Časovač

Denně nezávislý časovač s volně nastavitelnými spínacími časy a provozními režimy.
Časový spínač lze použít digitálně (zapnuto / vypnuto) nebo analogově.
Dvojitým kliknutím na blok se otevře editační okno, ve kterém lze definovat spínací časy.
Aktivací remanence (symbol baterie) se po výpadku proudu obnoví předchozí stav.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Act Activate Pokud je u položky nastaveno "aktivace nutná", aktivuje se pouze dodatečným impulsem na tomto vstupu, dokud je položka aktivní. 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v šabloně bloku. 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
O Output Digitální: 0 nebo 1
Analogové: Výchozí hodnota nebo hodnota položky.
-
Om Number of active operating mode. Číslo aktivního uživatelského režimu. -
On Pulse when On Impulz při zapnutí - 0/1
Off Pulse when Off Impulz při vypnutí - 0/1
Rt Remaining time Zbývající čas časovače spuštěného v uživatelském rozhraní. s 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Am Automatic mode 0 = Automaticky
1 = Ručně prostřednictvím parametru (Mm)
- 0/1 0
Mm Manual mode Provozní režim nastavte ručně. - 0
Don On-duration of output (O) Pokud je nastaveno 'aktivace nutná', je doba, po kterou je hodnota vypisována (O), omezena na tuto dobu.
0=disabled
s 0...∞ 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Použit jako digitální výstup Analogový výstup bude použit jako digitální výstup, je-li zaškrtnuto. -
Časovač Plány pro časové povolení funkčních bloků používaných pro řízení přístupu, jako je Přístupový systém NFC Code Touch nebo Přístupový systém. Změny se týkají všech uživatelů a skupin uživatelů, kteří jsou nakonfigurováni pro používání tohoto plánu. -
Označení pro aktivní stav Tento text bude zobrazen v APP místo textu 'Aktivní' -
Označení pro neaktivní stav Tento text bude zobrazen v APP místo textu 'Neaktivní'. -
Časovač digital/analog

Pokud je časovač používán digitálně, je výstup (O) zapnut po dobu spínání. Při analogovém použití je během doby spínání na výstupu (O) vyvedena konkrétní hodnota.


Aktivace nutná

Pokud je aktivováno zaškrtávací políčko (aktivace nutná), musí být na vstup (Act) během spínací doby přiveden další impuls, aby se aktivoval (O). Pokud je na vstup (Off) přiveden impuls v rámci spínací doby, výstup (O) se předčasně deaktivuje.


Manuální režim

Pokud je parametr (Am) 1, je aktivován ruční režim. Pokud se hodnota parametru (Mm) změní na 4, bude časovač pracovat s dobou spínání <Provozní režim>(4).


Časový diagram