BACnet

BACnet, což je zkratka pro Building Automation and Control Networks, je standardní komunikační protokol používaný pro systémy automatizace a řízení budov.
Umožňuje různým zařízením a systémům bezproblémovou komunikaci a výměnu informací.

Loxone Miniserver implementuje BACnet/IP s následujícími profily zařízení BACnet:
B-SA (BACnet Smart Actuator)
B-GW (BACnet Gateway)

Podrobné informace o podporovaných funkcích najdete v Protocol Implementation Conformance Statement (PICS).

Loxone Miniserver je BACnet certifikován, což zajišťuje jeho kompatibilitu a soulad se standardy BACnet.

Miniserver pracuje jako BACnet server.
Pro komunikaci s jinými zařízeními BACnet, která jsou rovněž nakonfigurována jako servery, je zapotřebí další BACnet klient. Obvykle se jedná o software, který běží na počítači.

BACnet vyžaduje aktuální Miniserver, Miniserver Gen. 1 není podporován!

Obsah


Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Port TCP port, pod kterým je BACnet server dostupný 1...65535 47808
Heslo Heslo používané pro příkaz BACnet reinicializovat zařízení. Pokud heslo není zadáno, příkaz nebude povolen. - -
Číslo instance Číslo BACnet instance, které Miniserver používá v BACnet síti. 0