Alarmový řetěz

Realizuje desetiúrovňový alarmový řetěz s textovými výstupy. Po nastavené reakční době se aktivuje další krok. Pokud bude alarm aktivní i po poslední fázi, řetěz začne znovu.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
A Alarm ON: spuštění alarmu, OFF: ukončení alarmu 0/1
Au Urgent alarm ON: spuštění alarmu na všech výstupech (A1-10), OFF: ukončení alarmu na všech výstupech (A1-10). Pokud jsou (A) a (Au) (ON), je (Au) dominantní. 0/1
AEs Alarm emergency service ON: spuštění nouzového alarmu, OFF: nouzový alarm skončí, pokud jsou (A) a (Au) vypnuté. 0/1
T1-3 Alarm texts 1-3 Text zadaný na tomto vstupu lze použít v alarmových hlášeních výstupu (A1-10). -
Ca Confirm alarm Puls: Vynuluje všechny alarmové výstupy.
On = alarmové výstupy jsou zablokovány.
0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1




Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
A1-10 Alarm chain stage 1-10 Textový výstup pro úroveň alarmového řetězce 1-10.
Pokud není výstup připojen, bude přeskočen.
-
AEs Alarm text emergency services Zapne se, když Alarmový řetěz dosáhne svého maximálního opakování (MaxR) nebo když je aktivován vstup (AEs). -
As Current alarm stage Číslo aktuální úrovně alarmového řetězce (A1-10)
-1 = všechny úrovně alarmu aktivní
-1...10
Ton Time of last alarm start Čas posledního spuštění poplachu -
Toff Time of last alarm stop Čas posledního zastavení poplachu -
Cc Cause of confirmation Příčina potvrzení -
Tc Time of confirmation Čas potvrzení -




Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rt Reaction time Doba, než se aktivuje další úroveň.
Je-li aktivován vstup (Au), pak se tento parametr vztahuje k době, než se výstupy znovu aktivují.
0 = Všechny alarmové výstupy se aktivují současně a pouze jednou.
s 0...∞ 30
MaxR Maximum repetitions Maximální počet opakování alarmového řetězce.
0 = Neomezený počet opakování
- 0...∞ 4




Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Text výstražné zprávy pro Tísňovou službu Je poskytována na výstupu (AEs), když je aktivní. Pokud je tento text prázdný, použije se výchozí text alarmu. Lze použít následující hodnoty:
<vn>: Název bloku
<vt1> - <vt3>: Text na vstupech (T1-3).
<vton>: Čas alarmu při aktivaci (A) nebo (Au).
<vcn>: Název zákazníka z nastavení projektu
<vca>: Adresa zákazníka z nastavení projektu
-
Text Alarmu Když je aktivní, je k dispozici na výstupech (A1-10). Lze použít následující hodnoty:
<vn>: Název bloku
<vt1> - <vt3>: Text na vstupech (T1-3)
<v1> - <v3>: Hodnota bez desetinných míst na vstupech (T1-3)
<v1.2> - <v3.2>: Hodnota se 2 desetinnými místy na vstupech (T1-3)
<vton>: Čas alarmu při aktivaci (A) nebo (Au)
<vcn>: Název zákazníka z nastavení projektu
<vca>: Adresa zákazníka z nastavení projektu
<vtes>: Čas v sekundách před aktivací výstupu (AEs)
-




Použití s Caller Service

Výstupy (A1-10) lze použít se službou Loxone Caller Service. Mějte však na paměti omezení počtu a frekvence volání, které lze uskutečnit. Další informace naleznete zde.