Centrál Alarm

POUŽITÍ

S tímto blokem můžete ovládat všechny bloky Alarmů dohromady.

 

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvojitým kliknutím na blok se Vám otevře následující okno:

 

 

Můžete vybrat bloky, které budete ovládat centrální funkcí.

Příkazy centrálního bloku nejsou rušeny aktivním vstupem Dis na jednotlivých blocích. Dis ovlivňuje pouze vstupy na levé straně daného bloku. Jednotlivé bloky lze stále ovládat přes vizualizaci a také blokem centrálu.

Poku je blok použitý v Centrálu alarmu, je v pravém horním roku příslušného bloku zobrazena ikona centrálu. Pokud najedete myší na ikonu centrálu, zobrazí se Vám k jakému centrálnímu bloku je tento blok přiřazen.

 

VSTUPY

Vstup Označení Popis Rozsah hodnot Jednotky
Tr Zastřežení/Odstřežení První impuls na vstup (Tr) aktivuje alarm, další jej deaktivuje 0/1
TrNm Zastřežení/Odstřežení bez pohybových čidel První impuls na vstup (TrNm) aktivuje alarm, další jej deaktivuje bez použití pohybových senzorů. 0/1
A Zastřežení Impuls na (A) provede aktivaci, ale tímto vstupem nelze alarm deaktivovat. 0/1
ANm Zastřežení bez pohybových čidel Zastřežení bez pohybových čidel 0/1
V Alarm se zpožděním Impuls na vstup (V), který vám umožní aktivaci alarmu se zpožděním, které definujete v parametru (Da) 0/1
VNm Alarm se zpožděním Impuls na vstup (VNm), který vám umožní aktivaci alarmu se zpožděním, které definujete v parametru (Da)– Bez pohybových čidel 0/1
R Reset Vrátí funkční blok Alarm do počátečního stavu – odstřeženo 0/1
C Zrušení poplachu Vypnutí poplachu – Alarm zůstane aktivní 0/1
Dis Zakázání Dětská Pojistka – zablokuje všechny vstupy 0/1