Centrál Okna

Centrální ovládání pro více oken.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Co Complete open Zastavení není možné. - 0/1
Cc Complete close Zastavení není možné. - 0/1
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
- 0/1
Pos Position of window Přesunutí oken na zadanou pozici. % 0...100
Po Partial open with push & hold Částečné otevření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Pc Partial close with push & hold Částečné zavření pomocí stisku tlačítka & podržení - 0/1
Wp Weather protection Při zapnutí jsou okna zavřená a uzamčená pro další práci.
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
- 0/1
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Výběr Všechny vybrané bloky oken lze ovládat společně. -