Časovač

Online nápověda Loxone pro funkční blok Časovač pro nastavování spínacích časů a nastavení období.

Seznámení s funkčním blokem Časovač

Základní funkce

časovacPomocí programovatelného bloku Časovač lze pro definované časové období nastavit požadované hodnoty časovače.

Časovač lze přepínat mezi digitálním a analogovým režimem.

Mimo nastavení dnů v týdnu lze také definovat vlastní spínací časy pro dovolenou a jiné druhy provozních režimů.

Navíc lze tento blok použít ve vizualizaci, kde se mohou spínací časy nastavit pohodlně pomocí telefonu, tabletu nebo PC.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

Digitální režim časovače

Dvojitým kliknutím na časovač se vám zobrazí okno, ve kterém lze definovat spínané časy pro určitý režim – Svátek, Dovolená, Volný den/školní prázdniny, Pondělí, Úterý, atd…. (Čísla v závorkách jsou čísla režimů.)
Časovač automaticky prochází režimy označené jako dny v týdnu. Můžete však použít i předem nadefinované či své vlastní režimy.

digitální režim časovač

Pro definování spínaných časů klikněte levým tlačítkem myši na požadovaný počáteční čas. Podržte tlačítko myši a táhněte do požadovaného konečného času a poté tlačítko myši uvolněte. Spínací čas je znázorněn zeleně.
Spínané časy můžete také nastavit v sekci „Vybraný řádek“ v levé dolní části okna.

Digitální režim časovač časy

V takto vámi definovaných spínacích časech bude výstup (AQ) aktivní.

Časovač také generuje impulsy při začátku spínaného času na výstupu (On) a při jeho konci na výstupu (Off).
Doba trvání impulsů je definovaná parametrem (T).

Čas zbývající do konce spínané oblasti naleznete na výstupu (AQmt).

V případě, že přivedete impulz na vstupu reset (R), je výstup (AQ) deaktivován předčasně (nastaví se standardní hodnota).

Analogový režim časovače

casovac analogovy vlastnosti

Dále nastavíte režimy a spínané časy stejně jako u Digitálního režimu časovače s tím, že budete mít nyní možnost nastavit výstupní hodnotu pro každý spínaný časový interval. Tato hodnota se následně objeví na výstupu (AQ).
Můžete také definovat standardní hodnotu, která bude na výstupu (AQ) během zbylých nedefinovaných časů (bílé oblasti).

analogovy casovac hodnota

Pokročilé funkce

Dodatečná aktivace

V digitálním i analogovém režimu můžete pro libovolný spínaný časový interval využít funkce Dodatečné aktivace. Tato funkce způsobí, že výstup časovače (AQ) bude aktivní, pokud časovač bude ve zvoleném časovém intervalu a současně bude přiveden impuls na vstup (Tr).

Vyberte časový interval, v dolní části okna klikněte na políčko „Aktivace nutná“.

Info ikona maláToto je například užitečné při kontrole vstupních dveří obchodu. Pokud není přítomen žádný personál (Např. Z důvodu nemoci), dveře potom zůstanou zamčené!

Manuální režim

Manuální režim slouží k přímé volbě provozních režimů (Svátek/Dovolená/Pondělí/atd…).

Pokud je parametr (A) nastaven na hodnotu 1, časovač bude pracovat v manuálním režimu. Pomocí parametru (M) je možné zadat číslo režimu (číslo v závorce za názvem režimu), který se má vykonávat.