DALI Air

DALI Air je kompaktní rozhraní pro bezdrátovou integraci až 10 zařízení DALI, a to buď v režimu broadcast, nebo přiřazením vyhrazených adres. Je certifikováno pro rozhraní DALI-2 a podporuje také senzory DALI.

Datasheet DALI Air

Using the DALI Alliance database, you can check which functions specific DALI devices support and what certifications they have.

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte síťové napájení (hnědý/modrý vodič) a datovou linku DALI (šedá šroubová svorka).


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Párování zařízení DALI

Chcete-li vyhledat zařízení DALI, klikněte nejprve na DALI Air v Loxone Configu a poté aktivujte DALI vyhledávání:

Poté vyhledá zařízení a zobrazí nalezená zařízení. Kliknutím na šipku vpravo se vybraná zařízení přidají do programu.

Následně jsou přidaná zařízení k dispozici ve periferiích a lze je používat na programovací stránce:


DALI Broadcast

Pomocí DALI broadcastu můžete bez námahy ovládat všechna kompatibilní zařízení sběrnice DALI najednou, bez nutnosti individuálního párování nebo programování. Chcete-li tuto funkci aktivovat, stačí v nastavení DALI Air aktivovat funkci Broadcast.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status DALI Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití Určuje zamýšlené použití DALI zařízení.
Broadcast: všechna DALI zařízení mohou být ovládána současně
Jednotlivá zařízení: DALI zařízení lze ovládat jednotlivě
Přidání zařízení ručně nebo prostřednictvím vyhledávání DALI zařízení je k dispozici pouze tehdy, když je aktivována aplikace Jednotlivá zařízení
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno v elektrické skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet DALI Air