Diagnostika Stínění

Řešení problémů se žaluziemi řízenými Loxone

Po naprogramování stínění se může stát, že při různých jízdách žaluzie končí v jiných pozicích, než by měla. Pokud se toto stává, je nejčastěji problém v parametrech zpoždění motoru:

  • Tl – Doba zpoždění pohonu
  • Tr – Doba jízdy zpět (narovnání lamel ze stavu zavřeno do stavu otevřeno)
  • Tdt – Doba změny směru jízdy
  • Tot – Doba nečinnosti (předbuzení)

Tyto parametry je nutné správně nastavit, jinak Miniserver nemá šanci správně stínění řídit. Pozor: Rozjezd motoru není to samé jako otočení směru jízdy. Při otočení směru jízdy je nutné počítat s dobou zastavení a rozjezdu motoru. Při rozjezdu jde jen o krátký impuls předtím, než je schopen motor vykonat i nejmenší pohyb.

Parametry by měl dodat výrobce motoru nebo žaluziář.

K tomuto problému dochází jen v případě, že jde o žaluzie ovládané spínáním přes relé, nebo pomocí Žaluziového Aktoru Air. Motory Geiger Solidline Air a GJ56 Air tyto parametry nevyžadují.

Když nejsou parametry (Tl, Tr, Tdt, Tot) známé

Je nutné parametry správně odhadnout. K tomu slouží výstupy bloku stínění (AQp) – Pozice žaluzií a (AQl) – Pozice lamel. Parametry (Tl, Tr, Tdt, Tot) přes expertní režim v aplikaci změňte, proveďte několik jízd a porovnejte fyzický stav žaluzie k stavu na výstupu bloku. Pokud je žaluzie více natočená po celkové jízdě dolů, snižte parametr (Tdt). Pokud je žaluzie po krátké manuální jízdě stejným směrem v jiné pozici než (AQp), změňte parametr (Tot). Pokud je žaluzie po změně směru v jiné pozici, změňte parametr (Tl).

S parametry je nutné si pohrát tak, aby odpovídal fyzický stav žaluzie k výstupu bloku.

Chybové hlášky

Následující hlášky se budou zobrazovat ve Stavu systému, popř. vstupech diagnostiky (chybové výstupy) zařízení pro produkty stínící techniky GEIGER (GJ56, SOLIDline Air).:

Překážka rozeznána

Tato hláška se zobrazí v případě, že motor rozezná překážku. Jízda ve směru rozeznané překážky bude dále blokovaná.

Pro odblokování je nutné realizovat jízdu v opačném směru. Klikněte na zobrazenou hlášku a potvrďte ji. Nakonec proveďte jízdu. Při ovládání přes tlačítka bude při realizaci jízdy v opačném směru automaticky hláška potvrzena a motor se odblokuje.

Pokud dojde k přimrznutí spodní části závěsu stínící techniky, dojde k rozeznání překážky při jízdě nahoru a dojde k automatické jízdě dolů. V tomto případě nedojde k zablokování, protože jízda v opačném směru není možná.

Motor zablokován

Jakmile motor obdrží příkaz pro jízdu nahoru nebo dolů, bude automaticky přezkoušeno, zda se hřídel motoru otáčí. Pokud se neotáčí, zobrazí se tento status ve Stavu systému.

Pokud chcete opakovat pokus o jízdu, musíte nejprve otevřít vizualizaci a „Potvrdit“ tuto chybu. Pokud budete stínění ovládat přes tlačítka, dojde k odblokování a potvrzení chyby při úspěšném pokusu o jízdu.

V případě zablokování motoru se může jednat o následující příčiny:

Mechanická blokace motoru nebo závěsu

Překontrolujte, zda není motor mechanicky blokován a případně závadu odstraňte. Poté bude jízda opět možná.

Přehřátí motoru

Pokud dojde k příliš četným krátkým pojezdům za sebou, může dojít k přehřátí motoru. V tomto případě se jedná o ochrannou funkci motoru a dojde k jeho zablokování. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud motor dostatečně nevychladne.