EIB stínění

EIB ovládání žaluzií s dvěma vypínači

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Po Partial open with push & hold Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pc Partial close with push & hold Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pos Position Slouží k poskytování zpětné vazby o aktuální poloze stínění funkčnímu bloku % 0...100
DisPc Disable periphery control Deaktivuje vstupy Po, Pc, když je zapnuto (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Lo Long-term operation -1 = pasivní
0 = otevřený
1 = zavřený
Připojte tento výstup k aktoru EIB (skupinová adresa pro dlouhodobý provoz žaluzií)
So Short-term operation -1 = pasivní
0 = otevřený
1 = zavřený
Připojte tento výstup k aktoru EIB (skupinová adresa pro krátkodobý provoz žaluzií)
Pos Position of shading Poloha stínění
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Tlc Time long-click Doba trvání impulsu na vstupech (Po) (Pc) pro spuštění dlouhodobé operace (Lo). s 0...∞ 0,3