Automatické žaluzie

Blok automatické žaluzie se používá pro pokročilé ovládání žaluzií, rolet a markýz. Umožňuje optimální, plně automatické, ovládání stínící techniky na základě pozice slunce.

Náš tip: Přečtete si náš článek o výhodách inteligentního ovládání žaluzií a rolet a jeho porovnání s jinými způsoby.

Máte problémy s chováním stínění ve Vaší instalaci? Doporučujeme navštívit dokumentaci pro diagnostiku problémů – Diagnostika stínění

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Úkolem bloku „Automatické žaluzie“ je automatizovat stínící techniku tak, aby se chovala za každé situaci podle našich představ a plnila stínící a bezpečnostní funkci naprosto autonomně.

Mimo ručního ovládání je také integrováno plně automatické optimalizované stínění slunečního svitu. Cílem automatické funkce je dodávat do interiéru maximum jasu, ale minimum tepla z exteriéru.

Spojením bloků „Inteligentní regulace pokojové teploty“ a „Automatické žaluzie“ je k optimálnímu stínění využíváno aktuální pokojové teploty a aktuální polohy slunce na obloze.

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Ideálním prvkem pro ovládání žaluzie je tlačítko Loxone Touch, které se připojuje na vstup (T5). Alternativním ovládáním jsou klasická binární tlačítka, která se připojují na vstupy (Cu) a (Cd). V obou těchto variantách po stisku příslušného tlačítka vykoná klompletní jízda nahoru, respektive dolů.

Nyní je nutné ještě připojit výstupy pro jízdy motorku nahoru (Q↑) a dolů (Q↓). Jelikož nyní Miniserver neví, jak dlouho trvá kompletní jízda žaluzií nahoru (Tu) či kompletní jízda dolů (Td), je nutné je adekvátně nastavit.

Základní programování umožňuje pouze manuální ovládání žaluzie a vytvoří vizualizaci. Pro automatické funkce je nutné nastavit další parametry (viz niže v textu).

 

AUTOMATICKÝ REŽIM

Aby se stínící technika chovala skutečně inteligentní, je nutné vyplnit další důležité parametry, kterými určíme její další vlastnosti. Jeden z nejdůležitějších parametrů je parametr (D). Ten určuje orientaci okna a vypočítává se na základě něj pozice slunce a jeho schopnost zasáhnout paprsky okno. K přesné orientaci okna stačí mobilní telefon s kompasem.

Přes vstup (AS) je možné aktivovat automatické stínění (Autopilota). Výborně se k tomu hodí informace z bloku Inteligentní regulace pokojové teploty a také informace o aktuálním záření z Weather Service.

Pokud je program vytvořený přes Automatické programování, dojde k automatickému spojení Inteligentní regulace pokojové teploty a Automatických žaluzií přes referenci nebo značku výstupu Qs inteligentní regulace pokojové teploty  na vstup As funkčního bloku Automatické žaluzie

Díky inteligentnímu regulátoru dostane Váš zákazník požadovanou teplotu za každé situace. Automatické žaluzie mu pak zaručí to, že již nebude muset myslet na rutinní akce během celého dne a nezaskočí jej ani slunce či nezvaní hosté. Dohromady zvládnou daleko více – nechte se inspirovat naším videem.

 

DALŠÍ OBSAH

 

STANDARDNÍ FUNKCE

Na každou stínící techniku v místnosti použijete jeden funkční blok (časy jízdy na stejných žaluziích se mohou lišit). Tím docílíte toho, že přes vizualizaci je můžete ovládat separátně. Nejčastější akce bude ale kompletní vytažení nebo zatažení stínící techniky a z toho důvodu doporučujeme ovládat všechny žaluzie najednou z jednoho tlačítka. Toto tlačítko vždy napojíte na vstup (Cu), resp. (Cd), popřípadě (T5) v případě tlačítka Touch. Alternativní ovládání je možné realizovat přes vstupy (Up)/(Dw), které slouží pro krátký pojezd a kompletní jízdu lze vykonat pomocí dlouhého podržení nebo dvojstisku (délka nastavitelné pomocé parametrů Tc nebo Tdc).

NÁŠ TIP: Na žaluzie v jedné místnosti Vám postačují 2 tlačítka – bez ohledu na to, kolik žaluzií v místnosti máte! Jen zřídka se zákazníkovi stane, že bude ovládat nějakou žaluzii zvlášť. Pokud bude chtít, může to udělat přes vizualizaci.

Pokud je stínící technika v pohybu, impulz na vstupy (Up)(Dw)(Cu)(Cd) nebo (St) ji okamžitě zastaví.

Impulzem na vstup (S) dojede stínící technika do pozice stínění. V praxi to znamená, že dojede do spodní pozice a vykoná jízdu zpět na základě nastavení parametru (Tr). U žaluzie by měla být výsledná pozice stínění horizontální nastavení lamel.

Pokud používáte rolety, představuje parametr (Tr) pozici rolety a nikoliv časový údaj o jízdě zpět! Tento parametr může nabývat hodnoty 0,0 – 1,0. Pokud bude nastavena hodnota 0,8, pojede roleta do 80% stavu zavřeno (nezatáhne se celá).

Přes vstup (Sp) je možné realizovat bezpečnostní funkci. Pokud je například bouřka, je možné pomocí parametru (SO) definovat koncovou pozici stínící techniky. Např. u žaluzií je žádoucí při vysoké rychlosti větru (impulz na vstup Sp), aby se vytáhly. Jakmile dojde k ativaci vstupu (Sp), automaticky se s ním aktivuje i výstupy (Qs). Během celé doby aktivace vstupu (Sp) je možné žaluzii ovládat z App pomocí šipek nahoru a dolů.

Pokud dojde k aktivaci vstupu (Dis), dojde k aktivaci tzv. dětské pojistky, kdy není možné funkční blok ovládat přes vstupy (Up)(Dw)(Cu)(Cd(S). Přes vizualizaci ovládání možné je.

Pomocí vstupů (AIp) a (AIl), je možné docílit přesné nastavení pozice žaluzie nebo polohy lamel. Vstupní hodnoty jsou v tomto případě 0 – 100%.

Vstup (T5) je vstupem pro standardní funkcionalitu pomoc Loxone Touch nebo Remote Air. Zde se používají jeho levé rohy (tlačítko 1 a tlačítko 4) pro kompletní jízdu nahoru (Cu) a dolů (Cd).

(Q↑) slouží pro jízdu nahoru a (Q↓) pro jízdu dolů. Výstup (AQp) ukazuje aktuální pozici stínící techniky a (AQl) aktuální naklopení lamel. V těchto případech se jedná o dosažené pozice a aby byly hodnoty správné, je při prvním zprovoznění nutné správně nastavit časy jízdy.

Nikdy nezapojujte jeden motor na dva Extensiony!

 

 

AUTOMATICKÉ FUNKCE

Tento funkční blok je navržen tak, aby zajišťoval optimální naklonění lamel v závislosti na poloze slunce. Cílem automatických žaluzií je poskytnout uživateli maximální světlo v míst nosti za dosažení minimálního ohřívání interiéru.

Vstupem (AS) se spouští automatické stínění. Správným spouštěčem automatického stínění je vzrůstající teplota v interiéru místnosti dané žaluzie. Tuto informaci nám správně poskytuje blok „inteligentní regulace pokojové teploty“.
Prostřednictvím vstupu (AD) může být automatické stínění zakázáno.
Stav automatického stínění můžete vidět na výstupu (Qa).

To, že je automatický režim zapnutý neznamená, že stínící technika začne okamžitě stínit. Automatické stínění začnete stínit teprve v závislosti na nastavení parametrů (D)(DT)(AT1)pozici slunce (viz časový diagram).

 

Automatické stínění (Autopilot) začne stínit ihned, jakmile sluneční paprsky zasáhnout okno (definovaná oblast pomocí parametrů (D)(DT)(AT1) a vstup AS je aktivní. Konec automatického stínění je určen parametry (D)(DTe)(AT2). Akci, která se má vykonat po konci automatického stínění, je možné natavit parametrem (AX), kdy je možné rozhodnout, zda žaluzie zůstane v pozici, ve které skončí, vyjede, sjede nebo se nastaví na stínění.

Pokud se během automatického režimu zasáhne do systému vstupy (Up), (Dw), (Cu), (Cd), (Sp)(AD) nebo (St), deaktivuje se automatický režim na daný den. Pokud chcete znovu aktivovat automatický režim, je nutné aktivovat vstup (AR).

Pokud jsou bloky automatických žaluzií ovládány přes blok Centrál (kompletní jízda nahoru/dolů), je možné, že žaluzie pojedou asynchroně. Je to z tohto důvodu, že se mohou nacházet v rozdílných stavech a mají jiné časy jízdy (nahoru, dolů. nehýbou se). Pro synchronizaci žaluzií je nutné, aby byl vstup (Cu) (Cd) aktivován alespoň stejně dlouho jako parametr (Tc).

NÁŠ TIP: Nevěřte tomu, že žaluzie lze řídit časově. Každý den je jiný a i konec a začátek automatického stínění se každý den liší. Spouštěcím mechanismem automatického stínění by měla být vždy vnitřní teplota v místnosti dané žaluzie. Pozor, na každém okně (vzhledem k jeho orientaci), je aktivace a deaktivace jiná!

 

VSTUPY

OznačeníPopisVysvětlení
UpNahoruKrátký pojezd nahoru (např. nastavení sklonu lamel)
DwDolůKrátký pojezd dolů (např. nastavení sklonu lamel)
CuKompletně nahoruDojde k provedení kompletní jízdy nahoru
CdKompletně dolůDojde k provedení kompletní jízdy dolů
SStíněníPo aktivaci vstupu dojde ke kompletní jízdě dolů a následné jízdě zpět (dle parametru Tr).
ASAktivace autopilotaAktivace automatického stínění trvalým impulzem v době začátku periody stínění nebo impulzem/trvalým impulzem během periody stínění. Správným spouštěčem automatického stínění je vzrůstající teplota v interiéru místnosti dané žaluzie. Tuto informaci nám správně poskytuje blok „inteligentní regulace pokojové teploty“.
ADZakázání autopilotaZakázání automatiky (např. při otevřeném okně)
ARReaktivace automatického stíněníImpulzem na vstup AR dojde k reaktivaci automatického stínění
SpBezpečnostní vypnutíPokud je ZAP., zapne se bezpečnostní vypnutí žaluzií
Například při bouřce
Dojede do bezpečnostní pozice (viz parametr SO) a zablokuje žaluzie. Aktivní automatické stínění není přerušeno.
IdOkenní kontaktVykonání kompletní jízdy nahoru a zablokování bloku. Ovládání přes aplikaci je stále možné.
StStopZastavení žaluzií
Zastaví žaluzie a zablokuje jejich další ovládání (platí také pro bezpečnostní pozici)
AIpAnalogový vstup pozice žaluziíNastavit pozici žaluzie na požadovanou hodnotu (0-100%)
AIlAnalogový vstup pozice lamelNastaví lamely na požadovanou pozici (0-100%)
T5Vstup pro Loxone Touch nebo Remote AirNa tento vstup slouží pro připojení tlačítka Loxone Touch (Air, Tree) nebo dálkového ovladače Remote Air. Ovládání bude následující:
– Tlačítko T1 = Cu
– Tlačítko T4 = Cd
DisZakázatZablokování vstupů (Up, Dw, Cu, Cd, S – k zablokování vizualizace nedojde.

 

VÝSTUPY

OznačeníPopisVysvětlení
Q↑Digitální výstup jízdy nahoruNa tento výstup se připojuje fáze motorku pro jízdu nahoru
Q↓Digitální výstup jízdy dolůNa tento výstup se připojuje fáze motorku pro jízdu dolů
AQpAktuální pozice žaluzieAktuální pozice:
– 0 = úplně nahoře
– 1 = úplně dole
AQlAktuální pozice lame žaluzieAktuální pozice lamel:
– 0 = vodorovně
– 1 = svisle
QaStatus AutopilotaZap. pokud je Autopilot aktivní
QsStatus bezpečnostní poziceZap. pokud je aktivní bezpečnostní pozice (vstup Sp)
QIStatus zablokováníZap. pokud je aktivní vstup (St)
AQppVýstup příkazu Slouží pro komunikaci s motory Geiger SOLIDline Air

 

PARAMETRY

V následujícím textu se budeme zabývat nastavení jednotlivých parametrů, které mají zásadní vliv na správnou funkčnou Autopilota stínění a tedy i celé stínící techniky.

 

PARAMETR T

Tento parametr má za úkol určit druh stínící techniky, kterou bude funkční blok ovládat. Má vliv jak na chování Autopilota, tak i na zobrazení funkčního bloku ve vizualizaci.

Hodnota parametruTyp stínící techniky
0Žaluzie
1Roleta
2Závěs
3Schlotter Retrolux (díky speciálním lamelám není pohyb nutný)
4Závěs (vlevo)
5Závěs (vpravo)
6Markýza

 

PARAMETR SO

Bezpečnostní pozice stínící techniky se může lišit v závislosti na jejím typu a udává, kde se má žaluzie nacházet pokud dojde k aktivaci vstupu (Sp). Používá se např. při bouřce nebo dosažení velké rychlosti větru. U každého výrobce je hranice rychlosti jiná a také se může u každého výrobce lišit doporučení o bezpečnostní pozici – nahoře/dole.

Hodnota parametruVýsledná pozice stínící techniky
0Po impulzu na vstup (Sp) dojde ke kompletnímu vyjetí
1Po impulzu na vstup (Sp) dojde ke kompletnímu sjetí

 

PARAMETR AX

Díky parametr (AX) můžete definovat akci, která se má vykonat po konci Autopilota. Pokud máte např. stínící techniku orientovanou na východ a sluneční paprsky již nejsou schopné tato okna zasáhnout, je možné díky nastavení (AX) na hodnotu 1 stínící techniku vytáhnout, aby v místnosti bylo dostatek přirozeného světla.

Hodnota parametruAkce, která se vykoná po skončení Autopilota
0Žádná akce (žaluzie zůtanou v pozici, v jaké skončil Autopilot
1Kompletní vyjetí
2Kompletní sjetí
3Narovnání lamel

 

ČASOVÉ PARAMETRY

Následující parametry upravují chování žaluzií a jejich přesné nastavení má vliv na správnou funkčnost Autopilota, vizualizace a funkčnost.

 

OznačeníPopis
TcMinimální délka vstupního impulzu pro vykonání kompletní jízdy(na vstupech Up a Dw) [s]
TuČas kompletní jízdy nahoru [s]
TdČas kompletní jízdy dolů [s]
TlVstupní parametr zpoždění motorku při změně směru jízdy (viz manuál od výrobce) [s]
TdcMax. délka dvojkliku pro vykonání kompletní jízdy žaluzie (na vstupech Up a Dw) [s]
TdtNemožnost jízdy při změně směru jízdy (natavení pozice) [s]
TotNemožnost jízdy při stejném směru jízdy (úprava lamel) [s]
MMinimální pojezd při krátkém stisku (délka výstupního impulzu) [s]

 

PARAMETR TR

Pro správnou funkci autopilota (tedy správné a přesné naklápění lamel) je přesné nastavení parametru velice důležité. Jedná se o čas, který potřebují lamely k vykonání jízdy z pozice zavřeno do pozice otevřeno (narovnání lamel). Pokud je parametr nastaven špatně, tak se lamely žaluzií uzavírají moc rychle nebo moc pomalu (propouští slunce). U rolet plní parametr jinou funkci – viz tabulka. Režim stínící techniky (žaluzie vs. rolety) je možné nastavit pomocí parametr SO.

automaticke zaluzie parameter tr

ParametrPopisJednotkyRozah hodnot
TrRežim žaluzií: Definice doby jízdy zpět pro narovnání lamel ze stavu zavřeno do stavu otevřeno.[s]Libovolně (standard = 0,8)
TrRežim rolet: Definice pozice stínění u rolet – Pokud je aktivní stínění, sjede roleta do nastavené pozice (např. 0,8 = 80%).%0,0 – 1,0

 

PARAMETRY D, DT A DTe

Díky následujícím parametrům definujete směr okna a úhel, ve kterém má Autopilot aktivně stínit. Špatné nastavení parametrů má za výsledek příliš brzký nebo pozdní začátek Autopilota. Orientaci okna můžete přesně změřit pomocí tabletu či chytrého telefonu s integrovaným elektronickým kompasem. Čím přesněji hodnotu změříte, tím přesněji bude systém fungovat.

ParametrPopisJednotkyRozsah hodnot
DSměr orientace okna a jedná se o odchýlení od severu (0 = sever, 90 = východ, 180 = jih, 270 = západ). Správné nastavení je důležité pro výpočet pozice slunce.

Příklad: Okno má pozici skoro na jih -> hodnota parametru bude 182.

stupně0° – 360°
180° (standard)
DTSměrová tolerance počátku periody stínění. Jedná se o úhlovou toleranci vůči parametru (D). Standardní hodnota je 85 (kvůli špaletám okna), ale pokud je v blízkosti např. roh domu (nebo strom), je zbytečné stínit v době, kdy jde na okno ještě stín a proto je dobré start úhlově oddálit.stupně0° – 90°
85° (standard)
DTeSměrová tolerance konce periody stínění. Jedná se o úhlovou toleranci vůči parametru (D). Standardní hodnota je 85 (kvůli špaletám okna), ale pokud je v blízkosti např. roh domu (nebo strom), je zbytečné stínit v době, kdy jde již na okno stín a proto je možné konec úhlově oddálit.stupně0° – 90°
85° (standard)

Parametr D, DT a DTe

Příklad z obrázku: Orientace okna je 30 stupňů od severu -> hodnota parametru D = 30. Jelikož je na pravé straně okna roh, je zbytečné stínit s předstihem a tudíž se parametr DT nastaví na hodnotu 60 (ze standardních 85 stupňů na 60). Standardnímu konci stínění nic nebrání a tak se parametr DTe ponechá na standardní hodnotě 85.

 

PARAMETR LW A LS

ParametrPopisJednotkyRozsah hodnot
LwŠířka lamelymmLibovolně – 70 mm (Standard)
LsVzdálenost lamelmmLibovolně – 60 mm (Standard)

 

PARAMETR MA

Díky tomuto parametru je možné ovlivnit, jak moc se lamely žaluzií budou naklápět. Principielně rozlišujeme 2 režimy (optimální světlost a optimální chlazení). Při režimu světlosti do místnosti proniká se klade důraz na světlo v místnosti, do které proniká více světla než v režimu chlazení (méně světla, více stínění). Dále je možné na základě parametru rozhodnout, zda se má Autopilot zapnout i v případě zatažených žaluzií či nikoliv. Pokud budete mít např. ložnici na východ, je možné, že v létě dojde ke spuštění Autopilota již kolem páté hodiny ranní, což bude mít za následek narovnání lamel žaluzií – pokud je tento jev nežádoucí, aktivujte režim 0 nebo 1).

Hodnota parametruPopis
0Optimální světlost (žádná automatika, pokud je zataženo)
V tomto režimu bude sklon lamel upravován tak, aby do místnosti pronikalo maximum světla, ale zároveň se místnost významně neoteplovala. Oproti režimu chlazení se lamely zavírají méně. Pokud jsou žaluzie při startu Autopilota v pozici úplně dole, Autopilot se nespustí.
1Optimální chlazení (žádná automatika, pokud je zataženo)
V tomto režimu bude sklon lamel upravován tak, aby do místnosti pronikalo minimum slunečních paprsků a nedocházelo k její oteplování. Oproti režimu světlost se lamely zavírají více. Pokud jsou žaluzie při startu Autopilota v pozici úplně dole, Autopilot se nespustí.
2Optimální světlost
V tomto režimu bude sklon lamel upravován tak, aby do místnosti pronikalo maximum světla, ale zároveň se místnost významně neoteplovala. Oproti režimu chlazení se lamely zavírají méně.
3Optimální chlazení
V tomto režimu bude sklon lamel upravován tak, aby do místnosti pronikalo minimum slunečních paprsků a nedocházelo k její oteplování. Oproti režimu světlost se lamely zavírají více.

 

PARAMETR AZ, AT1 A AT2


A = start, B = Konec

ParametrPopisJednotkyRozsah hodnot
ATJak slunce mění svou pozici na obloze, je nutné upravovat během aktivní periody stínění i pozici lamel. Četnost úpravy je nastavitelná parametrem AT.

Příklad: Při standardní hodnotě parametru 60 se bude upravovat sklon lamel každých 60 minut.

minLibovolně (60 standard)
AT1Časový posun počátku automatického stínění (Autopilota). Časové zpoždění počátku je vypočítáváno na základě parametru orientace oken (D) a směrové toleranci (DT). Díky časovému zpoždění startu Autopilota je možné start odložit o čas parametru AT1.

Příklad: AT1 = 30 minut – Autopilot se spustí 30 minut poté, co první paprsky dopadnou na plochu okna (AS musí být aktivní).

minLlibovolně (30 standard)
AT2Časový posun konce automatického stínění (Autopilota). Časové urychlení konce je vypočítáváno na základě parametru orientace oken (D) a směrové toleranci (DT). Díky časovému urychlení konce Autopilota je možné konec uspíšit o čas parametru AT2.

Příklad: AT2 = -30 minut – Autopilot se ukončí o 30 minut dříve, než poslední paprsky dopadnou na plochu okna.

minLibovolně (-30 standard)