Čítač doby provozu

Čítač doby provozu umožňuje realizovat měření celkové doby provozu s přidáním intervalů údržby. Příklady použití jsou např. intervaly údržby filtrů, detekce doby chodu motorů atd...
Pokud je vstup (En) zapnutý, měří se čas. Celková doba provozu se zobrazí na výstupu (To).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
En Enable Čítače běžící při zapnutí. 0/1
Rmc Reset maintenance counter Vynuluje čítač údržby na 0. 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Me Maintenance interval exceeded Interval údržby byl překročen 0/1
To Total operating time Celková doba provozu
Lst Last start time Čas posledního spuštění
Rtm Remaining time maintenance Zbývající čas do dosažení intervalu údržby.
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Tu Time unit 0=sekundy
1=minuty
2=hodiny
3=dny
Týká se pouze analogových výstupů, nikoli uživatelského rozhraní!
0...3 0
Mi Maintenance interval Blok:
Vlastnostní okno: Hodnota zadaná v sekundách
Vlastnostní okno: (Dny, Hodiny, Minuty, Sekundy, Ms)
0 = Výstup (Me) se nepoužívá.
0