Loxone Monitor

Monitor slouží k diagnostice chyb v Loxone Configu.

Aktivace Monitoru

Při standardním nastavení je možné sbírat data pouze z lokální sítě, nebo odpovídajícího síťového prostředí (VPN). Pokud je potřeba sbírat data vzdáleně, je nutné vytvořit pravidlo pro přesměrování portu v místě cílového počítače. V monitoru se zvolí jako cílová adresa daná veřejná adresa, požadovaný port. Router v cílové síti musí přesměrovat komunikaci na daném portu na port 7777 cílového počítače.

V menu „Miniserver“ můžete v záložce „Diagnostika“ aktivovat „Debug-Info“.

Po kliknutí se zobrazí dialogové okno s nastavením Monitoru. Zde vyberte na jaký cíl se má monitor zasílat a jaká úřoveň logování je potřeba.

Pro přehlednost nechte zobrazit pouze potřebné informace (úroveň), jinak bude v monitoru zaznamenáno mnoho dat. Maximální trvání zvolte dle nutnosti. Berte na vědomí, že běžící monitor zvyšuje zatížení Miniserveru.

Monitor úloh

Monitor úloh je podobný jako „Správce úloh“ v systému Windows.

Monitoruje využití procesoru, využití paměti, nebo statistické údaje o adaptéru LAN. Po kliknutí na specifický proces v levé části je možné zobrazit historické vytížení daného procesu (červený graf v pravé části). Zelený graf zobrazuje celkové vytížení procesoru.

Zde je stručné vysvětlení některých pojmů:

Idle Nečinné procesy
Usage Aktuální využití procesoru
Wdg Watchdog: při poruše může spustit resetování
Heap Nevyužité místo
Max Maximální místo na disku
HTTP0 … HTTP7 Připojení více vizualizací

Navigace v monitoru

každý soubor je monitorován automaticky přímo do C:\Users\“username“\Documents\Loxone\Loxone Config

Uloženo je maximálně 10 000 řádků na jeden soubor. Z tohoto důvodu je zapotřebí používat odpovídající filtry.

monitor-lista

1) Otevřít monitor

2) Uložit monitor

3) Zrušit okno (vymazání záznamu)

4) AutoScroll (zap./vyp.)

5) Ukázat lokální čas (zap./vyp.)

6) Povolit aktualizaci (pokud je soubor monitoru otevřen)

7) Výběr Miniserveru, který má být monitorován

8) Možnost použití filtrů (např. CAN)

can_merr

Sloupec:

1) Číslo řádku (pořadové číslo 0-10 000)

2) IP adresa Miniserveru

3) Čas

4) Typ protokolu

5) Zpráva

Použití monitoru

Jak již bylo psáno v úvodu, je zapotřebí monitorovat pouze hodnoty, které opravdu potřebujete.

Obecné Obsahuje obecné informace o Miniserveru
Program Informace pro program
Protokol Informace o specifických protokolech, jako je např. NTP (čas) nebo UDP
Link Zobrazuje informace na Loxone sběrnici
Soubor Informace o SD kartě a paměti systému
Počítačová síť Zobrazuje chybné příkazy v síti

Pokud chcete rychleji vyhledat určitý příkaz, vložte do monitoru více filtrů.

V případě, že chcete například hledat informace pouze na Extensionu, zadejte jeho sériové číslo jako filtr.

Příklady

Změny stavů vstupů/výstupů rozšíření

BUS Value from „xxxxx“ znamená: Hodnota na sběrnici kde „xxxxx“ je „Sériové číslo Extensionu“.

extension_io_action

Chyba na Loxone sběrnici

CAN MERR:

Zkontrolujte kabeláž a ukončení sběrnice odporem. (modrá dvoupólová svorka)

error_can

Problém s odesíláním pošty

Pro odesílání pošty lze použít emailový server (SSL není podporováno Miniserverem). Chyba může nastat při nesprávném zadání emailového serveru, nebo špatně zadaných uživatelských dat.

Zde byl nastaven filtr “pošta” (mail)

error_mailer

Dotaz na webové služby

Přístup na webové služby. Seznam webových služeb můžete nalézt zde.

webservice_request

Problém s meteorologickou službou (tato služba není dostupná na území ČR a SR)

UBIMET error:

Pravděpodobně je meteorologická služba (UBIMET) aktivována. Protože služba není na našem území dostupná, může docházet při její aktivací k problémům.

Zde byl nastaven filtr: „ubimet“

error_ubimet

Zapsání Log souboru

SPS Virtualoutput to /log/def.log:

Událost je zapsána do souboru def.log

output_deflog

Chyba při zápisu na SD kartu

SDC Card locked:

SD karta je plná, nebo byl odepřen přístup.

error_sdcard

Přístup pro zápis na SD kartu

FS Transaction done:

Pokud je aktivován „File System Transaction“, pak se zobrazuje doba, kdy se uskutečnil zápis na SD kartu.

Z těchto časů můžete určit, jak často dochází k zápisu na SD kartu.

fs_transactions

Start systému

Systém byl spuštěn obvyklým způsobem, ale došlo k chybě, a proto musel být systém restartován.

sys_startup

Watchdog problem (Hlídací pes)

Pokud se vyskytne systémová chyba, spustí se Watchdog. Systém má potom 20 sekund na opravu chyby. Pokud však problém přetrvává déle než 20 sekund, Miniserver se restartuje.

error_watchdog

watchdog_ok

Žádná data při monitorování

Při monitorování nejsou přijata žádná data?

Ujistěte se, že Loxone Monitor není blokován Firewallem či antivirovým programem.

Možná máte nastavenou Vaši síť jako veřejnou, čímž dojde k zablokování funkčnosti monitoru. Pokud zařadíte Vaši síť jako domácí nebo pracovní, neměly by existovat s monitorem žádné další problémy.

Stále nemůžete po změně přijímat data z monitoru? Obnovte nastavení protokolu pomocí následujícího příkazu:

http://“miniserver-IP“/dev/sps/log