Dvoudobý regulátor

Regulace pomocí žádané hodnoty a hystereze.

Funkce

dvoudoby-regulatorBlok „Dvoudobý regulátor“ umožňuje řízení dle požadované hodnoty. Pomocí hystereze je zabráněno stálému zapínání a vypínání.

Analogový snímač připojte na vstup (AI). Požadovanou hodnotu na výstupu může zadat přes parametr (T). Parametrem (H) definujete hysterezi.

Výstup (Q) je aktivní, pokud hodnota na vstupu (AI) není větší jak hodnota parametru (T) + hodnota (H). Při překročení této hodnoty se výstup deaktivuje. K opětovné aktivaci dojde, pokud hodnota na vstupu klesne na (T) – hodnota (H).

Příklady

dvoudoby regulator novy

V tomto příkladu bude čerpadlo zapnuto, když je úroveň nižší než 9 ((T) – (H)). Čerpadlo zůstane zapnuté, dokud analogová hodnota nedosáhne hodnoty 11 ((T) + (H)).

Info ikona maláPříklady použití:
Ovládání kotle, regulace hladiny, ovládání klimatizace