Loxone Monitor

Monitor slouží k diagnostice chyb v Loxone Configu.

Zapnutí monitoru v registrech

attentionOd verze 5.24.12.12 je monitor ve výchozím nastavení povolen a z tohoto důvodu mohou být následující kroky vynechány.

 

Zapnutí registrů ve Windows:

Start – Spustit > napište „regedit“

spustit-editor-registru

Pro použití monitoru nastavte klíč v registrech následovně:

HKCU\Software\Loxone\LoxPLAN\Private\EnableWatch DWORD1

editor-registru-win

Jakmile nastavíte klíč na hodnotu 1, pak můžete aktivovat monitor v Loxone Configu. Možnost zapnutí monitoru naleznete v menu „Miniserver“.

attentionV případě, že se vám “Monitor” neaktivoval, povolte „LoxWatch“ ve firewallu (důvěřovat).

 

Aktivace Monitoru

V menu „Miniserver“ můžete v rozbalovacím menu „Vzhled“ zaškrtnout „Monitor“ nebo „Monitor úkolů“. Pokud některý z nich aktivujete zobrazí se vám okno s příslušným monitorem.

aktivace-monitoru
V menu „Údržba“ můžete vybrat, které informace se budou monitorovat. Pro přehlednost nechte zobrazit pouze potřebné informace, jinak bude v monitoru zaznamenáno mnoho dat.

okno-udrzby

Obecné – Obsahuje obecné informace o Miniserveru
Program – Informace pro program
Protokol – Informace o specifických protokolech, jako je např. NTP (čas) nebo UDP
Link – Zobrazuje informace na Loxone sběrnici
Data – Informace o SD kartě a paměti systému
Počítačová síť – Zobrazuje chybné příkazy v síti

Monitor zapnete tak, že zaškrtnete pole „Monitor“ (B).

Monitor je nyní aktivní až do konce aktuálního připojení. Pokud chcete, aby monitor zůstal aktivní i po ukončení připojení, můžete také aktivovat políčko „Monitor po ukončení spojení“. (A)

Pokud je pole “monitor po ukončení spojen” zaškrtnuto, nezapomeňte ho také vypnout, protože Miniserver je tímto monitorováním zatěžován. Pokud již monitor není potřeba, ujistěte se, že tato funkce byla deaktivována tím, že políčko monitor není zaškrtnuté.

Tato funkce musí být v registru výslovně povolena.

Chcete-li funkci monitoru použít, musíte spustit editor registru v systému Windows a vytvořit nový klíč:

Start -> Spustit a v okně Spustit zadejte „regedit“.

spustit-editor-registru

Cesta: Počítač -> HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Loxone -> LoxPlan -> Private V tomto klíči, musíte vytvořit nový podklíč tím že kliknete pravým tlačítkem na „Private“ a zvolíte nový -> DWORD-Wert (32-Bit).

editor-registru

Zadejte novou položku s názvem „KeepMonitor„, údaj této hodnoty musí být „1“.

editor-registru-hodnota

attentionUPOZORNĚNÍ!
Po ukončení monitorování odznačte políčko „Monitor po ukončení spojení“, aby Miniserver nebyl zatěžován.

 

Při aktivaci políčka „Loxone Monitor Server“ (C) může být aktivován monitor pro přenášení dat na technickou podporu Loxone. Tato funkce by měla být aktivována pouze podle pokynů technika Loxone.

Monitor úloh

V menu „Miniserver“ v rozbalovacím menu „Vzhled“ zaškrtněte „Monitor“, tím bude Monitor aktivován.

okno-monitor

Monitor úloh je podobný jako „Správce úloh“ v systému Windows.

Monitoruje využití procesoru, využití paměti, nebo statistické údaje o adaptéru LAN .

monitor-ukolu

Zde je stručné vysvětlení některých pojmů:

Idle Nečinné procesy
Usage Aktuální využití procesoru
Wdg Watchdog: při poruše může spustit resetování
Heap Nevyužité místo
Max Maximální místo na disku
HTTP0 … HTTP7 Připojení více vizualizací

Navigace v monitoru

každý soubor je monitorován automaticky přímo do C:\Users\“username“\Documents\Loxone\Loxone Config

Uloženo je maximálně 10 000 řádků na jeden soubor. Z tohoto důvodu je zapotřebí používat odpovídající filtry.

monitor-lista

1) Otevřít monitor

2) Uložit monitor

3) Zrušit okno (vymazání záznamu)

4) AutoScroll (zap./vyp.)

5) Ukázat lokální čas (zap./vyp.)

6) Povolit aktualizaci (pokud je soubor monitoru otevřen)

7) Výběr Miniserveru, který má být monitorován

8) Možnost použití filtrů (např. CAN)

can_merr

Sloupec:

1) Číslo řádku (pořadové číslo 0-10 000)

2) IP adresa Miniserveru

3) Čas

4) Typ protokolu

5) Zpráva

Použití monitoru

Jak již bylo psáno v úvodu, je zapotřebí monitorovat pouze hodnoty, které opravdu potřebujete.

Obecné Obsahuje obecné informace o Miniserveru
Program Informace pro program
Protokol Informace o specifických protokolech, jako je např. NTP (čas) nebo UDP
Link Zobrazuje informace na Loxone sběrnici
Soubor Informace o SD kartě a paměti systému
Počítačová síť Zobrazuje chybné příkazy v síti

Pokud chcete rychleji vyhledat určitý příkaz, vložte do monitoru více filtrů.

V případě, že chcete například hledat informace pouze na Extensionu, zadejte jeho sériové číslo jako filtr.

Příklady

Změny stavů vstupů/výstupů rozšíření

BUS Value from „xxxxx“ znamená: Hodnota na sběrnici kde „xxxxx“ je „Sériové číslo Extensionu“.

extension_io_action

Chyba na Loxone sběrnici

CAN MERR:

Zkontrolujte kabeláž a ukončení sběrnice odporem. (modrá dvoupólová svorka)

error_can

Problém s odesíláním pošty

Pro odesílání pošty lze použít emailový server (SSL není podporováno Miniserverem). Chyba může nastat při nesprávném zadání emailového serveru, nebo špatně zadaných uživatelských dat.

Zde byl nastaven filtr “pošta” (mail)

error_mailer

Dotaz na webové služby

Přístup na webové služby. Seznam webových služeb můžete nalézt zde.

webservice_request

Problém s meteorologickou službou (tato služba není dostupná na území ČR a SR)

UBIMET error:

Pravděpodobně je meteorologická služba (UBIMET) aktivována. Protože služba není na našem území dostupná, může docházet při její aktivací k problémům.

Zde byl nastaven filtr: „ubimet“

error_ubimet

Zapsání Log souboru

SPS Virtualoutput to /log/def.log:

Událost je zapsána do souboru def.log

output_deflog

Chyba při zápisu na SD kartu

SDC Card locked:

SD karta je plná, nebo byl odepřen přístup.

error_sdcard

Přístup pro zápis na SD kartu

FS Transaction done:

Pokud je aktivován „File System Transaction“, pak se zobrazuje doba, kdy se uskutečnil zápis na SD kartu.

Z těchto časů můžete určit, jak často dochází k zápisu na SD kartu.

fs_transactions

Start systému

Systém byl spuštěn obvyklým způsobem, ale došlo k chybě, a proto musel být systém restartován.

sys_startup

Watchdog problem (Hlídací pes)

Pokud se vyskytne systémová chyba, spustí se Watchdog. Systém má potom 20 sekund na opravu chyby. Pokud však problém přetrvává déle než 20 sekund, Miniserver se restartuje.

error_watchdog

watchdog_ok

Žádná data při monitorování

Při monitorování nejsou přijata žádná data?

Možná máte nastavenou Vaši síť jako veřejnou, čímž dojde k zablokování funkčnosti monitoru. Pokud zařadíte Vaši síť jako domácí nebo pracovní, neměly by existovat s monitorem žádné další problémy.

Stále nemůžete po změně přijímat data z monitoru? Obnovte nastavení protokolu pomocí následujícího příkazu:

http://“miniserver-IP“/dev/sps/log