Belimo Tree

Společnost Belimo je jedním z předních výrobců pohonů v oblasti regulace klimatu.
Loxone Belimo Tree je rozhraní pro integraci až 16 Belimo MP-Bus zařízení. Díky nativní integraci sběrnice MP-Bus se produkty Belimo stávají nativním členem Loxone Config a Miniserveru.

Datasheet Belimo Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a komunikační vodiče Tree (zelená/bílá svorka).

Připojte oranžový vodič MP-Bus k uzlům MP-Bus. GND uzel sběrnice MP-Bus musí být připojen k GND Belimo Tree.

Zatímco napájení 24 V AC je možné pro mnoho zařízení MP-Bus, Belimo Tree lze napájet pouze 24 V DC.

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž (Tree Extension/Miniserver je online a dostupný).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Uvádění zařízení Belimo do provozu

Zařízení Belimo lze přidat třemi způsoby:

Zařízení Belimo Datapool se přidávají v následujících krocích:
1. Stáhněte si vhodnou šablonu pro zařízení z Loxone Library
2. Importovat šablonu
3. Vložte šablonu do programování:

Poté nakonfigurujte / adresujte vložené zařízení Belimo:

Pokud jsou zařízení Belimo adresována prostřednictvím aplikace Belimo, jejich adresa a sériové číslo se zadávají ve vlastnostech:

Další informace naleznete v dokumentaci společnosti Belimo.


Omezení vstupů/výstupů

Počet použitelných vstupů/výstupů (IOs) je omezen na 128 IOs celkem na Belimo Tree/Air a na 20 IOs na zařízení Belimo. Relevantní jsou přitom pouze IOs, které se skutečně používají na programové stránce.

Pokud jsou tyto počty překročeny, zobrazí se při vkládání dalších IO chybové hlášení.

Tento problém lze vyřešit tak, že se z programování odstraní IO, které nejsou nezbytně nutné. Případně lze použít další Tree/Air Belimo.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Belimo Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - - -
Napájení sběrnice MP-Bus Určuje, zda je aktivní napájení MP-Bus - - -
Cyklus aktualizace stavu zařízení Doba cyklu aktualizace stavu konkrétního zařízení Belimo v sekundách (10 - 600) s 10...600 60
Dokumenty

Datasheet Belimo Tree

Vstupy, výstupy, stavové hodnoty a chybová hlášení
Vstupy, výstupy, stavové hodnoty a chybová hlášení