Dvoudobý regulátor

Dvoudobý regulátor manipuluje s řízenou veličinou přepínáním výstupu pomocí žádané hodnoty a hystereze.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
PV Process value Aktuální hodnota řízené proměnné.
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
SP Setpoint Požadovaná hodnota regulované veličiny. 5
Hys Hysteresis Hystereze dvoupolohového regulátoru (zabraňuje neustálému zapínání a vypínání výstupu) 0,5
Inv Inverted Obrátí chování regulátoru. 0/1 0
Časový diagram