Fröling Extension

Fröling Extension umožňuje integraci vybraných zařízení společnosti Fröling.

Integrace je možná od Fröling regulace 3200, verze 5.11.

K tomu musí být na ovladači kotle aktivovány možnosti "Modbus Protocol RTU (1)" a "Use Modbus Protocol 2014".
Toto nastavení je dostupné pod servisním menu regulátoru (kód -7).

Podporovaná čidla:
Hlášení poruch pro ohřev pelet, signalizaci poruchy při ohřevu štěpky
stav čerpadel topného okruhu
spínače dveřního kontaktu
kotle, spaliny, venkovní teplota a provozní hodiny
zbytkový obsah kyslíku
Cílová skutečná teplota průtoku
Teplota akumulační nádoby kotle
Stav naplnění akumulační nádoby
Podporované akční členy:
Uvolnění topného okruhu
Cílová teplota kotle
Cílová výstupní teplota

Datasheet Fröling Extension

Obsah


Zprovoznění

Fröling Extension je navržen pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na rozhraní připojte (jako na horním obrázku) Fröling regulaci. Součástí Extensionu je vhodný adaptér.

Rozhraní Fröling regulace má koncový zemnící potenciál (GND). Aby výměna dat mezi Extensionem a Frölingem probíhala v pořádku, je nutné propojit GND Extensionu a Fröling regulace.Dále musí být uzemněna celá Loxone instalace - to se provádí přímo na napájecím zdroji (zdrojích).

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Nastavení a použití senzorů a aktorů

Po naučení Extensionu jsou ve stromu periférií k dispozici podporované senzory a aktory:

Nejprve nastavte ovládací adresu (standard: 2) a také počet okruhů, bojler a zásobník.

Senzory a aktory jsou standardně vloženy pro jeden topný okruh, bojler a zásobník. Pokud potřebujete více senzorů a aktorů, můžete je jednoduše vytvořit možnost Vytvořit Fröling zařízení, kterým upravte nastavení:

Poté je vše možné použít k programování.

Je tedy možné specifikovat cílové teploty topného okruhu a cílové teploty kotle. Uvolnění topného okruhu zahajuje proces topení. Pokud je řízen pouze jeden topný okruh nebo kotel (tj. hodnota je zapsána v odpovídajícím Modbus registru) musí být odpovídající hodnoty určeny také pro všechny ostatní komponenty. Pokud v tomto případě není uvedena žádná specifikace, jsou mimo provoz.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Fröling Extension Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Přenosová rychlost Baudrate sériové linky Bit/s 0...2147483647 57600
Počet datových bitů Počet datových bitů sériového připojení. Rozšíření podporuje pouze 8 datových bitů. - 8...8 8
Stop bity Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení - 1...2 1
Parita Parita pro připojení Modbus.
Stop bity jsou nastaveny automaticky: 2 Stop bity pro paritu None, 1 Stop bit pro ostatní nastavení.
- - -
Timing V automatickém režimu je použito následující nastavení:
Pauza: 5ms pokud je baud rate menší než 7000bps, jinak jsou použity 50ti bitové periody.
Timeout: 1000ms
- - -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Adresa pro ovládání Adresa ovládání
Povolené hodnoty: 1-255
Standardně: 2
- 1...255 -
Počet topných okruhů Počet topných okruhů v instalaci
Povolená hodnota 0-18
- 0...18 1
Počet boilerů Počet boilerů v instalaci
Povolené hodnoty 0-8
- 0...8 1
Počet akumulačních nádob Počet akumulačních nádrží v instalaci
Povolená hodnota 0-4
- 0...4 1
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Fröling Extension