Centrál Brána

Díky tomuto bloku můžete vytvořit společné ovládání všech bloků brána.
Dvojklikem na funkční blok otevřete dialogové okno a vyberte funkční bloky, které chcete přidat

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením.
Pro ovládání jedním tlačítkem.
0/1
Co Complete open Zastavení není možné. 0/1
Cc Complete close Zastavení není možné. 0/1
T5 T5 control Tlačítko 1: Úplné otevření
Tlačítko 4: Úplné zavření
Off Off Puls zastaví pohyb. Při zapnutí se blok zablokuje.
Dominantní vstup.
V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru.
0/1
DisPc Disable periphery control Deaktivuje vstupy Tg, Co, Cc, T5, když je zapnuto (např. Dětský zámek, čištění)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Výběr Všechny vybrané bloky Brána je možné ovládat hromadně (centrálně). -
Základní programování

Následující okno se otevře dvojitým kliknutím na blok:

Vyberte bloky Brána, které chcete ovládat centrálně. Centrální modul vždy provádí požadovaný pohyb na vybraných modulech brány, bez ohledu na to, zda jsou brány aktuálně v pohybu nebo ne.

Centrální příkazy nejsou blokovány aktivním vstupem (DisPc) na příslušném funkčním bloku. Pokud je v centrálním bloku použit funkční blok, je to indikováno symbolem centrálního bloku na příslušném bloku.
Funkce, které lze na centrálním bloku použít, závisí na propojených blocích a nastavují se prostřednictvím jejich parametrů. Pokud funkční blok nepodporuje žádnou funkci, nelze jej ovládat.