Hörmann Air

Loxone Hörmann Air je kompaktní modul pro integraci pohonů garážových vrat Hörmann.

Datasheet Hörmann Air

Obsah


Montáž

Hörmann Air se připojuje k zásuvce BUS kompatibilního pohonu vrat Hörmann pomocí přiloženého adaptérového kabelu. Přes tuto zásuvku je také napájen.

U pohonů HCP1 je pak zařízení připraveno ke spárování.
Pohon vrat je pak rozpoznán automaticky.

U pohonů HCP2 musí být nejprve aktivován BUS-Scan, a tím i napájení zařízení, aby bylo možné zařízení následně spárovat. Aktivace se liší v závislosti na pohonu vrat:

Po aktivaci BUS-Scan (napájení) lze zařízení spárovat.
Pohon vrat je pak rozpoznán automaticky.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování

Chcete-li režim párování aktivovat ručně, vypněte napájení na 10 sekund a znovu jej zapněte. Pokud se po dobu pěti minut nepodaří navázat spojení s Miniserverem, aktivuje se na omezenou dobu režim párování.


Programování

Loxone Hörmann Air se programuje a nastavuje pomocí funkčního bloku Brána v Loxone Config:

Vstup (Po) (částečně otevřený) bloku Brána je rovněž podporován společností Hörmann Air.


Omezení

U jednotek HCP1 se během aktualizace může na jednotce krátce zobrazit chyba. Na funkci to nemá vliv. Po opětovném odeslání příkazu se chyba již nezobrazuje.

Při použití systému Hörmann Air nelze paralelně používat klimatický senzor Hörmann HKSI.


Softwareindex

Pomocí softwareindexu lze zkontrolovat kompatibilitu s Loxone Hörmann Air, podporované operátory jsou uvedeny v @datasheetu.

Na štítku pohonu garážových vrat Hörmann najdete sériové číslo s indexem softwaru, které začíná velkým písmenem.


Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Světlo Ručně aktivuje osvětlení pohonu vrat.
Nezávisle na tom pohon vrat vždy sám aktivuje osvětlení při otevření nebo zavření vrat. Poté zůstane osvětlení aktivní po dobu definovanou v pohonu.
0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Hörmann Air Digital 0/1
Informace o aktoru Digital 0/1
Chyba komunikace Digital 0/1
Žádná komunikace Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Automatické učení doby trvání jízdy Automatické učení doby trvání jízdy - - -
Doba otevření Doba potřebná k úplnému otevření s 60
Doba uzavření Doba potřebná k úplnému uzavření s 60
Dokumenty

Datasheet Hörmann Air