Belimo Tree

Společnost Belimo je jedním z předních výrobců pohonů v oblasti regulace klimatu.
Loxone Belimo Tree je rozhraní pro integraci až 16 Belimo MP-Bus zařízení. Díky nativní integraci sběrnice MP-Bus se produkty Belimo stávají nativním členem Loxone Config a Miniserveru.

Datasheet Belimo Tree

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte napájecí zdroj (oranžová/bílá svorka) a komunikační vodiče Tree (zelená/bílá svorka).

Připojte oranžový vodič MP-Bus k uzlům MP-Bus. GND uzel sběrnice MP-Bus musí být připojen k GND Belimo Tree.

Zatímco napájení 24 V AC je možné pro mnoho zařízení MP-Bus, Belimo Tree lze napájet pouze 24 V DC.

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, pokud je kabeláž (Tree Extension/Miniserver je online a dostupný).


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování


Uvádění zařízení Belimo do provozu

Zařízení Belimo lze vložit třemi způsoby:

Pokud jsou zařízení Belimo adresována prostřednictvím aplikace Belimo, jejich adresa a sériové číslo se zadávají ve vlastnostech:

Další informace naleznete v dokumentaci společnosti Belimo.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Belimo Tree Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - -
Napájení sběrnice MP-Bus Určuje, zda je aktivní napájení MP-Bus - -
Cyklus aktualizace stavu zařízení [s] Doba cyklu aktualizace stavu konkrétního zařízení Belimo v sekundách (10 - 600) 10...600 10
Dokumenty

Datasheet Belimo Tree
Vstupy, výstupy, stavové hodnoty a chybová hlášení