EEBUS Zařízení

EEBUS je otevřený standard pro síťová zařízení napříč výrobci a průmyslovými odvětvími. Primárním cílem je zvýšit energetickou účinnost.
Aktuální informace o aplikacích a možnostech najdete na webových stránkách iniciativy EEBus.

U EEBUS jsou definovány různé případy použití (Use Case).
Loxone aktuálně podporuje pouze Use Case HVAC, jedná se o zařízení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci.
Zařízení komunikují prostřednictvím sítě pomocí protokolu SHIP.

Pro EEBUS je vyžadován aktuální Miniserver, Miniserver 1.generace není podporován!

Tepelná čerpadla s připojením EEBUS jsou již k dispozici od společnosti Vaillant, kterou lze integrovat, jak je popsáno v příkladu konfigurace.

Obsah


Příklad konfigurace

Požadavky:

Je použit aktuální Miniserver.
Zařízení EEBUS jsou připojena k síti, nakonfigurována pro tuto síť a přístupná.
Funkce nebo rozhraní EEBUS byla na zařízení aktivována a povolena.

Například tepelné čerpadlo Vaillant

Nejprve se otevře aplikace multiMATIC zařízení a v nabídce nastavení se aktivuje EEBUS:

Poté se v Loxone Config spustí vyhledávání v síti, načež se zařízení, pokud bylo nalezeno, po krátké době objeví ve vyhledávání:

Přidejte zařízení pomocí znaménka + do programu a uložte program do Miniserveru.

Poté musí být na zařízení schválena komunikace s Miniserverem.
To se provádí znovu v aplikaci multiMATIC zařízení, kde by měl být Miniserver již uveden mezi dostupnými zařízeními.
Nejprve vyberte Miniserver a poté jej stisknutím přidejte do seznamu důvěryhodných zařízení:

Zařízení by nyní mělo být v periferiích Loxone Config označeno zeleně.
Poté můžete vyhledat dostupné vstupy a výstupy kliknutím na tlačítko Najít periferie:

Po přidání jsou dostupné vstupy a výstupy k dispozici v periferním stromu pro použití v programování:


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status EEBUS zařízení Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Adresa IP adresa a port zařízení -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -