Dvoudobý regulátor

Vstupní parametr požadované hodnoty (T) a Hystereze (H) určují na základě hodnoty vstupu (AI) aktivaci, popřípadě deaktivaci výstupu (Q)
Prahová hodnota pro ZAP. = T-H
Prahová hodnota pro VYP. = T+H
Vstupem (Dis) lze regulátor vypnout a zablokovat.
Funkční blok dvoudobý regulátor umožňuje regulaci požadované výstupní hodnoty s hysterezí

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
AI Aktuální hodnota Aktuální hodnota vstupu 3-bodového regulátoru
Dis Zakázat Zablokuje všechny vstupy a nastaví (Q) na 0 -
Výstupy

Zkratka Popis
Q Digitální výstup
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
T Požadovaná hodnota Požadovaná hodnota 5
H Hystereze Hystereze zabrání trvalému zapnutí a vypnutí 0,5
Inv Invertovat Obrátí chování regulátoru. - 0