Centrál Brána

POUŽITÍ

S tímto blokem můžete ovládat všechny bloky Bran dohromady.

 

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvojitým kliknutím na blok se Vám otevře následující okno:

 

 

Můžete vybrat bloky, které budete ovládat centrální funkcí.

Příkazy centrálního bloku nejsou rušeny aktivním vstupem Dis na jednotlivých blocích. Dis ovlivňuje pouze vstupy na levé straně daného bloku. Jednotlivé bloky lze stále ovládat přes vizualizaci a také blokem centrálu.

Poku je blok použitý v Centrálu brána, je v pravém horním roku příslušného bloku zobrazena ikona centrálu. Pokud najedete myší na ikonu centrálu, zobrazí se Vám k jakému centrálnímu bloku je tento blok přiřazen.

 

VSTUPY

Vstup Označení Popis value range unit
Tr Trigger open / close Vstup pro ovládání jedním tlačítkem 0/1  –
io Otevřít Vstup pro otevření 0/1  –
ic Zavřít Vstup pro zavření 0/1  –
St Stop Impuls pro zastavení 0/1  –
Dis Zakázání Dětská pojistka,zablokuje všechny výstupy, ale ne vizualizaci 0/1