Energetický manager Gen. 1

S tímto modulem lze optimálně využít přebytečnou energii, která je jinak přiváděna do sítě. Lze ovládat až 12 spotřebičů.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
P Current power Aktuální výkon kW
Ps Power energy storage Musí být připojen, pokud se používá výstup (Re). kW
Prio Priority selection Okamžitě spustí vybranou zátěž. 0/1 0...12
L1-12 Start Load 1-12 Spustit zátěž 1-12 - 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
L1-12 Load 1-12 Zátěž 1-12 - 0/1
Re Residual energy Lze je použít například k nabíjení baterie nebo topného tělesa (skladování energie). Při použití tohoto výstupu musí být připojen vstup (Ps). kW
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
O Offset available energy Aktivuje se pouze tolik spotřebičů, aby aktuální výkon (P) nepřekročil tuto hodnotu.
0 = Výstupy se aktivují pouze s přebytkem energie.
kW 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Vlastnosti Upravit Energetický manager -
Operace

Připojeným zátěžím jsou přiřazeny priority (1: vysoká, 12: nízká). Pokud vstup (P) indikuje dostupný přebytek energie, správce energie zapne co nejvíce zařízení, počínaje nejvyšší prioritou.

Zátěže jsou aktivní minimálně po dobu minimální doby zapnutí a neaktivní po vypnutí minimálně po dobu minimální doby vypnutí. Pokud je zadána minimální denní doba zapnutí, jsou odpovídající zařízení aktivována na tuto dobu před západem Slunce nebo uživatelem definovanou dobou (i bez aktuálního přebytku).

Pokud vstup (P) již neukazuje žádný přebytek energie, zařízení se opět vypne. Zařízení, které již dosáhlo minimální doby provozu, může být rovněž vypnuto, aby ostatní zařízení mohla dosáhnout svých požadavků na minimální dobu provozu.

Pomocí vstupů (L1-12) a (Prio) lze toto chování zrušit a umožnit ruční ovládání zařízení. Pokud jsou tyto vstupy aktivovány krátkým impulsem (< 1s), zůstane vstup aktivní, dokud není dosaženo minimální doby provozu za den. Pokud je této doby již dosaženo, výstup se aktivuje alespoň na minimální dobu chodu. Při nepřetržitém signálu (> 1s) je výstup deaktivován okamžitě po sestupné hraně (L) nebo změně hodnoty (P), minimální doba chodu se ignoruje.


Doba aktivace

Pokud je pro zátěž nakonfigurována doba aktivace, musí být před zapnutím zátěže aktivován příslušný vstup (Start Load).

Během aktivačního období se zapne spotřebič, aby provedl příslušné přípravné práce (například: spuštění programu pračky). Po uplynutí aktivační doby je spotřebič opět deaktivován, pokud nedochází k přebytku energie.

Od tohoto okamžiku je zátěž aktivní a pracuje, jako by nebyla nastavena žádná doba aktivace. Lze ji ovládat jak automaticky na základě priority, tak ručně (vstup L nebo Prio).

Stav zátěže se na konci dne obnoví na neaktivní. Ruční resetování je možné prostřednictvím vstupu (Off).


Cyklus výpočtu

Aby se zabránilo neustálému přepínání výstupů a aby byl čas na reakci vstupu (P), vyhodnocuje se hodnota na (P) maximálně jednou za minutu.