EnOcean

Zprovoznění EnOcean

Návod jak zapojit a zprovoznit EnOcean Extension.

Technická data & parametry enocean

 • Připojuje se na Loxone sběrnici
 • 1x EnOcean vysílač
 • Lze připojit max. 128 EnOcean zařízení
 • Nastavení přes Loxone Config
 • Napájení 24VDC
 • Rozsah provozu pro bezdrátové osvětlení:  cca. 30m
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2
 • Odběr: 30mA
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 … +50°C

Instalace

 1. Nainstalovat EnOcean Extension na DIN lištu
 2. Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace (doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
 3. Připojit Loxone sběrnici
 4. Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
 5. Aktivovat napájení
 6. Statusy LED: Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je EnOcean extension naprogramován. Pokud není naprogramován, bliká oranžově.

Technický nákres

maszzeichnung_enoceanPlánek zapojení

download
Stáhnout příbalový leták EnOcean Extension – ENG (pdf)

Konfigurace Loxone Extension

Přidání extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Periférie Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Vyhledávání periférií“.

Otevře se nové okno, ve kterém můžete vidět všechny dostupné Extensiony. Můžete přidat všechny zařízení pomocí příslušného tlačítka, nebo z tabulky vybrat pouze jeden Extension, zapsat jeho jméno a stisknout tlačítko „+“.

vysledek-vyhledavani

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít zapomocí vyhledávání.

Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko „Jednotky“. Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

Výměna zařízení – změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.
Sériové číslo naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

seriennummer-enocean

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte „Vyhledávání periférií“. Staré zařízení bude ve stavu „Offline“. Nové ve stavu „Nepoužitý“. Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu „Nahradit zařízení“ vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na „OK“. Extension je nyní nahrazen.

 Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund) by EnOcean Extension mělo blikat zeleně.

Naučení EnOcean senzoru

Zapnout EnOcean monitor

Aktivujte EnOcean Monitor v záložce „Miniserver“ pod položkou „EnOcean Monitor“

Naučení tlačítka

V monitoru klikněte na možnost „Učit„. K tomu, abyste tlačítko identifikovali, je nutné jej stisknout.

enocean-nauceni-tlacitka

Označte tlačítko a zadejte „Označení“ a „Typ„. Poté klikněte na možnost „Naučit senzor„.

enocean-nauceni-tlacitka-typ

Senzor nyní naleznete v kategorií periférií.

enocean-senzor-nalezeni

Naučení okenního senzoru

Pomocí magnetického kontaktu okenního senzoru změňte aktuální stav, aby jej bylo v monitoru možné identifikovat.

Označte okenní kontakt a vyplňte „Označení“ a „Typ„, Poté klikněte na možnost „naučit senzor„.

enocean-nauceni-okenniho-senzoru

Naučení pohybového senzoru

Několikrát zmáčkněte učící tlačítko na senzoru, abyste jej identifikovali.

Označte pohybový senzor a vyplňte „Označení“ a „Typ“, Poté klikněte na možnost „naučit senzor“.

enocean-nauceni-pohyboveho-senzoru

Naučení EnOcean aktoru

Bezdrátový přepínač

Přepněte se do záložky „Miniserver“ klikněte na položku senzory a aktory a přidejte EnOcean aktor.

attention
Naučení se může lišit výrobce od výrobce.

 

Uložte program do Miniserveru.

Naučení zařízení

Označte přidaný aktor a klikněte na záložku „Miniserver“ a na možnost „Naučit zařízení„.

enocean-senzor-nauceni-zarizeni

 • Stiskněte tlačítko na aktoru. (LED bliká červeně)
 • V Loxone Configu klikněte na „OK“. (LED svítí červeně)
 • Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko. (LED zhasne)
 • Uložte program do Miniserveru

enocean-loxone-config-win-okno

VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKY DEFINOVANÉHO ENOCEAN ZAŘÍZENÍ

Vytvořením uživatelsky definovaného zařízení můžete přidat EnOcean senzory a aktory které nejsou v Configu předdefinovány.

Můžou být přidány následující typy telegramů:

 • RPS (05)
 • 1BS (06)
 • 4BS (07)
 • RPS (F6)
 • 1BS (D5)
 • 4BS (A5)

Typ telegramu vašeho EnOcean zařízení naleznete v přiloženém manuálu.

PŘIDÁNÍ V LOXONE CONFIGU

Uživatelem definované EnOcean zařízení může zahrnovat jak aktory tak senzory.
Pro vytvoření vlastních senzorů postupujte dle našeho návodu v sekci Naučení enocean senzorů
Pro vytvoření vlastních aktorů postupujte dle našeho návodu v sekci Naučení enocean aktorů
Vyberte typ jednotky, který hledáte
Nyní můžete přidat senzory a aktory do zaříézení, které jste vytvořil.

Nastavte dolní a horní bity rozsahu seznzorů a aktorů ve vlastnostech zařízení.

V manuálu vašeho zařízení naleznete příslušný rozsah hodnot, které můžete vyčíst z vašeho EnOcean zařízení

V EnOcean monitoru můžete vyčíst data zaslaná vaším zařízením.

Jako příklad čtení údajů pomocí monitoru vezmeme tlačítka.
Tlačítko vysílá stiskem 0x70 a 0x00 při uvolnění.
Z tohoto příkladu můžeme vidět, které bity se adresují během přepínání.
0x70 je binární = 0111 0000
0x00 je binární = 0000 0000
V tomto případě můžeme použít pro digitální aktor bity 4,5 a 6 (nejméně významný bit = 0 Index)
U analogových snímačů, musí být definován rozsah hodnot. Ten naleznete v manuálu snímače.

 

Podporovány jsou následující senzory

Loxone EnOcean Extension podporuje mnoho bezdrátových senzorů založených na technologii EnOcean.

Senzor přítomnosti

0 – nepřítomnost
1 – přítomnost

Okenní kliky

0 – zavřeno
1 – otevřeno
2 – přivřeno

Senzor vlhkosti

0 až 100%

Kontakt

0 – kontakt rozpojen
1 – kontakt spojen

Senzory světla, teploty a přítomnosti

Typ 1 – 0 až 510 Lux, 0 až +51°C
Typ 2 – 0 až 1020 Lux popř. 0 až +51°C
Typ 3 – 0 až 1530 Lux popř. -30 až +50°C

Senzor světla

Typ 1 – 300 až 60000 Lux
Typ 2 – 0 až 1024 Lux

Pokojový regulátor

EEP číslo lze získat u prodejce/výrobce.

EEP 07-10-01/A5-10-01

Senzor teploty: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Ventilátor: 0 až 255
Přítomnostní spínač

EEP 07-10-02/A5-10-02

Senzor teploty: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Ventilátor: 0 až 255
Snímač dne/noci

EEP 07-10-03/A5-10-03

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255

EEP 07-10-04/A5-10-04

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Ventilátor: 0 až 255

EEP 07-10-05/A5-10-05

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Přítomnostní přepínač

EEP 07-10-06/A5-10-06

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Senzor dne/noci

EEP 07-10-07/A5-10-07

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 255

EEP 07-10-08/A5-10-08

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 255
Senzor přítomnosti

EEP 07-10-09/A5-10-09

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 255
Senzor dne/noci

EEP 07-10-0A/A5-10-0A

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Vstupní kontakt

EEP 07-10-0B/A5-10-0B

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Vstupní kontakt

EEP 07-10-0C/A5-10-0C

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor přítomnosti

EEP 07-10-0D/A5-10-0D

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor dne/noci

EEP 07-10-10/A5-10-10

Teplotní senzor: 0 do + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 do 100%
Regulátor: 0 do 255
Senzor přítomnosti

EEP 07-10-11/A5-10-11

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Regulátor: 0 až 255
Senzor dne/noci

EEP 07-10-12/A5-10-12

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Regulátor: 0 až 255

EEP 07-10-13/A5-10-13

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Senzor pohybu

EEP 07-10-14/A5-10-14

Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Senzor dne/noci

EEP 07-10-15/A5-10-15

Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
Regulátor: 0 až 63

EEP 07-10-16/A5-10-16

Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
Regulátor: 0 až 63
Senzor pohybu

EEP 07-10-17/A5-10-17

Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
Senzor pohybu

EEP 07-10-18/A5-10-18

Senzor světla: 0 až 1000 lux
Regulátor teploty: 0 až + 40°C
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu

EEP 07-10-19/A5-10-19

Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Regulátor teploty: 0 až + 40°C
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu

EEP 07-10-1A/A5-10-1A

Vstupní napětí: 0 až 5V
Regulátor teploty: 0 až + 40°C
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu

EEP 07-10-1B/A5-10-1B

Vstupní napětí: 0 až 5V
Senzor světla: 0 až 1000 lux
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu

EEP 07-10-1C/A5-10-1C

Senzor světla: 0 až 1000 lux
Senzor jasu: 0 až 1000 lux
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu

EEP 07-10-1D/A5-10-1D

Feuchtigkeitssensor: 0 bis 100%
Feuchtigkeitsregler: 0 bis 100%
Temperatursensor: 0 bis + 40°C
Lüfterregler: 0 bis 7
Anwesenheitsschalter

EEP 07-10-1E/A5-10-1E

Vstupní napětí: 0 až 5V
Senzor světla: 0 až 1000 lux
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu

Vypínač

0 – vypnuto
1 – zapnuto

2 vypínač (nerozdělený)

0 – vypnuto
1 – zapnuto

2 vypínač

0 – vypnuto
1 – zapnuto

4 vypínač

0 – vypnuto
1 – zapnuto

2 tlačítko

0 – nestisknuto
1 – stisknuto

4 tlačítko (nerozdělené)

0 – nestisknuto
1 – stisknuto

4 tlačítko

0 – nestisknuto
1 – stisknuto

8 tlačítko

0 – nestisknuto
1 – stisknuto

Senzory teploty a vlhkosti

0 až +40°C, 0 až 100%

Teplotní senzory

Typ 1 -40 až0°C
Typ 2 -30 až+10°C
Typ 3 -20 až+20°C
Typ 4 -10 až+30°C
Typ 5 0 až +40°C
Typ 6 +10 až+50°C
Typ 7 +20 až +60°C
Typ 8 +30 až +70°C
Typ 9 +40 až +80°C
Typ 10 +50 až +90°C
Typ 11 +60 až +100°C
Typ 12 -60 až+20°C
Typ 13 -50 až +30°C
Typ 14 -40 až +40°C
Typ 15 -30 až +50°C
Typ 16 -20 až +60°C
Typ 17 -10 až +70°C
Typ 18 0 až +80°C
Typ 19 +10 až +90°C
Typ 20 +20 až +100°C
Typ 21 +30 až +110°C
Typ 22 +40 až +120°C
Typ 23 +50 až +130°C

Podporovány jsou následující aktory

Loxone EnOcean podporuje následující aktory, založené na EnOcean technologii.

Dimmer

0 až 100%
4BS Telegramm EEP A5:38:08

Relé

0 – relé otevřeno
1 – relé zavřeno
RPS Telegramm EEP F6-02-01 (digitální výstup)

Aktor žaluzií

RPS Telegramm EEP F6-02-01

Univerzální aktor

RPS Telegramm EEP F6-03-01

Aktor

4BS Telegramm EEP A5:20:01

Příbalový leták EnOcean Extension (pdf)
Download

Prohlášení o shodě (pdf)
Download

RoHS (pdf)
Download