Analogový výběrový přepínač 4-vstupy

Tento blok může volit mezi 4 analogovými hodnotami prostřednictvím parametrického vstupu (Sel).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V1-4 Value 1-4
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Sel Select value 0: (V) = 0
1: (V) = (V1)
...
4: (V) = (V4)
0...4 1