Centrál Osvětlení

POUŽITÍ

S tímto blokem můžete ovládat všechny bloky Ovládání osvětlení a Ovládání osvětlení V2 dohromady.

Funkce bloku Ovládání osvětlení V2 nejsou dostupné v původní verzi Ovládání osvětlení.

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvojitým kliknutím na blok se Vám otevře následující okno:

 

 

Můžete vybrat bloky, které budete ovládat centrální funkcí.

Příkazy centrálního bloku nejsou rušeny aktivním vstupem Dis na jednotlivých blocích. Dis ovlivňuje pouze vstupy na levé straně daného bloku. Jednotlivé bloky lze stále ovládat přes vizualizaci a také blokem centrálu.

Poku je blok použitý v Centrálu osvětlení, je v pravém horním roku příslušného bloku zobrazena ikona centrálu. Pokud najedete myší na ikonu centrálu, zobrazí se Vám k jakému centrálnímu bloku je tento blok přiřazen.

 

Vstupy

Název

Označení

Popis

Rozsah jednotek

Jednotky

I1-I4 Přímý výběr světla Přímý výběr výstupu(možné pouze od Q1 do Q4) 0/1
+ Další scéna Vybere další světelnou scénu 0/1
Předchozí scéna Vybere předchozí světelnou scénu 0/1
As Výběr světelné scény (0-9) 0-9
R Reset Nastaví všechny výstupy na  0 0/1
T5 / 1 – T5 / 8 Vstup kombinovaného tlačítka T5 Výběr tlačítka osvětlení osvětlení 1 – 8 0/1
DisMv Zakázání pohybového senzoru Blokování pohybového senzoru. 0/1
O Vše zapnuto Zapne všechny světelné výstupy na maximum 0/1
A Alarm Pokud je zap., blikají všechny výstupy (doba blikání nastavitelná parametrem Ta). 0/1
Bu Budík 0/1
Dis Zakázání Dětská pojistka,zablokuje všechny výstupy, ale ne vizualizaci 0/1