BACnet

BACnet je standardizovaný síťový protokol pro automatizaci budov.
Podpora BACnet IP umožňuje integraci těchto zařízení a systémů.

Miniserver slouží jako server BACnet. Komunikace je založena na modelu klient-server.
Miniserver poskytuje data, klient funguje jako "uživatel", který k datům přistupuje.
Použitý profil zařízení: BACnet Application Specific Controller (B-ASC).

BACnet ID Miniserveru se vypočítá z jeho sériového čísla a nelze jej změnit.

Úvod do funkčnosti a konfigurace v Loxone Config je k dispozici v tomto videu na YouTube v anglickém jazyce.

BACnet vyžaduje aktuální Miniserver, Miniserver 1. generace není podporován!

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Port TCP port, pod kterým je BACnet server dostupný 1...65535 47808
IP IP adresování (IPv4 nebo IPv6) - -