Fixní skupina Audio přehrávačů

Několik Audio Přehrávačů lze kombinovat pomocí Skupiny Audio Přehrávačů. Tím je umožněn jednotný hudební zážitek s otevřenými prostory.

Na všech blocích Audio Přehrávač, které jsou ve stejné skupině, je vždy přehrán stejný Zdroj audia. Bloky ale stále mají nezávislou hlasitost, takže je možné upravit hlasitost pro různé oblasti budovy.

Vytvořte Skupinu Audio Přehrávačů pro každou požadovanou skupinu a přiřaďte jednotlivé bloky Audio Přehrávač v nastavení.

V následujícím příkladu byla vytvořena skupina s bloky Audio Přehrávač v obývacím pokoji a kuchyni, protože mezi těmito dvěma oblastmi neexistuje prostorové oddělení:

Na rozdíl od Fixní skupiny Audio přehrávačů v Loxone Config mohou uživatelé aplikace Loxone nebo webového rozhraní vytvářet, upravovat a odstraňovat také dynamické skupiny jednotlivých přehrávačů.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
V+ Volume+ Zvýšení hlasitosti o hodnotu nastavenou v parametru (Vsts).
Dvojklikem se vybere další oblíbená položka.
- 0/1
V- Volume- Sníží hlasitost o hodnotu nastavenou v parametru (Vsts).
Dvojklikem vypnete přehrávač.
- 0/1
V Set volume Pokud jsou přiřazené Audio přehrávače nastaveny na různé hlasitosti, pouze nejhlasitější přehrávače přijmou při změně hlasitosti novou hodnotu; všechny ostatní přehrávače se podle toho řídí, ale zachovávají poměr hlasitosti. % 0...100
Play Play - 0/1
Pause Pause Pauza - 0/1
P Presence Spustí přehrávání, když 1. - 0/1
Prev Previous track Předchozí skladba - 0/1
Next Next track Další skladba - 0/1
Fav Set favorite Vybere oblíbenou položku na základě přiděleného identifikačního čísla. Pokud vybrané ID neexistuje, vybere se první oblíbená položka. -
Alarm Alarm Přehrává zvuk alarmu s hlasitostí nastavenou v parametru (Va). - 0/1
FireAlarm Fire alarm Přehrává zvuk požárního poplachu s hlasitostí nastavenou v parametru (Va). - 0/1
Bell Bell Přehrává zvuk zvonku při hlasitosti nastavené v parametru (Vbell). - 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy V+, V-, V, Play, Pause, P, Prev, Next, Fav, Bell, Buzzer, T5, TTS, BTp, když je zapnutý (např. dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
DisP Disable presence Dokud je tento vstup aktivní, je jakákoli změna hodnoty na vstupu (P) ignorována. - 0/1
T5 T5 control Tlačítko 2 : Zvýšení hlasitosti; dvojklik spustí přehrávání nebo vybere další oblíbenou položku
Tlačítko 5 : Snížení hlasitosti; dvojklik pozastaví přehrávání
Tlačítko 3: dvojklik aktivuje (2C); trojklik aktivuje (3C); (Roff) = 0: pozastaví přehrávání
-
TTS Text to speech Převede Text na řeč a přehraje jej s hlasitostí nastavenou v parametru (Vtts). - -
LineIn Set Line In Vybere Line In audioserveru jako zdroj na základě jeho Line In ID. - 0...∞
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Tdc Time double-click Čas dvojkliku s 0...10 0.35
Roff Ignore room off command Ignorovat vypnutí místnosti / vypnutí domu přes T5 (tlačítko 3) - 0/1 0
BTp Bluetooth pairing Pokud je tento vstup aktivní, je dostupné spárování Bluetooth.
Během této doby lze všechna zařízení Loxone s podporou Bluetooth spárovat například se smartphonem nebo jinými zařízeními s Bluetooth.
Vstup je viditelný pouze tehdy, když služby a Bluetooth ovládá skupina přehrávačů
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Výběr Všechny vybrané bloky je možné ovádat hromadně (centrálně). -
Povolit Airplay Povolit AirPlay pro všechny přehrávače této skupiny -
Povolit službu Spotify Connect Povolte Spotify Connect pro všechny přehrávače této skupiny -
Ovládání služeb podle skupiny Pokud jsou služby ovládány skupinou přehrávačů, nakonfigurované přehrávače nejsou viditelné v Airplay a Spotify Connect. -
Priorita oblíbených místnosti Při aktivaci bude po zapnutí přehrávače vždy použito první oblíbené místnosti. -