Centrál Brána

Díky tomuto bloku můžete vytvořit společné ovládání všech bloků brána.
Dvojklikem na funkční blok otevřete dialogové okno a vyberte funkční bloky, které chcete přidat

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
0/1
Co Complete open 0/1
Cc Complete close 0/1
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
0/1
DisPc Disable periphery control Zakáže vstupy Tg, Co, Cc, T5, když jsou zapnuté (např. Dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní.
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Výběr Všechny vybrané bloky Brána je možné ovládat hromadně (centrálně). -
Základní programování

Následující okno se otevře dvojitým kliknutím na blok:

Vyberte bloky Brána, které chcete ovládat centrálně. Centrální modul vždy provádí požadovaný pohyb na vybraných modulech brány, bez ohledu na to, zda jsou brány aktuálně v pohybu nebo ne.

Centrální příkazy nejsou blokovány aktivním vstupem (DisPc) na příslušném funkčním bloku. Pokud je v centrálním bloku použit funkční blok, je to indikováno symbolem centrálního bloku na příslušném bloku.
Funkce, které lze na centrálním bloku použít, závisí na propojených blocích a nastavují se prostřednictvím jejich parametrů. Pokud funkční blok nepodporuje žádnou funkci, nelze jej ovládat.