provést, Miniserver vás na to upozorní prostřednictvím Stavu systému. Pokud lze určit přesný důvod, budete o tom informováni ve zprávě. V každém případě může aplikace Home Connect nebo samotné zařízení poskytnout podrobnější informace.

Níže jsou uvedeny některé možné příčiny neúspěšných příkazů:

 • Dálkové ovládání zařízení není povoleno.

 • Dálkový start (je-li k dispozici) není povolen.

 • Zařízení není zapnuté nebo není dostupné (vypnuté, offline, v pohotovostním režimu).

 • Zařízení se v současné době ovládá ručně.

 • V zařízení je již spuštěn program nebo se jeden program ukončuje/zastavuje.

 • V zařízení je nutné provést ruční zadání nebo akci.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Home Connect Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat službu Pokud je zaškrtnuto, budete informováni o stavu systému nebo prostřednictvím Cloud Maileru, pokud tato služba již není k dispozici nebo je offline. -