Caller

Pomocí služby Caller Service Miniserver zavolá na při ON/OFF/změna analogové hodnoty a přehraje předdefinovaný text jako hlasovou zprávu.

Pro služby (Weather, Caller) musí být Miniserver nejprve registrovaný.
Po zakoupení služeb v obchodě je lze aktivovat na partnerském portálu Loxone. Licenční číslo naleznete na faktuře.
Pro tyto služby je nutné platné připojení k internetu.

Každá zakoupená služba Caller Service používá své vlastní jedinečné telefonní číslo.

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Telefonní číslo Telefonní číslo pro volání
Pouze čísla, bez mezer a speciálních znaků (např. 00420380429000)
-
Jazyk Jazyk textu -
Umožnit odpověď Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aktivuje se klávesový vstup pro vytáčení odpovídající číslu stisknutému na telefonu volajícího.
K tomu musí být Miniserver přístupný zvenčí.
Klávesové vstupy pro vytáčení lze vytáčet pouze po dobu 2 minut od zahájení hovoru!
-
Monitorovat službu Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budete upozorněni stavem systému nebo prostřednictvím služby Cloud Mailer, pokud tato služba přestane fungovat nebo její platnost vyprší. -
Příklad programování

V Configu jsou již v části "Zprávy" k dispozici zástupci pro pracovní skupiny a nouzové kontakty:

Každý volající má k dispozici 10 vstupních kláves, kterými může volaný hovor přijmout:

Přetáhněte volajícího na programovací stránku a propojte jej s požadovaným funkčním blokem. Pokud je volající vybrán, lze v okně vlastností zadat text, jméno a telefonní číslo.
Příkazem "Umožnit odpověď" je možné na volání reagovat po dobu 2 minut od začátku volání stisknutím klávesy. Pro použití funkce zpětné vazby musí být Miniserver přístupný zvenčí.

Pokud se v našem příkladu spustí alarm, zavolají se nouzové kontakty 1 a 2. Volaní mohou potvrdit poplach stisknutím klávesy 1.


Přidat uživatelsky definovaného volajícího

Chcete-li přidat volajícího, klikněte v stromu periferií na položku "Zprávy" a na panelu nabídek vyberte možnost "Caller":

Nyní lze vytvořený caller definovat a propojit s požadovaným funkčním blokem.


Přiřadit logger, mailer, caller, tracker v okně vlastností

Alternativně lze v okně vlastností různých bloků přiřadit logger, mailer, caller a tracker.
Pro to je třeba pouze vytvořit příslušnou zprávu a definovat příjemce.
Výstupem je text nebo hodnota definovaná v bloku.


Omezení

Caller Service je omezen na:
10 hovorů / minutu
100 hovorů / hodinu
200 hovorů / den
na Miniserver, bez ohledu na volané telefonní číslo.
Hovory překračující tyto limity jsou blokovány.