Čítač doby provozu

Čítač doby provozu umožňuje realizovat měření celkové doby provozu s přidáním intervalů údržby. Příklady použití jsou např. intervaly údržby filtrů, detekce doby chodu motorů atd...
Pokud je vstup (En) zapnutý, měří se čas. Celková doba provozu se zobrazí na výstupu (To).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
En Enable Čítače běžící při zapnutí. 0/1
Rmc Reset maintenance counter Vynuluje čítač údržby na 0. 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Me Maintenance interval exceeded 0/1
To Total operating time
Lst Last start time
Rtm Remaining time maintenance Zbývající čas do dosažení intervalu údržby.
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Tu Time unit 0=sekundy
1=minuty
2=hodiny
3=dny
Týká se pouze analogových výstupů, nikoli uživatelského rozhraní!
0...3 0
Mi Maintenance interval Blok:
Vlastnostní okno: Hodnota zadaná v sekundách
Vlastnostní okno: (Dny, Hodiny, Minuty, Sekundy, Ms)
0 = Výstup (Me) se nepoužívá.
0