Demokufr/StarterKit

Loxone Demokufr – první kroky

Děkujeme Vám za zakoupení Loxone Demo kufříku! S cílem usnadnit Vám vstup do světa chytrých domů s Loxone Vám vysvětlíme, jak tento Demo kufřík jednoduše použít a zprovoznit v několika krocích!

Pozor: Demokufr doporučujeme nejprve lokalizovat do jazyka, v kterém chcete, aby se zobrazovala vizualizace (viz níže).

Spuštění

Loxone Demokufr

1a) Napájení a zapojení Demokufru

V první řadě je zapotřebí Demokufr připojit k el. síti. Přiložený adaptér připojte do zásuvky. Miniserver a Extensiony budou připraveny během pár vteřin. Jakmile blikají všechny LED zeleně, kufřík je připraven k dalšímu použití.

V Loxone Demokufru je nahrán anglický nebo německý program, který umožní manuální ovládání všech periférií. Pokud se připojíte k vizualizaci, uvidíte ji v angličtině/němčině a proto je nutné do kufru nahrát nový, český, program. Tímto způsobem se s našimi produkty seznámíte daleko lépe a rádi vás jimi provedeme (ať už virtuálně nebo osobně přes telefon).

1b) Zapojení StarterKitu

Pro zapojení StarterKitu budeme kromě všech zařízení potřebovat následující:

– min. 1m CYKY 2x1mm a vidlici 230V pro připojení napájecího zdroje
– min. 1m datového kabelu (CAT 6, CAT 7, …) pro propojení komponent
– LAN kabel
– Naše doporučení je ještě DIN lišta cca 30cm.

Přiložený vzorek Tree kabelu doporučujeme použít pro připojení Tree tlačítka. Datový kabel pak použijte pro napájení Miniserveru a Air Base Extensionu a pro datovou komunikaci (Link) mezi Miniserverem a Air Base Extensionem. Link nezapomeňte u posledního Extensionu ukončit 120Ω odporem, který naleznete v balení Miniserveru.

Zapojení

Standardní vybavení demokufru

 • Loxone Touch Tree – přepínání světelných scén pomocí T5
 • Senzor přítomnosti Tree – aktivace světelné scény na základě pohybu
 • RGBW 24V Dimmer Tree – ovládání RGBW LED pásku
 • Miniserver
 • Tree Extension
 • Air Base Extension
 • RGBW LED pásek
 • Okenní a dveřní kontakt – spíná digitální výstup Q8 a LED na něj připojenou
 • Přepínače – pro ovládání LED připojených na výstupy
 • Potenciometr – ovládá LED na výstupech Q1 – Q8
 • Linksys Wireless 4 Port Router

2a) PŘIPOJENÍ DEMOKUFRU K WLAN SÍTI

Pro připojení k Vašemu Demo kufříku můžete dále použít svůj smartphone nebo PC.

Najděte Demo kufr ve Vaší WLAN síti s názvem, který začíná „EEE“ nebo „504F“ a připojte ho. Přesný název zařízení a sériové číslo naleznete na bílém štítku uvnitř Demo kufru. Sériové číslo označuje i název WLAN.

V případě, že se Vám nepodaří připojit k Vašemu Miniserveru, ale je viditelný ve vyhledání v configu, budete mít pravděpodobně nastavený špatný rozsah sítě. Jak nastavit IP a Miniserver naleznete v dokumentaci.

Miniserver štítek

2b) Připravení StarterKitu pro Online školení​

Aby bylo testování se StarterKitem pohodlnější, doporučujeme připojit alespoň 2 Binární (zvonková) tlačítka pomocí Digitálních vstupů na Miniserveru (zelená svorka). Tlačítka se zapojují proti +24V.

3. OVLÁDEJTE VÁŠ DEMOKUFR NEBO STARTERKIT POMOCÍ TELEFONU NEBO PROHLÍŽEČE

Seznamte se s vizualizací a ovládejte Váš Demokufr nebo Starterkit pomocí aplikace v telefonu, tabletu nebo webového prohlížeče.

Zařízení s Loxone App

Ovládání pomocí iPhone, iPad nebo Android

Nejdříve si stáhněte příslušnou aplikaci z Appstore nebo Google Play. Poté se připojte k Demokufru přes WLAN (viz bod 2).

V App můžete nyní váš Miniserver vyhledat v lokální síti nebo se k měmu připojit napřímo. Pokud jste neměnili přístupové údaje, jsou nastaveny následující standarní:
Uživatelské jméno: admin
Heslo: admin

Gratulujeme, nyní můžete kufr ovládat přes App.

Stažení Loxone App

Ovládání přes webový prohlížeč

Otevřete webový prohlížeč a do řádky pro URL napište jeho IP adresu nebo „http://IP adresa + poslední 4 znaky z jeho sériového čísla (např. http://192.168.1.100FF). Webový prohlížeč nyní načte stránku s webovým rozhraním a vyzve Vás k přihlášení. Pokud jste neměnili přístupové údaje, jsou nastaveny následující standardní:

Uživatelské jméno: admin
Heslo: admin

Výborně! Nyní můžete ovládat svůj Miniserver přes webový prohlížeč.

4. AKTIVACE ONLINE SLUŽEB

Registrujte Váš Miniserver zde a otestujte náš Caller a Weather Service na 30 dní zdarma.

registrace_
produktu_loxone

První kroky v Loxone Configu

1. Instalace a spuštění Loxone Configu

Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi Loxone konfiguračního softwaru úplně zdarma. V konfiguračním softwaru nastavíte všechny potřebné funkce Miniserveru.

Stáhnout software Loxone Config

2. Lokalizace Demokufru do českého jazyka

Standardní součástí demokufru je anglický nebo německý program. Abyste kufr lokalizovali do CZ, stáhněte si prosím tento program a nahrajte jej do Miniserveru. Postup, jak se připojit k Miniserveru a postupně přidat (resp. nahradit) jednotlivé periférie je zachycen v následujícím videu.

Zde si můžete stáhnout vzorová data a podívat se na ukázková videa.