Dimmer

Aplikace

Blok je vhodný pro smívatelné světelné zdroje.

Základní programování

Výstup Q je aktivován impulsem na vstupu Tr. Podržením vstupního tlačítka je ovládán jas na výstupu.

EN_KB_Config_Dimmer_Function_Block

Vstupy

Tr Trigger Výstup Q je aktivován impulsem; delší stisk ovládá jas výstupu
+ plus Vstupem + je zvyšován jas
Vstupem – je snižován jas
R Reset Nastaví výstup na 0
P Analogová hodnota je propsána na výstup
Dis Disable Dětská pojistka – Blokuje všechny vstupy, lze ovládat z vizualizace

 

Výstupy

Q Digitální výstup Digitální výstup dimmeru.
Aq Analogový výstup Analogový výstup dimmeru.

 

Parametry

R Vstup remanence Pokud je zap. je remanence aktivní
SI Délka kroku dimmeru Indikuje délku kroku dimmeru
ST Čas kroku dimmeru Indikuje dobu kroku dimmeru
Min Minimální hodnota dimmeru Spodní limit
Max Maximální hodnota dimmeru Horní limit
W Režim nahoru/dolů (1 = nahoru / Dolu)
L Nenastavovat poslední hodnotu