Detekce hran

Tento blok generuje puls, když se změní hodnota digitálního signálu na vstupu. Lze rozlišovat mezi náběžnou a sestupnou hranou.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
I Input Vstup, jehož hrany jsou detekovány 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Pulse at every edge Výstupní impuls při každé hraně. 0/1
On Pulse at rising edge Výstupní impuls při náběžné hraně. 0/1
Off Pulse at falling edge Výstupní impuls při sestupné hraně. 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Pd Pulse duration Doba trvání impulsu na výstupech při detekci hrany. s 0...∞ 1
Časový diagram