DMX Extension

DMX Extension umožňuje integraci zařízení komunikujících přes DMX rozhraní.

V Loxone Configu jsou předpřipraveny různé aktory DMX zařízení. Kompatibilní zařízení je také možné naučit.

DMX kanál může nabývat hodnot od 0 - 100%. Hodnoty budou přepočteny na hodnoty mezi 0..255.

Datový list DMX Extension

Obsah


Zprovoznění

DMX Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také DMX kabeláž.

V DMX instalaci je nutné propojit GND svorky s Loxone. Vyrovnání potenciálu je nutné pro spolehlivou datovou komunikaci.

DMX zařízení vyžadují liniovou kabeláž a zakončení posledního zařízení 120 Ohm odporem.
Doporučujeme používat kabel typu CAT 5/6/7, alternativně potom kroucenou dvojlinku.

Doporučujeme kabeláž o maximální délce 500m.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Přidání Loxone RGBW 24V Dimmeru DMX

Poznámka: Loxone RGBW 24V Dimmer DMX není již v nabídce.

Pro vyhledání Loxone RGBW 24V Dimmeru DMX klikněte v Loxone Configu na DMX Extension a aktivujteDMX vyhledávání.

Ve výsledcích vyhledávání ve spodní části Loxone Configu jsou seřazeny vyhledané DMX Dimmery.

Označte Dimmer, zadejte jeho název a vyberte typ aktoru. Následně klikněte Vytvořit zařízení.

Pro zaznamenání změn do programu uložte do Miniserveru.

Poté jsou přidané RGBW Dimmery k dispozici v Loxone Configu.


Přidání DMX zařízení

Pokud chcete ovládat nějaké DMX zařízení, je nutné nejprve vytvořit jeho aktory. Klikněte na DMX Extension a nakonec na Přidat DMX zařízení:

Vyberte poté vhodný aktor.

Během přidávání aktorů se budou čísla jejich kanálů zvyšovat. Jednoduchý aktor zabere 1 kanál, RGB 3 kanály a RGBW aktor kanály 4.

Odpovídající číslo kanálu je nutné také natavit na zařízení a musí se shodovat s nastavením v Loxone Configu, kde je nutné je správně vyplnit.

Pro zaznamenání změn do programu uložte do Miniserveru.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status DMX Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list DMX Extension

Krátký návod pro Loxone RGBW 24V Dimmer DMX (již se neprodává)

Návod pro Loxone 24V PWM Dimmer (již se neprodává)