Generátor textu

Vytvářejte vlastní texty pomocí 8 vstupů, které mohou být textové nebo číselné. Poklepáním na logický blok otevřete textový editor, kde můžete definovat své texty. Text se vygeneruje po aktivaci spouštěcího vstupu.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Triggers output Vytvoří text při náběžné hraně. 0/1
I1-8 Input 1-8 Vstupní hodnoty lze použít v textovém editoru -
Uid User-ID User-ID. Pokud je nastaveno před spuštěním, lze použít uživatelská pole uživatele s tímto id -




Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
Txt Generated text Vypíše vygenerovaný text definovaný v textovém editoru, když je spuštěn vstup (Tr)
Txt1-4 Generated text 1-4 Vypíše vygenerovaný text definovaný v textovém editoru, když je spuštěn vstup (Tr)
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands




Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Td Trigger Delay Zpozdí generování textu po spuštění, aby bylo zajištěno, že jsou nastaveny všechny vstupy ms 0




Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Textový editor - Txt Určuje text, který se nastaví na výstupu při vzestupné hraně na Tr. -
Textový editor - Txt1 Určuje text, který se nastaví na výstupu při vzestupné hraně na Tr. -
Textový editor - Txt2 Určuje text, který se nastaví na výstupu při vzestupné hraně na Tr. -
Textový editor - Txt3 Určuje text, který se nastaví na výstupu při vzestupné hraně na Tr. -
Textový editor - Txt4 Určuje text, který se nastaví na výstupu při vzestupné hraně na Tr. -