Generátor textu

Vytvářejte vlastní texty pomocí 4 vstupů, které mohou být textové nebo číselné. Poklepáním na logický blok otevřete textový editor, kde můžete definovat své texty. Text se vygeneruje po aktivaci spouštěcího vstupu.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Triggers output Vytvoří text při náběžné hraně. 0/1
I1-4 Input 1-4 Vstupní hodnoty lze použít v textovém editoru -
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
Txt Generated text Vypíše vygenerovaný text definovaný v textovém editoru, když je spuštěn vstup (Tr)
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Textový editor Určuje text, který se nastaví na výstupu, když je na Tr vzestupná hrana. -