Centrál Osvětlení

POUŽITÍ

S tímto blokem můžete ovládat všechny bloky Ovládání osvětlení a Ovládání osvětlení V2 dohromady.

Funkce bloku Ovládání osvětlení V2 nejsou dostupné v původní verzi Ovládání osvětlení.

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvojitým kliknutím na blok se Vám otevře následující okno:

 

 

Můžete vybrat bloky, které budete ovládat centrální funkcí.

Příkazy centrálního bloku nejsou rušeny aktivním vstupem Dis na jednotlivých blocích. Dis ovlivňuje pouze vstupy na levé straně daného bloku. Jednotlivé bloky lze stále ovládat přes vizualizaci a také blokem centrálu.

Poku je blok použitý v Centrálu osvětlení, je v pravém horním roku příslušného bloku zobrazena ikona centrálu. Pokud najedete myší na ikonu centrálu, zobrazí se Vám k jakému centrálnímu bloku je tento blok přiřazen.

 

Vstupy

Název

Označení

Popis

Rozsah jednotek

Jednotky

I1-I4Přímý výběr světlaPřímý výběr výstupu(možné pouze od Q1 do Q4)0/1
+Další scénaVybere další světelnou scénu0/1
Předchozí scénaVybere předchozí světelnou scénu0/1
AsVýběr světelné scény (0-9)0-9
RResetNastaví všechny výstupy na  00/1
T5 / 1 – T5 / 8Vstup kombinovaného tlačítka T5Výběr tlačítka osvětlení osvětlení 1 – 80/1
DisMvZakázání pohybového senzoruBlokování pohybového senzoru.0/1
OVše zapnutoZapne všechny světelné výstupy na maximum0/1
AAlarmPokud je zap., blikají všechny výstupy (doba blikání nastavitelná parametrem Ta).0/1
BuBudík0/1
DisZakázáníDětská pojistka,zablokuje všechny výstupy, ale ne vizualizaci0/1