Čítač

Jednoduchý čítač s limitem
Tip: Pokud je (M) = 1, čítač se spustí znovu pouze v případě, že je spuštěn reset (Off) nebo je (M) nastaven na 0.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
C Count Impuls se zvýší (V) o 1. 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
Lr 1 when (Lr) = (L) 0/1
V Counter value
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
L Limit 1000
M 0 = counter loops automatically, 1 = counter stops at limit 0/1 0