DMX Extension

DMX Extension umožňuje integraci zařízení komunikujících přes DMX rozhraní.

V Loxone Configu jsou předpřipraveny různé aktory DMX zařízení. Kompatibilní zařízení je také možné naučit.

DMX kanál může nabývat hodnot od 0 - 100%. Hodnoty budou přepočteny na hodnoty mezi 0..255.

Datasheet DMX Extension

Obsah


Zprovoznění

DMX Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také DMX kabeláž.

V DMX instalaci je nutné propojit GND svorky s Loxone. Vyrovnání potenciálu je nutné pro spolehlivou datovou komunikaci.

DMX zařízení vyžadují liniovou kabeláž a zakončení posledního zařízení 120 Ohm odporem.
Doporučujeme používat kabel typu CAT 5/6/7, alternativně potom kroucenou dvojlinku.

Doporučujeme kabeláž o maximální délce 500m.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Přidání Loxone RGBW 24V Dimmeru DMX

Poznámka: Loxone RGBW 24V Dimmer DMX není již v nabídce.

Pro vyhledání Loxone RGBW 24V Dimmeru DMX klikněte v Loxone Configu na DMX Extension a aktivujteDMX vyhledávání.

Ve výsledcích vyhledávání ve spodní části Loxone Configu jsou seřazeny vyhledané DMX Dimmery.

Označte Dimmer, zadejte jeho název a vyberte typ aktoru. Následně klikněte Vytvořit zařízení.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Poté jsou přidané RGBW Dimmery k dispozici v Loxone Configu.


Přidání DMX zařízení

Pokud chcete ovládat nějaké DMX zařízení, je nutné nejprve vytvořit jeho aktory. Klikněte na DMX Extension a nakonec na Přidat DMX zařízení:

Vyberte poté vhodný aktor.

Během přidávání aktorů se budou čísla jejich kanálů zvyšovat. Jednoduchý aktor zabere 1 kanál, RGB 3 kanály a RGBW aktor kanály 4.

Odpovídající číslo kanálu je nutné také natavit na zařízení a musí se shodovat s nastavením v Loxone Configu, kde je nutné je správně vyplnit.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status DMX Extension Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet DMX Extension

Krátký návod pro Loxone RGBW 24V Dimmer DMX (již se neprodává)

Návod pro Loxone 24V PWM Dimmer (již se neprodává)