Energetický manažer (starý)

Použití vlastní vyrobené energy a optimalizace spotřeby.

Úvod

energetický manažerFunkční blok Energetický manažer umožňuje optimální využití vlastní vyrobené energie a efektivně řídit spotřebu.

Blok může ovládat až 12 spotřebičů, které mohou mít nastavenou různou priority. Pokud se vyrábí více energie, než se v současné době spotřebovává, pak se spotřebiče automaticky zapnou podle nastavených priority.

Pokud je k dispozici přebytek energie, Energetický manažer začne připojovat zařízení dle jejich zadaného jmenovitého příkonu a pokusí se zapnout co nejvíce zařízení.

Samozřejmostí je, že se spotřebiče mohou pustit manuálně: Například, když potřebujeme zapnout práčku a mít čisté prádlo ještě v ten samý den. Se spouštěcím vstupem se mohou priority měnit a daný spotřebič se může sepnout okamžitě.

Info ikona maláTato dokumentace se vztahuje na blok Energetický manažer v Loxone Config 6.4. V Loxone Config 7 není tento blok k dispozici, neboť se pracuje na jeho vývoji. Blok bude opět k dispozici s další aktualizací Loxone Config 7. Do té doby doporučujeme implementovat požadované funkce s existujícími bloky (např.: Energetický monitor, status, …).

Základní funkce

Aby mohl Energeticky manažer dělat svou práci, musí vědět, kolik energy je domem odebíráno z rozvodné sítě. Z toho důvodu je na vstup (AIp) třeba připojit informaci o aktuální odběru domu. Hodnota musí být kladná, pokud dům energii spotřebovává – odebírá z rozvodné sítě, nebo záporná, pokud dům energii vyrábí.

Je li k dispozici přebytečná energie (hodnota na vstupu (alp) je záporná), Energetický manažer se pokusí tuto energii využít optimálně. Začne připojovat spotřebiče, které jsou připojeny na výstupy (Q1) – (Q12). Samozřejmě nemusíte připojovat rovnou spotřebič, ale můžete na výstupy (Q1) – (Q12) připojit nějakou svou vlastní logiku.

energetický manažer základní zapojení

Nastavení připojených spotřebičů

Dvakrát klikněte na blok Energetický manažer. Otevře se nové okno „Upravit Energetický manažer“.

upravit energeticky manazer

Zde můžete nastavit:

označení Jméno spotřebiče
Doba aktivace [s] Čas potřebný pro aktivaci nebo přípravu spotřebiče (např.: Čas potřebný pro vložení prádla do pračky, zavření dvířek a zadání programu).
Min. Doba zapnutí [min] Doba, po kterou zůstane spotřebič bez přerušení zapnut.
Min. Doba vypnutí [min] Po vypnutí spotřebiče musí uběhnout minimálně tento čas, než dojde k dalšímu zapnutí.
Min. doba zapnutí/den [min] Zapínání a vypínání spotřebičů probíhá, dokud je přebytek energie, a dokud nebyl spotřebič během dne zapnut alespoň dobu nastavenou v tomto sloupečku.V případě, že je po celý den přebytek energie velmi nízký nebo žádný, budou spotřebiče zapnuty před půlnocí, aby byla splněna minimální doba zapnutí za jeden den.
Příkon [kW] Jmenovitý příkon připojeného spotřebiče.

Pokud je elektřina vyráběna pomocí slunce, zaškrtněte políčko u „Doba produkce (Alp) pouze během denního světla“.

Manuální sepnutí spotřebiče

Pokud potřebujete z nějakého důvodu spustit jeden nebo více spotřebičů nezávisle na Energetickém manažerovi, můžete využít vstupů (Tr1) – (Tr12). Přiveďte na ně impuls kratší jedné vteřiny a odpovídající výstup ( (Tr1) → (Q1), (Tr8) → (Q8) ) se aktivuje na „Min. doba zapnutí/den“.
Při manuální aktivaci nezáleží, zda je k dispozici přebytečná energie. Vámi zvolený výstup bude aktivován vždy.
Pokud impuls přivedený na vstupy (Tr1) – (Tr12) přesáhne čas jedna vteřina, výstup bude aktivní tak dlouho, dokud impuls neskončí.

Výstupy můžete také aktivovat pomocí analogové hodnoty, kterou přivedete na vstup (Alt).

Aktivací resetu (R) se výstupy (Q1) – (Q12) deaktivují.

Pokročilé funkce

Využití úložiště energie

Na výstupu (AQr) nalezne informaci o nevyužitém volném výkonu. Tuto informaci lze použít pro nabíjení energetického úložiště (např.: Baterie). Takto uložený výkon lze pak použít v době nedostatku výkonu prostřednictvím vstupu (Alb), na který přivedete analogovou hodnotu dostupného výkonu v úložišti.

Čas konce přebytku

Dům bude with přebytek výkonu pouze tehdy, pokud váš zdroj energy bude energii produkovat. Například u fotovoltaických panelů toto období končí se setměním. Do konce doby přebytku se bude Energetický manažer snažit splnit Min. Dobu zapnutí / den.
Pokud chcete dobu přebytku zkrátit, využijte parametru (T).