Čítač

Jednoduchý čítač s limitem
Tip: Pokud je (M) = 1, čítač se spustí znovu pouze v případě, že je spuštěn reset (Off) nebo je (M) nastaven na 0.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
C Count Impuls zvýší hodnotu (V) o 1. 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Lr 1 when (Lr) = (L) 1, když (Lr) = (L) 0/1
V Counter value Hodnota čítače
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
L Limit 1000
M 0 = counter loops automatically, 1 = counter stops at limit 0 = čítač se automaticky smyčkuje, 1 = čítač se zastaví na limitu 0/1 0