EIB stínění

EIB ovládání žaluzií s dvěma vypínači

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Po Partial open with push & hold - 0/1
Pc Partial close with push & hold - 0/1
Pos Position Slouží k poskytování zpětné vazby o aktuální poloze stínění funkčnímu bloku % 0...100
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy Po, Pc, když jsou zapnuté (např. dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Lo Long-term operation -1 = pasivní
0 = otevřený
1 = zavřený
Připojte tento výstup k aktoru EIB (skupinová adresa pro dlouhodobý provoz žaluzií)
So Short-term operation -1 = pasivní
0 = otevřený
1 = zavřený
Připojte tento výstup k aktoru EIB (skupinová adresa pro krátkodobý provoz žaluzií)
Pos Position of shading
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Tlc Time long-click Doba trvání impulsu na vstupech (Po) (Pc) pro spuštění dlouhodobé operace (Lo). s 0...∞ 0,3