Automatické žaluzie

Tento blok se používá pro pokročilé ovládání žaluzií, rolet a markýz. Umožňuje optimální ovládání žaluzií na základě pozice slunce.

Kombinace inteligentní regulace pokojové teploty a stínění

Díky inteligentnímu regulátoru dostane Váš zákazník požadovanou teplotu za každé situace. Automatické žaluzie mu pak zaručí to, že již nebude muset myslet na rutinní akce během celého dne a nezaskočí jej ani slunce či nezvaní hosté. Dohromady zvládnou daleko více – nechte se inspirovat naším videem.

Seznámení s funkčním blokem

Archivní on-line seminář

Funkce

Úkolem bloku „Automatické žaluzie“ je automatizovat stínící techniku tak, aby se chovala za každé situaci podle našich představ a plnila stínící a bezpečnostní funkci naprosto autonomně.

Mimo ručního ovládání je také integrováno plně automatické optimalizované stínění slunečního svitu. Cílem automatické funkce je dodávat do interiéru maximum jasu, ale minimum tepla z exteriéru.

Spojením bloků „Inteligentní regulace pokojové teploty“ a „Automatické žaluzie“ je k optimálnímu stínění využíváno aktuální pokojové teploty a aktuální polohy slunce na obloze.

Volba stínicí techniky

Než začneme programovat, je třeba zvolit typ používané stínící techniky. Toto nastavení provedeme parametrem (T).

0 – Žaluzie/rafstory
1 – Rolety/rolovací střechy
2 – Oboustranný závěs
3 – Schlotterer Retrolux (není nutné naklápět, protože jsou lamely již různě naklopené z výroby)
4 – Závěs vlevo
5 – Závěs vpravo
6 – Markýza

Dále v textu bude popisováno použití žaluzií. Nastavení ostatní stínící techniky je obdobné.

Základní ovládání

Výstup (Q↑) (zasunutí) a (Q↓) (vysunutí) slouží k napojení motorů žaluzií pro příslušný směr.

POZOR: Nikdy nezapojujte jeden motor na dva Extensiony!

Pro připojení tlačítek k pohybu žaluzií můžeme použít vstupů (Up) (žaluzie nahoru) a (Dw) (žaluzie dolů). Tyto vstupy nám umožňují krátký pojezd nebo kompletní jízdu. Kompletní jízda se provede, pokud je tlačítko drženo déle, jak čas nastavený v parametru (Tc) (standardně 3 sekundy). Alternativou k držení tlačítka je dvojklik. Maximální dobu mezi dvěma stisknutími lze nastavit parametrem (Tdc). Pokud druhé zmáčknutí přijde po době (Tdc), nejedná se o dvojklik.

NÁŠ TIP: Pokud chcete spouštět kompletní jízdu pouze dvojklikem, nastavte čas v parametru (Tc) na vysoké číslo.

NÁŠ TIP: Na žaluzie v jedné místnosti Vám postačují 2 tlačítka – bez ohledu na to, kolik žaluzií v místnosti máte! Jen zřídka se zákazníkovi stane, že bude ovládat nějakou žaluzii zvlášť. Pokud bude chtít, může to udělat přes vizualizaci.

Kombinovaný vstup (T5) je určen pro připojení Kombinovaného tlačítka (T5), kterým disponuje pouze Touch Air, Remote Air a Touch Tree. U těchto zařízení je předdefinováno tlačítko T1 = Cu a T4 = Cd.

zakladni ovladani zaluzii funkcni blok

Jelikož nyní Miniserver neví, jak dlouho travá kompletní jízda žaluzií nahoru (Td) či kompletní jízda dolů (Tu), použije standardně nastavený čas (70 a 75 sekund). Pro další funkce je třeba tyto časy nastavit správně.
Aktivujte kompletní jízdy dolů, nahoru a změřené časy zapište.

Se správně definovanými časy můžete nyní použít výstup (AQp), který nabývá hodnot v rozsahu 0-1. Nula signalizuje zasunuté žaluzie a 1 vysunuté.

Podobně výstup (AQl) umožňuje sledovat natočení žaluziových lamel, kde 0 signalizuje lamely ve vodorovné pozici a 1 lamely ve vertikální pozici. Pro správnou funkci je třeba nastavit parametr (Tr). To je doba nutná k narovnání lamel z vertikální polohy (stínění) do horizontální.

ikonka vykricnikPokud používáte rolety, představuje parametr (Tr) pozici rolety a nikoliv časový údaj o jízdě zpět! Tento parametr může nabývat hodnoty 0,0 – 1,0. Pokud bude nastavena hodnota 0,8, pojede roleta do 80% stavu zavřeno (nezatáhne se celá).

 

Vstupem (S) je nyní možné narovnat lamely do vodorovné polohy – nenarovnání do vodorovné polohy může způsobovat chybné nastavení parametru (Tr).

 

automaticke zaluzie parameter tr

S takto nastavenými žaluziemi můžeme použít vstupy (AIp) a (AIl). Ty slouží k manuálnímu zadání konfigurace žaluzií. Hodnotou v intervalu 0-100% ve vstupu (AIp) nastavíte vysunutí žaluzií (0% zasunuto; 100% vysunuto). Podobně vstupem (AIl) nastavíte lamely do vodorovné polohy (0%) nebo vertikální polohy (100%).

Pokud je žaluzie v chodu, lze kdykoliv přerušit jízdu aktivací jakéhokoli vstupu ((Up), (Dw), (Cu) nebo (Cd)). Pojezd lze také zastavit aktivací vstupu (St).
Zastavení pojezdu je aktivní tak dlouho, dokud je aktivní vstup (St). O tom informuje aktivitou status zablokování (Ql).

Aktivací vstupu (Dis) se aktivuje dětská pojistka. Vstupy (Up), (Dw), (Cu), (Dc) a (S) jsou zablokované, ale je stále možné ovládání přes vizualizaci.

Automatické stínění slunečního svitu

Parametr D, DT a DTeTento funkční blok je navržen tak, aby zajišťoval optimální naklonění lamel v závislosti na poloze slunce. Cílem automatických žaluzií je poskytnout uživateli maximální světlo v míst nosti za dosažení minimálního ohřívání interiéru.

Programování automatického režimu začneme nastavením orientace oken parametrem (D). Sever zde představuje úhel 0°, východ 90°, jih 180° a západ 270°. Na základě tohoto parametru si Miniserver spočítá, kdy na okno začne svítit slunce.

Je možné, že nějaký objekt (stěna, strom,… ) bude část dne bránit slunci ve svitu na okno. Pro vyjádření této překážky slouží parametry (DT) a (DTe).

Hodnoty těchto parametrů se zadávají ve stupních v rozsahu 0-90°. Pro okno bez překážky (na obrázku parametr (Dte) se nastaví úhel 85°.

Poznámka: Pro výpočty příslušných úhlů použijte plány domu nebo kontaktujte architekta.

NÁŠ TIP: Orientaci okna můžete přesně změřit pomocí tabletu či chytrého telefonu s integrovaným elektronickým kompasem. Čím přesněji hodnotu změříte, tím přesněji bude systém fungovat.

Vstupem (AS) se spouští automatické stínění. Správným spouštěčem automatického stínění je vzrůstající teplota v interiéru místnosti dané žaluzie. Tuto informaci nám správně poskytuje blok „inteligentní regulace pokojové teploty“.
Prostřednictvím vstupu (AD) může být automatické stínění zakázáno.
Stav automatického stínění můžete vidět na výstupu (Qa).

Pokud se během automatického režimu zasáhne do systému vstupy (Up), (Dw), (Cu), (Cd), (Sp) nebo (St), deaktivuje se automatický režim na daný den. Pokud chcete znovu aktivovat automatický režim, je nutné aktivovat vstup (AR).

NÁŠ TIP: Nevěřte tomu, že žaluzie lze řídit časově. Každý den je jiný a i konec a začátek automatického stínění se každý den liší. Spouštěcím mechanismem automatického stínění by měla být vždy vnitřní teplota v místnosti dané žaluzie. Pozor, na každém okně (vzhledem k jeho orientaci), je aktivace a deaktivace jiná!

funkcni blok automaticke zaluzie

Chování lamel žaluzií v automatickém režimu můžete upřesnit parametrem (Ma). Optimální světlost klade důraz více důraz na světlo v místnosti, kdežto chlazení dává přednost maximálnímu možnému stínění (chlazení).

0 – Optimální světlost (žádná automatika, pokud jsou zavřené)
1 – Optimální chlazení (žádná automatika, pokud jsou zavřené)
2 – Optimální světlost
3 – Optimální chlazení

Při výběru možnosti „Žádná automatika pokud jsou zavřené“ nelze aktivovat automatický režim pokud jsou žaluzie zcela zataženy. Pokud si tedy chceme například o víkendu přispat, neprobudí nás pohyb žaluzie. Následně je nutné aktivovat.

K eliminaci zbytečného hluku je blok navržen tak, aby se lamely naklápěly co nejméně. Čas za který se lamely naklápějí lze upravit parametrem (AT). Vstupní parametr (AT) je standardně nastaven na hodnotu 30. To znamená, že se lamely automaticky naklápějí každých 30 minut.

Zpožděné zapnutívypnutí Zpožděné zapnutí / vypnutíAutomatický režim se spouští ve chvíli, kdy slunce může zasáhnout svými paprsky okno (na základě parametrů D a dalších). Pokud vám čas spuštění automatického režimu nevyhovuje, můžete jej  navíc ovlivnit nastavením parametru (AT1).
Stejným způsobem je možné urychlit konec automatického režimu nastavením parametru (AT2). U těchto dvou parametrů (ATx) se jedná o časový posun začátku či konce automatického stínění.

Pokud je automatický režim ukončen, můžete nastavit akci, kterou systém provede – například vyjetí žaluzií nahoru. Akce se upravuje parametrem (AX).

0 – Žádná akce
1 – Kompletně vytáhnout
2 – Kompletně zatáhnout
3 – Nastavit lamely horizontálně

PŘÍKLAD POUŽITÍ: Automatické stínění může být použito například, když teplota v místnosti klesne nebo úroveň slunečního záření překročí určitou hranici.

Blok disponuje (zvláště kvůli centrálním funkcím) také vstupy (Cu) a (Cd). Tyto vstupy provádějí kompletní jízdu nahoru, respektive dolů.

Zabezpečení stínicí techniky

Vstup (Sp) myslí na bezpečnost stínící techniky. Např. v případě nepřízně počasí je možné aktivací tohoto vstupu vypnout stínící techniku. K bezpečnostnímu vypnutí může docházet například při silnému větru, kdy nám dá senzor větru povel, že dochází k překročení hraniční rychlosti a mohlo by dojít k poničení stínící techniky. U každého výrobce je hranice rychlosti jiná a také se může u každého výrobce lišit doporučení o bezpečnostní pozici – nahoře/dole.
Dle doporučení výrobce nastavte parametr (SO):

0 – Při bezpečnostním vypnutí vyjedou žaluzie zcela nahoru.
1 – Při bezpečnostním vypnutí sjedou žaluzie úplně dolů.

Informace o aktivitě či neaktivitě bezpečnostního vypnutí je na výstupu (QS).

0 – Bezpečnostní vypnutí deaktivované
1 – Bezpečnostní vypnutí aktivované

Trubkový motor Solidline Air

Pokud chcete použít bezdrátový trubkový motor SOLIDline Air, je možné jej připojit přímo na „příkazový výstup“ (AQpp) funkčního bloku. Veškeré nutné informace budou přenášeny přes tento výstup.

Pro odpovídající zobrazení ve vizualizaci můžete nastavit typ stínící techniky pomocí parametru (T) (roleta, markýza, …)

funkcni blok solidline air