Čítač doby provozu

Pohodlné měření času a doby provozu.

Funkce

Měření času provozu

čítač doby provozuNÁŠ TIP: Blok čítač doby provozu je možné efektivně využít pro počítadlo s nastavitelným varovným signálem (intervalem údržby).

Dokud je vstup (En) aktivní, měří se čas provozu. Aktuální hodnota čítače je na výstupu (AQ). Parametr (U) se vztahuje pouze na analogový výstup (AQ) a nemá vliv na vizualizaci. Parametrem (U) lze volitčasové jednotky:

0 – sekundy
1 – minuty
2 – hodiny
3 – dny

Na výstupu (AQl) je poslední čas spuštění čítače doby provozu.
Impulsem na vstup (RA) kompletně resetujete čítač na počáteční hodnotu 0.

Interval údržby

Parametr intervalu údržby je (Mi). Pokud je provozní doba zadaného intervalu údržby překročena, tak je výstup (Q) aktivován. Čas do údržby naleznete na výstupu (AQr).

Impulsem na vstup (R), můžete interval údržby resetovat.

Info ikona maláPříklad použití: Interval výměny filtru, atd.