Belimo Air

Společnost Belimo je jedním z předních výrobců pohonů v oblasti regulace klimatu.
Loxone Belimo Air je rozhraní pro integraci až 16 Belimo MP-Bus zařízení. Díky nativní integraci sběrnice MP-Bus se produkty Belimo stávají nativním členem Loxone Config a Miniserveru.

Datasheet Belimo Air

Obsah


Montáž

Nainstalujte zařízení do vhodné instalační krabice.

Připojte napájení (oranžová/bílá svorka).

Připojte oranžový vodič MP-Bus k uzlům MP-Bus. GND uzel sběrnice MP-Bus musí být připojen k GND Belimo Air.

Zatímco napájení 24 V AC je možné pro mnoho zařízení MP-Bus, Belimo Air lze napájet pouze 24 V DC.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Pokud chcete učící režim aktivovat ručně, nejprve odpojte zařízení od napájení na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud není možné připojit se k Miniserveru po dobu dvou minut, bude režim učení aktivován po dobu 30 minut.


Uvádění zařízení Belimo do provozu

Zařízení Belimo lze přidat třemi způsoby:

Zařízení Belimo Datapool se přidávají v následujících krocích:
1. Stáhněte si vhodnou šablonu pro zařízení z Loxone Library
2. Importovat šablonu
3. Vložte šablonu do programování:

Poté nakonfigurujte / adresujte vložené zařízení Belimo:

Pokud jsou zařízení Belimo adresována prostřednictvím aplikace Belimo, jejich adresa a sériové číslo se zadávají ve vlastnostech:

Další informace naleznete v dokumentaci společnosti Belimo.


Omezení vstupů/výstupů

Počet použitelných vstupů/výstupů (IOs) je omezen na 128 IOs celkem na Belimo Tree/Air a na 20 IOs na zařízení Belimo. Relevantní jsou přitom pouze IOs, které se skutečně používají na programové stránce.

Pokud jsou tyto počty překročeny, zobrazí se při vkládání dalších IO chybové hlášení.

Tento problém lze vyřešit tak, že se z programování odstraní IO, které nejsou nezbytně nutné. Případně lze použít další Tree/Air Belimo.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Belimo Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Napájení sběrnice MP-Bus Určuje, zda je aktivní napájení MP-Bus - - -
Cyklus aktualizace stavu zařízení Doba cyklu aktualizace stavu konkrétního zařízení Belimo v sekundách (10 - 600) s 10...600 60
Dokumenty

Datasheet Belimo Air

Vstupy, výstupy, stavové hodnoty a chybová hlášení
Vstupy, výstupy, stavové hodnoty a chybová hlášení