DMX Extension

DMX Extension umožňuje integraci zařízení komunikujících přes DMX rozhraní.

V Loxone Configu jsou předpřipraveny různé aktory DMX zařízení. Kompatibilní zařízení je také možné naučit.

DMX kanál může nabývat hodnot od 0 - 100%. Hodnoty budou přepočteny na hodnoty mezi 0..255.

Datasheet DMX Extension

Obsah


Zprovoznění

DMX Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také DMX kabeláž.

V DMX instalaci je nutné propojit GND svorky s Loxone. Vyrovnání potenciálu je nutné pro spolehlivou datovou komunikaci.

DMX zařízení vyžadují liniovou kabeláž a zakončení posledního zařízení 120 Ohm odporem.
Doporučujeme používat kabel typu CAT 5/6/7, alternativně potom kroucenou dvojlinku.

Doporučujeme kabeláž o maximální délce 500m.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Přidání Loxone RGBW 24V Dimmeru DMX

Poznámka: Loxone RGBW 24V Dimmer DMX není již v nabídce.

Pro vyhledání Loxone RGBW 24V Dimmeru DMX klikněte v Loxone Configu na DMX Extension a aktivujteDMX vyhledávání.

Výsledky vyhledávání zobrazí seznam všech připojených Loxone DMX Dimmerů.

Označte Dimmer, zadejte jeho název a vyberte typ aktoru. Následně klikněte Vytvořit zařízení.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Poté jsou přidané RGBW Dimmery k dispozici v Loxone Configu.


Přidání DMX zařízení

Pokud chcete ovládat nějaké DMX zařízení, je nutné nejprve vytvořit jeho aktory. Klikněte na DMX Extension a nakonec na Přidat DMX zařízení:

Vyberte poté vhodný aktor.

Během přidávání aktorů se budou čísla jejich kanálů zvyšovat. Jednoduchý aktor zabere 1 kanál, RGB 3 kanály a RGBW aktor kanály 4.

Odpovídající číslo kanálu je nutné také natavit na zařízení a musí se shodovat s nastavením v Loxone Configu, kde je nutné je správně vyplnit.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status DMX Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet DMX Extension

Krátký návod pro Loxone RGBW 24V Dimmer DMX (již se neprodává)

Návod pro Loxone 24V PWM Dimmer (již se neprodává)