Audio Přehrávač

Blok Audio Přehrávač definuje Audio zónu. To je obvykle místnost nebo oblast budovy, pro kterou je požadováno zesílení zvuku. Blok obsahuje výstupy pro použití s Audioservery nebo Stereo Extensiony.

Pomocí Skupin je možné propojit různé místnosti a zajistit tak jednotný hudební zážitek i v otevřených místnostech.

Ve větších místnostech je ke stejnému bloku Audio Přehrávač přiřazeno několik reproduktorových výstupů. Pro každý výstup reproduktoru lze definovat, zda vydává signál levého nebo pravého kanálu, nebo součet obou kanálů.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V+ Volume+ Zvýší hlasitost o nastavenou velikost kroku (parametr Krok). Poklepáním přepnete na další oblíbenou položku. -
V- Volume- Sníží hlasitost o nastavenou velikost kroku (parametr Krok). Dvojitým kliknutím přehrávač vypnete. -
V Hlasitost Nastavení hlasitosti. Pokud je přehrávač vypnutý, přehrávání se spustí automaticky.
Play Play Přehrát -
Pause Pause Pause -
P Přítomnost Vstup přítomnosti -
Prev Prev Předchozí titul -
Next Next Další titul -
Fav Oblíbené Analogový vstup vybere oblíbenou položku na základě přiděleného ID.
Alarm Alarm Přehrajte tón alarmu s hlasitostí určenou v parametru Va -
FireAlarm Požární alarm Přehrajte tón požárního poplachu s hlasitostí určenou v parametru Va -
Bell Zvonek Přehrajte tón zvonku s hlasitostí určenou v parametru Vbe -
Buzzer Budík Provede akci budíku podle nastavení. Pokud je vybrána akce „Tón budíku“, bude tón budíku přehráván s hlasitostí dle parametru hlasitosti budíku Vbu. -
Reset Reset Vypne přehrávač. Jakákoli další operace je blokována, dokud je vstup aktivní. -
Dis Zakázat Blokuje vstupy bloku. Ovládání prostřednictvím aplikace/webového rozhraní je stále možné. -
DisP DisP Deaktivuje vstup přítomnosti. Dokud je vstup aktivní, je jakákoli změna hodnoty na vstupu P ignorována. -
T5 T5 Používá se tlačítko 2 (hlasitější, změna oblíbených) nebo tlačítko 5 (tišší, vypnuto) Loxone Touch. Dvojitým kliknutím na tlačítko 3 se přehrávač rovněž vypne, pokud není vypnutí deaktivováno parametrem Roff
TTS TTS Přehraje převod textu na řeč při hlasitosti TTS -
RtD Obnovit šablonu bloku Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty podle šablony bloku. Možné pouze při použití šablony bloku! -
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Stereo LR Stereo Levá & Pravá Výstup celého stereo signálu -
Qa Aktivní Přehrávač právě hraje -
AQVol Hlasitost Aktuální hlasitost
RQ Opuštění místnosti Opuštění místnosti, aktivuje se Resetem, dvojklikem, nebo trojklikem na V- nebo T5 (tlačítko 3). -
RaQ Opuštění domu Opuštění domu, aktivováno trojitým kliknutím na T5 (tlačítko 3) -
Stereo L Stereo Levá Výstup levého kanálu přehrávaného stereo signálu -
Stereo R Stereo Pravá Výstup pravého kanálu přehrávaného stereo signálu -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Vd Hlasitost při zapnutí Hlasitost, která je aktivní, když je přehrávání zapnuto nebo po opětovném spuštění.
Hodnota -1 uloží poslední vybranou hlasitost jako hlasitost při zapnutí
% -1...100 25
Sv Délka kroku hlasitosti Zvýšení hlasitosti při práci s V+ / V- % 1...100 3
Va Minimální hlasitost tónu Alarmu Minimální hlasitost pro všechny tóny alarmu. Pokud je aktuální hlasitost přehrávání vyšší, je aktuální hlasitost použita místo minimální hlasitosti. % 0...100 75
Vbe Minimální hlasitost zvonku Minimální hlasitost pro zvonek. Pokud je aktuální hlasitost přehrávání vyšší, je aktuální hlasitost použita místo minimální hlasitosti. % 0...100 50
Vbu Minimální hlasitost budíku Minimální hlasitost pro budík. Pokud je aktuální hlasitost přehrávání vyšší, je aktuální hlasitost použita místo minimální hlasitosti. % 0...100 50
Vt Minimální hlasitost textového výstupu Minimální hlasitost pro Textový vstup. Pokud je aktuální hlasitost přehrávání vyšší, je aktuální hlasitost použita místo minimální hlasitosti. % 0...100 40
Tdc Doba pro dvojklik Definuje časový interval, do kterého jsou dva po sobě jdoucí impulsy nebo stisky kláves rozpoznány jako dvojité kliknutí. s 0...10 0.35
ROff Ignorovat gesto pro opuštění místnosti Ignoruje gesto opuštění místnosti/domu pomocí T5 (tlačítko 3) - - 0
BuzzerFav Oblíbená hudba místnosti pro budík ID oblíbené hudby místnosti pro budík, pokud je nastavena oblíbená hudba pro budík - 1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
ID přehrávače ID přehrávače na Audioserveru -
Akce budíku Akce, které se mají vykonat při aktivace budíku -
Příklad programování

Následující obrázek ukazuje příklad programování s Audioserverem a dvěma Stereo Extensiony:

V prvním bloku Audio Přehrávač v Obývacím pokoji jsou použity dva stereo reproduktorové výstupy Audioserveru, tj. 2 páry reproduktorů. Protože se jedná o stejnou místnost nebo prostor, používá se blok Audio Přehrávač. Výstup stereo LR poskytuje audio pro oba kanály a kombinovaný aktor (ALR) je předává na Audioserver. Na samotném zařízení jsou kanály zaslány na odpovídající svorky pro levý a pravý reproduktor.

Druhý blok Audio Přehrávač v ložnici byla použita se stereo výstupem Stereo Extension 1, tj. jeden pár reproduktorů.

Na dvou blocích Audio Přehrávač v kuchyni a na zahradě byl použit jeden ze dvou oddělených kanálů Stereo Extensionu 2, tj. jen jeden reproduktor na místnost.
Jelikož jsou reproduktory připojeny ke stereo výstupu LR modulu, každý jednotlivý reproduktor přijímá kompletní stereo signál, i když zde dochází ke ztrátě stereo efektu. (Downmix)

Ke každému bloku je připojen Loxone Touch příslušné místnosti pro provoz podle Tlačítkového standardu Loxone; podle požadavku zákazníka se zde používá v obývacím pokoji a kuchyni detektor přítomnosti.


Možné použití stereo L a R výstupů

Stereo L a stereo R výstupy modulu vysílají pouze signál příslušného kanálu.
Následující příklady ukazují možné použití:

Příklad 1: Profil použití místnosti se změnil, takže je třeba zaměnit levou a pravou stranu.
Zde je stereo výstup $oddělený, výstup pravého reproduktoru je poté připojen ke stereofonnímu výstupu L modulu a naopak. Takto jste vyměnili kanály, aniž byste museli měnit kabeláž:

Příklad 2:V místnosti se používá lichý počet (3,5,7 ...) reproduktorů.
Další reproduktor může být také použit s plným stereo signálem, ale pokud je např. na levé straně místnosti, má smysl dodávat pouze levý signál

Příklad 3Na jednotlivých Stereo Extensionech jsou volné pouze jednotlivé reproduktorové výstupy, je však vyžadována stereo zóna.
Připojíte Stereo L k jakémukoli samostatnému výstupu jednoho Extensionu a Stereo R k samostatnému výstupu druhého, čímž spojíte výstupy:

Příklad 4: Velká místnost je vybavena mnoha reproduktory.
Zde může být výhodné instalovat Stereo Extensiony samostatně pro reproduktory na příslušnou stranu místnosti. Poté připojíte všechny výstupy Stereo Extensionu na levé straně se stereo L výstupem bloku Audio Přehrávač. Totéž se provádí analogicky na pravé straně:


Rozhraní a ovládání

Jakmile je konfigurace uložena v Miniserveru a byl restartován, jsou bloky Audio Přehrávače k dispozici v příslušných místnostech.

Kliknutím na blok v aplikaci nebo vizualizaci jsou k dispozici možnosti výběru hudby:

Procházejte a vybírejte internetové rozhlasové stanice nebo přidejte svůj účet Spotify nebo sdílenou síťovou složku. Vytvořte si své oblíbené pro každý pokoj, abyste je měli vždy po ruce.

Při použití Loxone Touch se ovládá pomocí dvou tlačítek na pravé straně dle Tlačítkového standardu.

Ovládání je možné z App a samozřejmé také z Loxone Touch:

<b2>Tlačítko + (nahoru):3</b4> zesílení. Dojklik: Další oblíbený nebo další titul. Pokud je vyp., dojde při stisku + k zapnutí.

<b2>Tlačítko - (dolů):3</b4> zeslabení. Dvojklik: vypnutí. Pokud je vyp. bude pomocí - zapnuto.

Přehrávání začíná hlasitost při zapnutí podle parametru Vd. Pokud má audio přehrávač uložit poslední vybranou hlasitost a začít s ní přehrávat, nastavte parametr Vd na -1.


Internetové rádio

Díky integrované internetové rádiové službě TuneIn je k dispozici řada internetových rádio stanic a podcastů. Stanice můžete vyhledat v aplikaci nebo vizualizaci a přidat je jako oblíbené. Toto je možné kliknutím na ikonu nabídky (3 tečky) pro příslušný vysílač a vybráním Přidat k oblíbeným.


Spotify

Integrace Spotify vám umožňuje přehrávat hudbu nebo playlisty na Spotify prostřednictvím zvukového serveru. Pro integraci je nutný Prémiový účet Spotify.

V aplikaci Loxone klikněte na Spotify a poté na Přidat účet Spotify. Poté budete přesměrováni na web Spotify k registraci. Přihlaste se pomocí svého účtu Spotify a potvrďte přístup ke svému účtu prostřednictvím Audioserveru.

Službu lze poté používat.


Knihovna

Knihovna se zobrazí jakmile bude lokální úložiště nebo zařízení dostupné v síti:

Pokud chcete knihovnu schovat, můžete tak učinit pod symbolem ozubeného kola nahoře vpravo u pole pro vyhledávání.

Integrace možných zdrojů zvukových souborů je popsáno v následujících částech.


Soubory z datových nosičů USB

Audioserver je vybaven USB vstupem, do kterého je možné připojit USB nosiče s audio soubory. Detaily k podporovaným datovým nosičům a audio formátům naleznete v datovém listu Audioservers. Pro disky s odběrem vyšším než 500mA použijte separátní napájení.

Jakmile je USB nosič zastrčen, zobrazí se soubory v App pod položkou knihovna.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory z USB jsou k dispozici pouze pro Audioserver (a Extensiony), na kterém je USB nosič připojen.<br2>Pokud chcete sdílet knihovnu mezi více Audioservery, doporučujeme používat centrální úložiště, např. NAS.


Soubory na Audioserveru

Soubory je možné ukládat i na SD kartu Audioserveru. Složky jsou k dispizici přes SMB síťové sdílení.

Ve Windows se ke složkám dostenete zadáním IP adresy nebo hostname Audioserveru v okně Windows Explorer (ve formátu \\192.168.1.7 nebo \\hostname)

Zastaralý protokol SMB1 není při přístupu podporován. Pod Windows 10 může být nutné změnit 2 záznamy v registrech:

Ve složce <b2>Library3</b4> SD karty uložte datové soubory. SD karta má omezenou velikost a také rychlost a proto slouží ukládejte skutečně potřebné soubory a s rozvahou. V lepším případě použijte USB nosič anebo síťové úložiště.

Ve složce <b2>Event_Sounds3</b4> SD karty se nachází systémové zvuky Audioserveru (zvonek, budík nebo zvuk alarmu). Pokud chcete změnit tyto výchozí zvuky, můžete je nahradit soubory s novým zvukem. Název a formát musí být 100% ve shodě.

Složka <b2>usb3</b4> se zobrazí v případě, že je k Audioserveru připojen USB nosič. Přes tuto složku je možné také USB úložiště spravovat.

Složka Aktualizace je vyhrazena pro ruční uložení souboru aktualizace pro Audioserver.

Přístup k lokálním složkám je zamýšleno pouze pro jednoduché sdílení a údržbu Audioserveru. V žádném případě neslouží jako síťové úložiště nebo knihovna pri jiné Audioservery.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory z USB jsou k dispozici pouze pro Audioserver (a Extensiony), na kterém je USB nosič připojen.<br2>Pokud chcete sdílet knihovnu mezi více Audioservery, doporučujeme používat centrální úložiště, např. NAS.


Soubory ze síťového úložiště

Sdílené síťové sdílené složky lze přidat do knihovny. Každou složku stačí přidat pouze jednou, ta je poté k dispozici na všech Audioserverech nebo Audio přehrávačích.
Chcete-li přidat síťovou složku, klikněte v aplikaci na Knihovna, poté na ikonu nabídky vpravo nahoře (tři tečky) a vybertePřidat síťovou složku.

Otevře se následující okno, ve kterém zadáte přístupové údaje pro sdílenou síťovou složku:

Pro dokončení klikněte na přidat. Poté se soubory přidají a bude je možné z knihovny přehrát.

Zastaralý protokol SMB1 není pro přístup podporován.


Line In

Analogový Audio vstup (Line In) Audioserver je možné vybrat jako zdroj. Klikněte na symbol ozubeného kola vpravo vedle pole pro vyhledávání a zobrazte ho. Poté je možné jeho použití:


AirPlay

Audioserver podporuje přehrávání zvukového obsahu přes AirPlay 2 od verze 2.5.01.11.
Každý výstup je k dispozici se svým názvem jako AirPlay zóna a lze jej vybrat jako cíl streamování na zařízeních Apple.

Streamování přes AirPlay je nezávislé na bloku Audio přehrávač a vždy má prioritu, pokud je připojeno zařízení Apple. Při spuštění streamování AirPlay bude přerušeno jakékoli přehrávání jiného zdroje, které již probíhá.

Jakmile se pravá stavová LED rozsvítí zeleně, je Audioserver nebo Stereo extension připraven pro AirPlay. Pojmenujte výstupy Audioserveru a Stereo extensionu, aby bylo snazší vybrat výstup jako cíl streamování.

Další informace o provozu a systémových požadavcích AirPlay najdete v pokynech Apple.

Chování bloku během přehrávání AirPlay:

Funkce bloku Audio přehrávače jsou během přehrávání AirPlay k dispozici pouze v omezené míře, protože během této doby je přehrávání řízeno AirPlay. Výsledkem jsou následující speciální funkce:

Když je přehrávání AirPlay spuštěno na jednom výstupu, přehrávání na ostatních výstupech spojených s tímto výstupem je zastaveno a propojení je dočasně zrušeno. Bez ohledu na to, zda je k jednomu modulu audio přehrávače připojeno několik výstupů, nebo je několik modulů audio přehrávače seskupeno pomocí bloku Fixní skupina audio přehrávače. Výstupy, které nejsou propojeny, nadále běží normálně.

To je nutné, protože každý jednotlivý výstup je cílem streamování pro AirPlay. Vytváření skupin je pak řízeno AirPlay a je možné manuálním výběrem požadovaných výstupů (reproduktorů) v aplikaci příslušného zařízení AirPlay.

Během přehrávání AirPlay jsou k dispozici také následující funkce:
Pozastavení přehrávání
Změna hlasitosti
Události jako zvonek, budík a tóny budíku

Další funkce nejsou během přehrávání AirPlay k dispozici, bez ohledu na to, zda jsou spuštěny v aplikaci, při stisknutí tlačítka nebo definovány logikou.
Ukončete přehrávání nebo připojení AirPlay na příslušném zařízení, abyste obnovili obvyklé funkce funkce a skupiny.