Automatické žaluzie

Blok Automatické žaluzie se používá k ovládání stínicích zařízení, jako jsou žaluzie, rolety, závěsy nebo markýzy.
Používá se pro hnací motory, které jsou ovládány pomocí reléových kontaktů nahoru / dolů.
Kromě ručního ovládání se stínění provádí automaticky v závislosti na slunečním světle a pokojové teplotě ve spojení s inteligentní regulací pokojové teploty.
Cílem je zabránit nadměrnému vytápění místnosti slunečním světlem.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tr Spouštěč Vstup pro ovládání jedním tlačítkem - -
Up Žaluzie nahoru Žaluzie nahoru - -
Dw Žaluzie dolů Žaluzie dolů - -
Cu Kompletní vyjetí žaluzií Kompletní vytažení žaluzií - -
Cd Kompletní sjetí žaluzií Kompletní zatažení žaluzií - -
S Stínění Narovnání lamel
Kompletní sjetí žaluzií (dle parametru Td) a následná jízda zpět (dle parametru Tr) pro narovnání lamel
Rolety, markýzy a závěsy pojedu přímo do pozice dle parametru (Tr)
- -
AS Automatické stínění Trvalý signál ON na začátku stínící periody nebo puls/trvalé ON během stínící periody aktivuje automatické stínění.
Pokud jsou rolety ovládány ručně, zatímco je aktivní automatické stínění (např. stisknutí tlačítka nebo prostřednictvím aplikace), automatické stínění bude pro daný den deaktivováno.
Je-li povolena možnost „použít sluneční svit“, je brán v potaz i stav slunečního svitu (systémová proměnná).
- -
AD Deaktivuje automatické stínění Blokování automatického stínění, pokud je ZAP. - -
AR Reaktivace automatického stínění Znovuaktivace automatického stínění - -
Sp Bezpečnostní vypnutí Pokud je ZAP., zapne se bezpečnostní vypnutí žaluzií
Například při bouřce
Dojede do bezpečnostní pozice (viz parametr SO) a zablokuje žaluzie. Aktivní automatické stínění není přerušeno.
- -
Id Okenní kontakt Vykonání kompletní jízdy nahoru a zablokování bloku. Ovládání přes aplikaci je stále možné. - -
St Stop Zastavení žaluzií
Zastaví žaluzie a zablokuje jejich další ovládání (platí také pro bezpečnostní pozici)
- -
AIp Pozice žaluzií Přesunutí žaluzií do zadané polohy % 0...100
AIl Pozice lamel Přesunutí lamel do zadané polohy Tento vstup je viditelný pouze v specifických konfiguracích. % 0...100
T5 Kombinovaný vstup tlačítka Kompletní jízda NAHORU popř. DOLŮ -
Dis Zakázat Zablokování vstupů (Up, Dw, Cu, Cd, S, T5, Tr) (dětská pojistka) - -
Výstupy

Zkratka Popis Rozsah hodnot
Q↑ Žaluzie nahoru Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. -
Q↓ Žaluzie dolů Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. -
AQp Analogová pozice žaluzií (0 = úplně nahoře, 1 = úplně dole)
AQl Analogová pozice lamel (0 = vodorovně, 1 = svisle) Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
Qa Stav automatického stínění -
Qs Stav bezpečnostního vypnutí vstupem Sp nebo kontaktem dveří -
Ql Status zablokování
Uzavření je aktivní tak dlouho, dokud je aktivní vstup St
-
AQpp Výstup příkazu
Tento výstup je možné využít pouze při použití s GEIGER SOLIDline Air.
Příkaz * 1000000 + pozice v % * 1000 + naklopení lamel ve °.
Příkaz 0 = stop, 1 = Pozice + naklopení lamel, 2 = Pouze pozice, 3 = Pouze naklopení lamel. Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích.
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
T Typ Typ stínící techniky
0 = Žaluzie/Rafstory
1 = Rolety
2 = Oboustranný závěs
3 = Schlotterer Retrolux
4 = Závěs vlevo
5 = Závěs vpravo
6 = Markýza
- 0...6 0
SO Bezpečnostní pozice 0 = při bezpečnostním vypnutí vyjedou žaluzie úplně nahoru
1 = při bezpečnostním vypnutí sjedou žaluzie úplně dolů
- - 0
AX Koncový stav automatického stínění Pozice stínící techniky po konci automatického stínění
0 = Žádná akce
1 = Kompletní vyjetí
2 = Kompletní sjetí
3 = Narovnání lamel
- 0...3 1
Tc Min. délka impulzu pro vykonání kompletní jízdy Minimální délka vstupního impulzu (Up, Dw) pro vykonání kompletní jízdy nahoru nebo dolů.
Pokud dáváte přednost dvojitému kliknutí, nastavte tuto hodnotu větší než Tu nebo Td. Hodnota 0 vždy spustí úplnou jízdu.
s 0...∞ 3
Tu Doba jízdy NAHORU Délka výstupního signálu (doba jízdy) pro kompletní jízdu NAHORU s 0...∞ 75
Td Doba jízdy DOLŮ Délka výstupního signálu (doba jízdy) pro kompletní jízdu DOLŮ s 0...∞ 70
TI Doba zpoždění pohonu Vstupní parametr zpoždění motoru při změně směru jizdy s 0...∞ 0,5
Tdc Doba dvojkliku Maximální rozestup dvou vstupních impulzů (Up, Dw) pro vykonání kompletní jízdy nahoru nebo dolů.
Pokud nechcete používat dvojklik, nastavte zde hodnotu 0
s 0...∞ 0,3
Tr Doba jízdy zpět (narovnání lamel ze stavu zavřeno do stavu otevřeno) Doba jízdy zpět (narovnání lamel), popř. pozice stínění [0.0-1.0] u rolet/markýz s 0.1...∞ 0,8
Tdt Doba změny směru jízdy Doba nečinnosti při změně směru. (naklápění lamel) Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. s 0...∞ 0,15
Tot Doba nečinnosti (předbuzení) Doba nečinnosti, při cestě stejným směrem. Je důležité pro automatické naklápění lamel v automatickém režimu. Tuto hodnotu můžete vyčíst z datového listu motoru. Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. s 0...∞ 0
M Minimální doba jízdy Délka výstupního impulzu (čas jízdy) při krátkém stisku tlačítka s 0...∞ 0,4
D Orientace Směr okna (0 = sever, 90 = východ, 180 = jih, 270 = západ)
-1 = nenastaveno
° -1...360 -1
DT Směrová tolerance startu Tolerance směru automatického stínění, při slunečním svitu ° 0...90 85
DTe Směrová tolerance konce Tolerance směru automatického stínění, když vychází slunce ° 0...90 85
Lw Šířka lamely Šířka lemely v mm Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. mm 0...∞ 70
Ls Vzdálenost lamel Vzdálenost dvou lamel ve vodorovné pozici v mm Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. mm 0...∞ 60
Ma Režim automatického stínění Režim, v jakém bude automatické stínění pracovat
0 = Optimální světlost (hodně světla v místnosti, ale žádný přímý sluneční svit a žádná automatika, pokud jsou žaluzie úplně dole)
1 = Optimální chlazení (maximální blokování slunečních paprsků a žádná automatika, pokud jsou žaluzie úplně dole)
2 = Optimální světlost (hodně světla v místnosti, ale žádný přímý sluneční svit)
3 = Optimální chlazení (maximální blokování slunečních paprsků) Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0...3 1
AT Sledovací interval Interval sledování určuje, jak často může na základě slunečního záření během aktivního automatického stínění probíhat Opětovné nastavení lamel . Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích. min 0...180 60
AT1 Čas počátku automatického stínění Čas začátku Posun automatického stínění vzhledem k východu slunce. min -90...90 30
AT2 Čas ukončení automatického stínění Čas konce Posun automatického stínění vzhledem k západu slunce. min -90...90 -30
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Používat sluneční svit Automatické stínění se aktivuje, pouze pokud je aktivní systémová proměnná slunečního svitu a vstup AS -
Přiřazená zařízení Zamýšlený účel stínícího zařízení spojeného s tímto blokem. Jsou podporovány žaluziové aktory Loxone (Air a Tree). -
Typ stínicího zařízení

Blok a vizualizace se přizpůsobují podle následujících typů:

0: Žaluzie a raffstory

1: Rolety

2: Oboustranné závěsy

3: Schlotterer Retrolux (speciální lamely blokují přímé sluneční záření, takže je není nutné znovu nastavovat)

4: Závěs na jedné straně vlevo

5: Závěs na jedné straně vpravo

6: Markýza


Parametry (D), (DT) a (DTe)

D: Směrová orientace stínicí techniky od severu. (0 = Sever, 90 = Východ, 180 = Jih, 270 = Západ).

DT: Směrová tolerance pro vstup slunce do úhlu stínicího zařízení. Tolerance směru se vztahuje k normále stínicího zařízení. Zvažte například římsy domu. Pokud vaše stínicí zařízení není ovlivněno, můžete ponechat výchozí hodnotu 85°.

DTe: Směrová tolerance pro výstup slunce z úhlu stínícího zařízení. Tolerance směru se vztahuje k normále stínicího zařízení. Zvažte například římsy domu. Pokud vaše stínicí zařízení není ovlivněno, můžete ponechat výchozí hodnotu 85°.


Parametry AT1 a AT2

Pomocí parametru AT1 může být začátek stínění odložen o zadané minuty po východu slunce.
Toto je relevantní pro okna, která mohou být po východu slunce zasažena slunečními paprsky.

U parametru AT2 lze konec stínění posunout vpřed o zadané minuty před západem slunce.
Toto je relevantní pro okna, která mohou být zasažena slunečními paprsky před západem slunce.

Existují v zásadě dvě možná použití těchto dvou parametrů:

Slunce je často zakryto jinými budovami, horami nebo lesy po východu slunce nebo před západem slunce. Zde lze počáteční a koncový čas automatického stínění přizpůsobit místním podmínkám.

Další možností je posunout časy tak, aby bylo možné zažít východ nebo západ slunce s otevřeným stínováním.


Časy nečinnosti Tot a Tdt

Parametr Tot (doba nečinnosti) se připočte k době řízení (Tr), když se lamela pohybuje po předchozím pohybu ve stejném směru. Tato doba ovlivňuje pouze opětovné nastavení lamel, protože změna směru je nutná vždy, když je aktivována automatika. Pokud je poloha lamel na začátku automatického stínění v pořádku, ale během dne se zhoršuje, musí být tento parametr upraven.

Parametr Tdt (doba změny směru) se přidá k vypočítané době jízdy (Tr) pohybu, pokud se lamely během předchozí jízdy posunuly v opačném směru. Pokud není poloha lamel při aktivaci automatiky správná, je součet Tr + Tdt buď příliš vysoký (slunce svítí mezi lamelami) nebo příliš nízký (žaluzie příliš zavřená)

K nastavení polohy lamel se přidá požadovaný podíl Tr a příslušná doba nečinnosti (Tot, Tdt). U oken na východ existuje pouze jedna změna směru, protože lamely se otvírají během dne stále častěji, u oken se západní orientací žaluzie mění směr znovu po prvním nastavení lamel.


Příklad programování

Loxone Touch je pro provoz podle tlačítkového standardu Loxone připojen k bloku pomocí vstupu T5.
Výstupy Q↑ (Nahoru) a Q↓ (Dolů) jsou připojeny k reléovým výstupům pro odpovídající směrové řízení stínění.
Doby jízdy jsou definovány v parametrech Tu (nahoru) a Td (dolů).
Parametr T určuje typ stínicího zařízení.

Směr je nyní specifikován v parametru D, takže v automatice žaluzie stíní pouze tehdy, když na okno svítí slunce.
Automatické stínění je aktivováno prostřednictvím vstupu AS. Za tímto účelem se používá stínící výstup (Qs) inteligentní regulace pokojové teploty:

Pokud se používají žaluzie, musí být také nastaveny parametry dob nečinnosti, doby návratu Tr a rozměry lamel Lw a Ls, aby mohly být správně ovládány.


Popis funkce

Automatické stínění se s výše doporučenou konfigurací aktivuje, pokud Inteligentní regulace pokojové teploty vydá příkaz prostřednictvím vstupu AS. Pokud však aktivujete automatické stíněníručně, např. prostřednictvím aplikace není třeba propojení s Inteligentní regulací pokojové teploty.

Stínění pak začíná, jakmile slunce dosáhne stínící oblasti, a končí, když ji opustí.

Během této doby se lamely žaluzií nastavují podle úhlu slunečního záření. Na konci se žaluzie posune do polohy určené parametrem AX.

Pokud má být stínění prováděno ručně bez ohledu na polohu slunce, může být spuštěno vstupem S nebo v aplikaci pomocí "Stínění". Lamely jsou umístěny vodorovně.

Aktivací vstupu (AD) je možné automatiku deaktivovat.

Pokud je do stínění během automatického režimu zasaženo ručně (např. stisknutím tlačítka nebo z aplikace), je automatické stínění pro tento den ukončeno. Pokud má být automatické stínění pro tento den znovu aktivován, je třeba zaslat impulz na vstup AR nebo reaktivovat automatiku v aplikaci.

Pokud je aktivován automatický režim, neznamená to, že se pohyb provede okamžitě. Stínění začíná pouze v závislosti na poloze slunce a souvisejících parametrech.

Pro lepší pochopení funkce je možné využít časového diagramu:

Pokud je výstupy (Qa) aktivní, je aktivní i automatika.

Pro současné ovládání více stínicích prvků najednou se používá centrální blok s názvem "Centrál stínění".

Pokud jsou použita konvenční tlačítka nebo je naprogramována další logika, jsou obvykle nutné další vstupy, výstupy a parametry.


Chování při kompletních jízdách, koncových polohách a remanenci

V případě úplného vytažení (prostřednictvím Cu, centrálních bloků nebo aplikace) dojde k pojezdu stínění vždy po celou dobu jízdy nahoru, bez ohledu na aktuální polohu. Tím je zajištěno, že stínění je vždy v definované koncové poloze. Toto odpovídá referenční jízdě.

V případě úplného stažení je však z bezpečnostních důvodů jízda pouze tak dlouhá, jak je to nutné podle vypočítané zbývající doby řízení.

Informace o aktuální poloze stínění jsou ukládány do vyrovnávací paměti prostřednictvím remanence bloků na Miniserveru.

Pokud je nyní stínění např. posunuto nahoru a krátce nato dojde k výpadku napájení, již nelze novou pozici uložit na Miniserver. Po obnovení napájení má stínění v systému stále starý stav, přestože byla jízda spuštěn před výpadkem.

Pokud pak zahájíte cestu dolů, není provedena nebo není provedena dostatečně daleko, protože je stále uložena stará poloha. Zobrazení v aplikaci již také neodpovídá skutečné poloze.

V takových a podobných případech musí být nejprve proveden úplný pohyb směrem nahoru a poté budou stínící funkce znovu fungovat podle očekávání.


Funkce pro nastavení koncových limitů

Od Loxone Configu verze 12.1 mají specialisté na stínící techniku k dispozici funkci ve vizualizaci bloku pro nastavení koncových poloh stínění.
Tato funkce je srovnatelná s komerčně dostupnými nastavovacími kabely a vyžaduje přesnou znalost a dodržování návodu k obsluze příslušného motoru.

V otevřené vizualizaci bloku lze funkci vyvolat v nabídce. Pro uživatele s plným přístupem je funkce přístupná po zadání hesla:


Nastavení lamel

Nastavení lamel žaluzie probíhá během aktivního automatického stínění v závislosti na poloze slunce.
Lamely jsou vyrovnány tak, aby skrz ně nemohlo vniknout přímé sluneční světlo.

K novému naklopení může v zásadě dojít v nastavených intervalech podle parametru AT, ale pouze v krocích po 15 ° a pouze v případě, že je to nutné.
Pokud se například slunce pohybuje po poměrně ploché dráze, výška se téměř nemění. Proto v každém intervalu nemusí nutně docházet k úpravám.

Když vychází slunce, vypočítá se pro každý interval aktuálně požadovaná hodnota a v případě potřeby se lamely upraví.
Když vychází slunce, vypočítá se pro každý interval potřebná hodnota pro následující interval a v případě potřeby se lamely upraví.