Dimmer

Optimalizovaný stmívač s funkcí dvojitého kliknutí pro ovládání jedním tlačítkem.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná výstup (D) mezi 0 a poslední hodnotou (nebo mezi 0 a 100, pokud je parametr (Lv) 1).
Dlouhé kliknutí pro stmívání nahoru/dolů.
0/1
+ Dim+ Přepíná výstup (D) mezi 0 a poslední hodnotou (nebo mezi 0 a 100, pokud je parametr (Lv) 1).
Dlouhé kliknutí pro stmívání.
0/1
- Dim- Přepíná výstup (D) mezi 0 a poslední hodnotou (nebo mezi 0 a 100, pokud je parametr (Lv) 1).
Dlouhé kliknutí pro stmívání dolů.
0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne vstupy (Tg), (+), (-) (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Set Sets output (D) to value of input (Set) Nastaví výstup (D) na hodnotu vstupu (Set)
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
D Dimmer output Analogový výstup pro ovládání stmívače (např. 0-10 V)
S Status Zapnuto, když je výstup (D) větší než 0. 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Di Delay input Zpožďuje vstup po nastavenou dobu.
Použije se pro vstupy (Tg), (+), (-).
0,4
Sts Step size Velikost kroku 0,5
Str Step rate Hodnota stmívání se při dlouhém kliknutí zvyšuje/snižuje o (Sts) každou (Str) sekundu. 0,2
MinD Minimum dim value Minimální hodnota stmívání 0
MaxD Maximum dim value Maximální hodnota stmívání 100
Dm Dim mode 1 = Stmívání mezi parametry (MinD) a (MaxD) při dlouhém kliknutí.
0 = Zastavení stmívání při dosažení parametru (MinD) nebo parametru (MaxD) při dlouhém kliknutí.
Pouze pro vstup (Tg).
0/1 0
Lv Last value 1 = Při zapnutí nastaví výstup (D) na (MaxD).
0 = Při zapnutí nastaví poslední hodnotu na výstup (D).
0/1 0
Simulace přítomnosti

Tento funkční blok má simulaci přítomnosti.
Aktivujte a definujte simulaci přítomnosti v okně vlastností: