AO Extension

AO Extension disponuje 4 analogovými výstupy 0-10V.

Datový list AO Extension

Obsah


Zprovoznění

AO Extension je navržen pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na analogové výstupy je možné připojit zařízení, které je možné ovládat ovládacím napětím 0-10V. Např. 0-10V hlavice.

Při použití více napájecích zdrojů je nutné zajistit spojení GND svorek.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Aktory

Krátký popis Rozsah hodnot
Napětí 1
Napětí 2
Napětí 3
Napětí 4
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status AO Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list AO Extension