Fixní skupina Audio přehrávačů

Několik Audio Přehrávačů lze kombinovat pomocí Skupiny Audio Přehrávačů. Tím je umožněn jednotný hudební zážitek s otevřenými prostory.

Na všech blocích Audio Přehrávač, které jsou ve stejné skupině, je vždy přehrán stejný Zdroj audia. Bloky ale stále mají nezávislou hlasitost, takže je možné upravit hlasitost pro různé oblasti budovy.

Vytvořte Skupinu Audio Přehrávačů pro každou požadovanou skupinu a přiřaďte jednotlivé bloky Audio Přehrávač v nastavení.

V následujícím příkladu byla vytvořena skupina s bloky Audio Přehrávač v obývacím pokoji a kuchyni, protože mezi těmito dvěma oblastmi neexistuje prostorové oddělení:

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V+ Volume+ Zvýší hlasitost o nastavenou velikost kroku (parametr Krok). Poklepáním přepnete na další oblíbenou položku. -
V- Volume- Sníží hlasitost o nastavenou velikost kroku (parametr Krok). Dvojitým kliknutím přehrávač vypnete. -
V Hlasitost Nastavení hlasitosti. Pokud je přehrávač vypnutý, přehrávání se spustí automaticky.
Play Play Přehrát -
Pause Pause Pause -
P Přítomnost Vstup přítomnosti -
Prev Prev Předchozí titul -
Next Next Další titul -
Fav Oblíbené Analogový vstup vybere oblíbenou položku na základě přiděleného ID.
Alarm Alarm Přehrajte tón alarmu s hlasitostí určenou v parametru Va -
FireAlarm Požární alarm Přehrajte tón požárního poplachu s hlasitostí určenou v parametru Va -
Bell Zvonek Přehrajte tón zvonku s hlasitostí určenou v parametru Vbe -
Reset Reset Vypne přehrávač. Jakákoli další operace je blokována, dokud je vstup aktivní. -
Dis Zakázat Blokuje vstupy bloku. Ovládání prostřednictvím aplikace/webového rozhraní je stále možné. -
DisP DisP Deaktivuje vstup přítomnosti. Dokud je vstup aktivní, je jakákoli změna hodnoty na vstupu P ignorována. -
T5 T5 Používá se tlačítko 2 (hlasitější, změna oblíbených) nebo tlačítko 5 (tišší, vypnuto) Loxone Touch. Dvojitým kliknutím na tlačítko 3 se přehrávač rovněž vypne, pokud není vypnutí deaktivováno parametrem Roff
TTS TTS Přehraje převod textu na řeč při hlasitosti TTS -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Výběr Všechny vybrané bloky je možné ovádat hromadně (centrálně). -