Button Air

Button Air je jasně viditelné zařízení napájené bateriemi s velkým červeným tlačítkem a integrovanou LED.
Magnetické připevnění k dodávanému nástěnnému držáku spolu s protiskluzovou základnou umožňuje jeho použití na monha vhodných místech.
Je-li Button Air stisknut, je provedena volně programovatelná akce. Integrovaná LED je ovládána buď přímo jako výstup s dobou zapnutí a vypnutí, nebo prostřednictvím bloku Nouzový Alarm.

Datasheet Button Air

Obsah


Montáž

S dodávanou magnetickou montážní deskou lze Button Air buď flexibilně připevnit na zeď, nebo umístit kamkoli díky protiskluzové základně.

Upevněte montážní desku přišroubováním na příslušném místě.

Pro první zapnutí, nejprve otevřete zařízení mírným otočením červené horní části proti směru hodinových ručiček a poté jej vyjměte. Poté vytáhněte zelený izolační proužek na bateriích.

Stavová LED potom symbolizuje připravenost k učení. Chcete-li zařízení zavřít, postupujte podle obrázku a značek na krytu. Zařízení lze poté naučit.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po vložení baterie. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Stavová LED se nachází na zadní straně zařízení mezi bateriemi. Červené tlačítko nebo jedno ze 3 tlačítek v otevřeném zařízení se používá jako učící tlačítko.

Pokud chcete vyvolat učící režim manuálně, stiskněte učící tlačítko ihned po připojení na napájení alespoň po dobu 5 sekund.


Programování

Existují 2 možnosti konfigurace:

Pokud je v bloku Nouzový alarm vybrán Button Air a používá se pro poplachové účely, Button Air se rozsvítí, při aktivaci alarmu pomocí Button Air. Alarm lze znovu deaktivovat dlouhým stisknutím Button Air. Kromě toho lze pomocí digitálního vstupu zařízení vytvořit vlastní programování pro jakýkoli účel. Pro toto využití přetáhněte zařízení nebo vstup z periferií na stránku programování. LED zařízení nelze ovládat ručně.

Alternativně lze aktivací zaškrtávacího políčka "Použít LED" ve vlastnostech Button Air v periferiích zobrazit vstupy pro tlačítko a LED. Konfigurací doby zapnutí a vypnutí ve vlastnostech výstupu LED lze definovat jakékoli chování blikání.
V této variantě již není možné použití v bloku Nouzový alarm.
Aby bylo možné ovládat LED bez prodlení, aktivuje se v Button Air funkce probuzení. To snižuje životnost baterie.


Výměna baterie

Chcete li vyměnit baterie, nejprve otevřete zařízení mírným otočením červené horní části proti směru hodinových ručiček a poté jej vyjměte. Vyjměte dvě baterie AA a vložte nové baterie.

Jakmile je zařízení připraveno k provozu, stavová LED třikrát zeleně zabliká. Chcete-li zařízení zavřít, postupujte podle obrázku a značek na krytu. Zařízení lze poté znovu použít.


Senzory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Vstup Vstup je aktivní po stisknutí tlačítka. 0/1
Aktory

Krátký popis Popis Rozsah hodnot
LED Pokud je tento výstup aktivní, LED dioda bliká v nastaveném intervalu. Výstup je viditelný, pouze pokud byla na zařízení aktivována možnost „Použít LED jako výstup“. 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Button Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Battery level Uvádí aktuální úroveň nabití baterie. % 0...100
Battery low Indikuje vybitou baterii, je třeba ji vyměnit. - 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud nebude zařízení dostupné, popř. bude offline, budete o tom informování v Loxone App nebo přes Cloud Mailer.
Jelikož se jedná o zařízení, se kterým se váže bezpečnostní funkce, není možné toto nastavení vypnout.
-
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -
Použití LED jako výstup Pokud je zatrženo, lze LED použít jako výstup v programování. V takovém případě jej již nelze použít s blokem nouzového alarmu. Pokud se zařízení již používá v bloku nouzového alarmu, je tato možnost deaktivována. -
Zobrazit chybový výstup Chybový výstup bude zobrazen na druhém řádku, pokud je zaškrtnuto. -
Dokumenty

Datasheet Button Air